Svenska tidningar 1818–1870 innehåller ett urval av digitaliserade versioner av svenska tidningar från 1818 till 1870. Det är en del av den så kallad Kubhist-korpus som digitaliserades av Kungliga biblioteket (KB). Denna delmängd innehåller ett urval av tidningar från 1818-1870. Mer specifikt, en slumpmässigt vald tidning från varje år och två sidor -- andra och fjärde -- från varje tidning.

Materialet bearbetades automatiskt med hjälp av avancerad dokumentlayoutanalys där varje segment i den digitaliserade sidan inramades och numrerades. Vidare har varje segment bearbetades med Abbyy FineReader version 11 och slutligen transkriberades manuellt av ett transkriptionsföretag som är specialiserat på så kallad double-keying.

Materialet producerades inom projektet Utvärdering och förfining av en förbättrad OCR-process för massdigitalisering som finansieras av RJ (dnr IN18-0940: 1) för perioden 2019-2020.