Abandonment

DomainGen
Semantic typeRelational_act
Core elementsAgent Theme
Peripheral elementsDepictive Duration Explanation Manner Place Time Degree Event_descriptor Means Purpose
Example sentences
 • [Besättningen på Skandia]Agent tvingades att [överge]LU [båten]Theme [på grund av stora skador som gjort den omöjlig att navigera]Explanation .
 • [Alla mina vänner]Agent kommer att [överge]LU [mig]Theme [om de inte får tag på mig]Explanation .
 • [Han]Agent [glömde]LU inte bara [sina glasögon]Theme [i Helsingfors]Place [1909]Time utan också [en visselpipa]Theme [i Sverige]Place .
 • [Tjänstemän]Agent kan [glömma]LU [handlingar i en portfölj]Theme [i taxi eller på tåg]Place .
 • [Läkare]Agent [glömde kvar]LU [kompress]Theme .
 • [Jag]Agent har [lämnat]LU [bilen]Theme [på verkstad]Place , säger hon och slår ut med armarna.
 • [En sju dagar gammal pojke]Theme [lämnades kvar]LU [ensam]Depictive [i en varm bil i Bäckebol på Hisingen]Place [i går kväll]Time .
 • På denna punkt anser Kurt Johannesson att [väljarna]Theme [lämnas i sticket]LU [i årets valrörelse]Event_descriptor .
Lexical units (LUs)vb överge1 glömma2
vbm lämna_kvar1 glömma_kvar1 lämna_i_sticket1
nn övergivande1 glömmande2
Suggestions for LUlämna4
Commentslämna4 (lämna åt sitt öde)
Created2011-01-14
Changed2011-11-19

Abounding_with

DomainGen
Core elementsLocation Theme
Peripheral elementsDegree Depictive Time
InheritanceLocative_relation
Example sentences
 • [Den sista lördagen i månaden]Time [är]COP [Pusterviksbaren]Location [sprängfylld]LU .
 • [Utställningen]Location [är]COP [sprängfull]LU [av kreativitet]Theme och dessutom ofta mycket rolig.
 • [Husfasaden]Location [är]COP [täckt]LU [av murgröna ,klätterhortensia och klematis]Theme .
 • Som vanligt tycktes det [myllra]LU [av lekande barn]Theme [när hon kom till Creador Street 18]Time .
 • [Världen]Location [dräller]LU [av receptböcker]Theme .
 • Vi välkomnas i stället av [ett bord som]Location [svämmar över]LU [av bullar]Theme .
 • [Hela huset]Location [vimlar]LU [av folk]Theme , för över 2000 människor är ackrediterade till Eurovisonstävlingen.
 • [De senaste åren]Time har [orten]Location [svämmat över]LU [av svenskar]Theme .
CompoundsDegree+LU
Compound patternsDegree+LU_spräng|full, spräng|fylld, spräng|fullhet, spräng|fylldhet
Lexical units (LUs)vb drälla2 myllra1 svärma1
nn sprängfullhet1 sprängfylldhet1 drällande2 myllrande1 svärmande1
av utsmyckad1 sprängfull1 sprängfylld1 bevuxen1
Suggestions for LUtjockt_med1 juvelbeströ1 svämma_över2 vimla2
Commentsvb: asfaltera1:pc, pryda1:pc, utsmycka1:pc, täcka1:pc, beströ1:pc ;;Motsvarande verb finns under Filling.;;Theme+LU_EX_juvelbeströ Beströ är LU i Filling Dessa två ramar verkar vara förbundna med varandra även om de inte har någon relation
Created2011-04-06
Changed2013-04-11

Absorb_heat

DomainGen
Semantic typeNon_relational_act
Core elementsContainer Entity Heat_source
Peripheral elementsCause Circumstances Depictive Duration Manner Medium Place Purpose Result Temperature Time
InheritanceBecoming
Example sentences
 • Vet du att [vatten]Entity [kokar]LU [redan vid 70 °C]Temperature [när man är på toppen av världens högsta berg, Mount Everest]Circumstances ?
 • [Vatten]Entity [kokar]LU [vid lägre temperatur än 100 grader Celsius]Temperature [om lufttrycket är lägre än normalt]Circumstances .
 • Om bitarna är för små [kokar]LU [de]Entity [sönder]Result [helt]Manner och det är inte meningen.
 • Numera tycker jag att [kotletter som]Entity [kokar]LU [i sås]Medium [blir]COP [torra och trådiga]Result .
 • Låt [stuvningen]Entity [puttra]LU [på svag värme]Temperature [så att den tjocknar ordentligt]Purpose .
 • Slå på vinäger och låt [puttra]LU [under lock]Manner [i cirka 25 minuter]Duration .
 • Tillsätt mjölken och låt [soppan]Entity [sjuda]LU [i ca 10 minuter]Duration .
 • [Den]Entity får [sedan]Time [sjuda]LU [i ugnen]Heat_source [i 2 timmar]Duration [tills den är mör och saftig.]Result
 • Inne upptäcker man att [en kastrull med vatten]Container fått [torrkoka]LU [på spisen]Heat_source .
 • Låt [kalkonen]Entity [steka]LU [i 3,5-4 timmar]Duration [i 140 grader]Temperature .
 • Därefter läggs kapris, sardeller och oliver i och [anrättningen]Entity får [småkoka]LU [ytterligare 5 minuter]Duration .
 • De knapriga potatisarna blir obeskrivligt goda när [de]Entity får [steka]LU [i gåsfett]Medium .
 • [Under tiden]Duration låter du [grädden]Entity [koka sig]LU [tjock]Result [i en annan kastrull]Container och kokar pastan.
 • När omeletten börjar stelna får [den]Entity [grädda]LU [färdigt]Result [i lugn och ro]Manner [under någon dryg minut]Duration .
Lexical units (LUs)vb puttra1 torrkoka1 koka4 sjuda1 småputtra1
nn puttrande1 torrkokande1 sjudande1 sjudning1
Suggestions for LUsmåkoka2 steka3 bräsera2 fräsa4 grädda3 småsjuda1 koka_sig1 koka_upp2 bryna4
CommentsIntransitiva verb förekommer i den här ramen, transitiva/kausativa varianter i ramen Apply_heat.;; OBS: annoteringen av 'som' i 'Numera tycker jag att [E kotletter som] [LU kokar] [ME i sås] [COP blir] [R torra och trådiga].';; De flesta SALDO:s nya ord finns belagda i konstruktioner med få el. låta ngt + inf (=intransitiv LU). (Karré gör sig bäst i hel bit som får steka i ugn länge.; Fläsk steker bra i sitt eget flott.);; LU:s verbala substantiv, tex. fräsande3, förefaller vara ambiguösa mellan Apply_heat och Absorb_heat och därför utelämnas här.;; Hacka den gula löken fint, den skall koka sönder och smälta in i såsen.(Hör verben koka_bort och koka_sönder till Apply_heat?; hur förhåller sig dessa partiklar till FE Resultat?)
Created2011-01-03
Changed2013-08-13

Abundance

DomainGen
Core elementsCollection Place Quantity
Peripheral elementsCircumstances Degree Measure Time
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • Fyll [citrusskalen]Place med [lite]Degree [råge]LU och lägg på locken.
 • [Pengar]Collection [finns]SUPP [i massor]LU !
 • I korthet föreslår Berglund att staten skall låna eller trycka [pengar]Collection [en masse]LU .
 • Manhattan är [sightseeing]Collection [i mängder]LU och världs­berömda museum.
 • [I dag]Time [finns]SUPP det [morgon-tv]Collection [i överflöd]LU .
 • [På sextiotalet]Time [fanns]SUPP det inte [samma]Degree [överflöd]LU [av växter]Collection [i svenska plantskolor]Place .
 • [Myror och kackerlackor]Collection [kryllar]LU [numera]Time [i det gigantiska växthuset]Place [i Arizonas öken]Place .
Lexical units (LUs)vb överflöda1 krylla1
ab massvis1
abm en_masse1 i_överflöd1
nn råge1 överflöd1 överflödande1 överflödighet1 gytter1 kryllande1
Suggestions for LUi_massor1 i_mängder1
CommentsMTG: riklig1, rikligen1, riklighet1 have been moved to the frame Scarcity;;
Created2011-05-10
Changed2013-04-14

Abusing

DomainGen
Core elementsAbuser Victim
Peripheral elementsCircumstances Degree Depictive Duration Frequency Instrument Manner Means Period_of_iterations Place Purpose Reason Time Type Circumstnaces
InheritanceCommitting_crime
Example sentences
 • Detta sedan hon till en nära anhörig uppgett att [hon]Victim [blivit]COP [misshandlad]LU [flera gånger]Frequency [av sin partner]Abuser .
 • [ [Barn]Victim[misshandel]LU ]LU [av barn i åldern 7-13 år]Victim har ökat med 3 procent i Västra Götaland medan statistiken är oförändrad för Sverige i övrigt.
 • Vägen dit går via skurhinken i en totalt underdånig relation med [en man som]Abuser [utnyttjar]LU [henne]Victim [känslomässigt och sexuellt]Manner , en utsatthet som påminner om hennes barndom.
 • KARLSTAD: [När flickan var 11 år]Time började [prästen]Abuser [utnyttja]LU [henne]Victim [sexuellt]Manner .
 • [Styvpappan]Abuser [förgrep sig]LU [sexuellt]Manner [på den 16-åriga dottern]Victim [för att hon inte skulle vittna om hans misshandel av mamman]Reason .
 • Styvpappan förgrep sig sexuellt på den 16-åriga dottern för att hon inte skulle vittna om [hans]Abuser [misshandel]LU [av mamman]Victim .
 • Min klient kommer att begära skadestånd eftersom [han]Victim utsatts för [kränkning]LU .
 • [En 59-årig man]Abuser har anhållits efter en []Manner [misshandel]LU [av sin hustru]Victim [på måndagskvällen]Time .
 • [I Finland]Place [blir]COP [en kvinna]Victim [misshandlad]LU
 • Det är märkligt hur det kan vara kul när [en kvinna]Abuser [misshandlar]LU [en man]Victim .
 • [53-åring]Abuser [ [sex]Manner[utnyttjade]LU ]LU [två flickor]Victim [i över fem år]Duration .
 • [27-åring]Abuser anhölls för [ [sex]Manner[utnyttjande]LU ]LU [av barn]Victim
 • [Han]Abuser misstänks för att på olika sätt via internet ha ofredat och [ [sex]Manner[utnyttjat]LU ]LU [tio unga flickor]Victim [runt om i landet]Place .
CompoundsAbuser+LU Victim+LU Type+LU Manner-LU
Compound patternsAbuser+LU_EX_polis|misshandel Victim+LU_EX_hustru|misshandel, barn|misshandel, kvinno|misshandel Type+LU_EX_kvinnofrids|kränkning Manner-LU_EX_sex|utnyttja, sex|utnyttjande
Lexical units (LUs)vb malträtera1 sexutnyttja1
nn misshandel1 misshandelsscen1 malträterande1 malträtering1 hustrumisshandel1 barnmisshandel1 övergrepp1 kvinnomisshandel1 sexutnyttjande1
vbm förgripa_sig1
Suggestions for LUutnyttjande2 kränkning2 misshandla2 utnyttja2 kränka2 polismisshandel1
Created2011-04-15
Changed2013-06-17

Access_scenario

Core elementsBarrier Theme Useful_location
CommentsNon-Lexical Frame, Non-perspectivalized_frame
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Accompaniment

DomainGen
Core elementsCo_participant Participant Participants
InheritanceRelation
Example sentences
 • Advokatsamfundet anser att [han]Participant , [jämte]LU [två kolleger från Althins advokatbyrå]Co_participant , brutit mot god advokatsed.
 • [Den nye herren på Torp Göran Persson]Participant har [tillsammans med]LU [Anitra Steen]Co_participant varit på jakt efter en passande bostad.
 • [Hon]Participant har jobbat [med]LU [Barbro]Co_participant sen debuten och producerat många av hennes scenshower.
 • [Barn och seniorer]Participants såg teater [ihop]LU .
Lexical units (LUs)pp jämte1 med1
ab med4 tillsammans1
Suggestions for LUihop2 tillsammans_med1
Created2011-04-11
Changed2013-08-26

Accomplishment

DomainGen
Semantic typeCause_change
Core elementsAgent Goal
Peripheral elementsCircumstances Degree Domain Duration Explanation Instrument Manner Means Outcome Particular_iteration Place Time
Example sentences
 • [Prövningen]Goal [genomfördes]LU [på en öppenvårdsmottagning, som patienterna besökte två gånger i veckan]Place .
 • [Han]Agent har [åstadkommit]LU [oändliga mängder av texter, musik, av föreställningar och underhållning, av charmfulla och geniala ordbakelser]Goal .
 • [Målet]Goal [är]COP [delvis]Degree [uppnått]LU .
 • [Därigenom]Means [ernås]LU också [en dämpning av marginalskatterna]Goal .
 • [1943]Time fäller [ett brittiskt plan]Agent bomber över Lund och [åstadkommer]LU [förödelse]Goal .
Lexical units (LUs)vb ernå1 genomföra1 uträtta1 verkställa1 uppnå1 exekvera1 åstadkomma1
vbm tillkämpa_sig1 tillvinna_sig1
nn ernående1 genomförande1 verkställande2 uppnående1 exekvering1 åstadkommande1 uträttande1 exekverande1 genomförning1 uträttning1
Created2010-09-01
Changed2013-05-14

Accoutrements

DomainGen
Semantic typeClothing
Core elementsAccoutrement
Peripheral elementsBody_location Creator Descriptor Material Name Part Style Time_of_creation Use Wearer
InheritanceArtifact
Example sentences
 • [ [[Hals]Body_location[band]LU]Accoutrement:1 ]Accoutrement [är]COP ett [ [smycke]LU ]Accoutrement [att bäras runt halsen]Use:2 .
 • [ [[Hals]Body_location[band]LU]Accoutrement ]Accoutrement [för killar]Wearer [i kirurgiskt stål]Material [med korshänge och kulkedja]Descriptor .
 • Lina M. är designern som skapar [unika]Descriptor [ [smycken]LU ]Accoutrement [till ditt bröllop]Use .
 • Utöver [Calvin Klein]Name:1 [ [klockor]LU ]Accoutrement marknadsför CK [ [accessoarerna]LU ]Accoutrement [ [glasögon]LU ]Accoutrement , [ [bälten]LU ]Accoutrement och [ [smycken]LU ]Accoutrement .
 • Hon stack ut bland tidens kurtesaner, klädd som hon var i den lilla svarta med [rader på rader av]Descriptor [ [[pärl]Material[band]LU]Accoutrement ]Accoutrement [om halsen]Body_location .
 • Elvaåriga Hanna Wil­liamsson har bestämt sig för en [ [pin]LU ]Accoutrement [med ett hjärta]Descriptor .
 • Tänk er till sommaren, bruna ben, gladiatorskor, en [söt]Descriptor:1 [ [väska]LU ]Accoutrement och ett [flätat]Descriptor:2 [ [band]LU ]Accoutrement [i håret]Body_location:2 .
 • Jo, jag har faktiskt sett en kvinna trampa Fleminggatan fram med cykelhjälmen nedtryckt över en [knallröd]Descriptor [ [hatt]LU ]Accoutrement [av mjuk sloktyp]Style .
 • Och så en [liten vit]Descriptor [ [hatt]LU ]Accoutrement hade hon om sommaren.
 • Vi köpte två [ [ringar]LU ]Accoutrement och ingick en hemlig förlovning.
 • Därpå skedde vigseln med [ [ring]LU ]Accoutrement .
 • Med ett undantag, på historiska bilder kan man se kvinnorna använda stora mängder [ [smycken]LU ]Accoutrement [av silver]Material .
 • Hon har många [ [[guld]Material[ringar]LU]Accoutrement:1 ]Accoutrement [i båda öronen]Body_location:1 , en [ [[näs]Body_location[ring]LU]Accoutrement:2 ]Accoutrement , mer än en [ [ring]LU ]Accoutrement [på varje finger]Body_location:3 , [ [ring]LU ]Accoutrement [på en tå]Body_location:4 och en [ [länk]LU ]Accoutrement [runt ena foten]Body_location:5 .
 • Fick även ett [bismarck]Name:1 [ [armband]LU ]Accoutrement [i silver]Material:1 och en [ [[fot]Body_location[länk]LU]Accoutrement:2 ]Accoutrement [med pärlor]Descriptor:2 .
 • En kvinna kastar myntet i [hans]Wearer [ [hatt]LU ]Accoutrement utan att stanna.
CompoundsBody_location+LU Descriptor +LU Wearer+LU Material+LU Use+LU Style+LU
Compound patternsBody_location+LU_EX_finger|ring, arm|band, hals|band, hals|ring, näs|ring, ör|hänge, fot|länk Descriptor +LU_EX_armbands|ur, favorit|accessoar, häng|smycke, doktors|hatt Wearer+LU_EX_kvinno|smycke, dam|hatt, herr|hatt Material+LU_EX_pärl|band, guld|berlock, guld|klocka, halm|hatt Use+LU_EX_förlovnings|ring, sigill|ring, vigsel|ring, allians|ring, jägar|hatt, sol|hatt, storm|hatt, uniforms|hatt, sommar|hatt Style+LU_EX_cylinder|hatt, tyroler|hatt
Lexical units (LUs)nn accessoarer1 armband1 armbandsur1 berlock1 bijouterier1 brakteat1 brosch1 bälte1 clips1 diadem1 favoritaccessoar1 filigran1 fingerring1 förlovningsring1 glasögon1 guldberlock1 guldklocka1 halsband1 halsring1 hängsmycke1 kamé1 krona3 kråsnål1 kvinnosmycke1 medaljong1 näsring1 pycke1 pärlband1 rem1 sigillring1 smycke1 strass1 tiara1 örhänge1 ur2 vigselring1 alliansring1 chapeau-claque1 cylinderhatt1 damhatt1 doktorshatt1 fez1 halmhatt1 herrhatt1 jägarhatt1 kapott1 kubb2 plommonstop1 schakå1 slokhatt1 solhatt1 sombrero1 sommarhatt1 stormhatt1 tyrolerhatt1 uniformshatt1 skärp1 knytskärp1 fluga2 kokard1 rosett1 glacéhandske1 kravatt1 mantilj1 sjalett1 scarf1 slips1 ami1 kravattnål1 ring2 kaschmirsjal1 palestinasjal1 tyllschal1 klackring1 signet1 signetring1 halssmycke1 piercingsmycke1 aftonhandske1 hängsle1 livrem1 brillor1 solglasögon1 cowboyhatt1 pjatthatt1 hatt1 länk1 snusnäsduk1 hårband1 hätta1 kråka3 pärlhalsband1 korallhalsband1 halskedja1 collier1 näsduk1 rova2 muff1 ljuskrona2 brudkrona1 drottningkrona1 grevekrona1 luciakrona1 kungakrona1 törnekrona1 myrtenkrona1 boa2 kippa3 bahytt1 önskering1 storm2 pannband1 peruk1 slöja1 allongeperuk1 turban1
Suggestions for LUfotkejda1 tåring1 piercing2 labrett1 piercingring1 barbell1 pin2 band7 fotlänk1
CommentsWikipedia: Accessoarer, ett franskt ord för tillbehör, bisaker. Ordet används inom modet för handskar, skärp, skor, scarf, smycken eller hattar som i form och färg överensstämmer med resten av klädseln och på så sätt skapar en enhetlig modeform. Till viss klädsel, till exempel klänningen den lilla svarta, är valet av accessoarer särskilt viktigt. Ordet accessoar kan också användas bildligt för något som används för stilens skull snarare än i egensyfte. Till exempel kan speciella politiska åsikter användas som accessoarer för den som vill passa in i en trend eller en subkultur.
Created2010-06-20
Changed2013-08-16

Accuracy

DomainGen
Core elementsAgent Degree Deviation Instrument Means
Peripheral elementsCircumstances Domain Frequency Outcome Place Target Target_value Time
InheritanceInclination
Example sentences
 • Det är [exakt]LU [på sekunden]Deviation [15 år sedan]Target_value dörrarna för första gången slogs upp till kulturhuset Fyren.
 • Georg hade [jämna]LU [pengar]Means [till hands]Circumstances och valde Aftonbladet.
 • [Tio]Target_value [prick]LU väller människorna i kön in.
 • Vi [träffade]Means [mitt i prick]LU .
 • Med [klinisk]Degree [precision]LU [klingar såväl piano och stråkar som mystiska ljudlandskap in i kroppen]Means .
Lexical units (LUs)ab prick4 ackurat2
abm till_punkt_och_pricka1 mitt_i_prick1
nn precision1 noggrannhet1 riktighet1 exakthet1 ackuratess1
av inexakt1 precis2 exakt1 jämn3 ackurat1
Created2011-05-10
Changed2013-06-17

Achieving_first

DomainGen
Core elementsCognizer New_idea
Peripheral elementsBasis Field Instrument Location_of_appearance Manner Means Place Purpose Reason Time
InheritanceIntentionally_create
Example sentences
 • [Carl Bildt]Cognizer [myntade]LU [uttrycket 'skvalpvaluta']New_idea [om den svenska kronan]Purpose .
 • [I början av 1900-talet]Time [uppfann]LU [den tyske industrimannen Ernst Harbeck]Cognizer [ett botemedel mot hemlängtan]New_idea .
 • [Blaise Pascal]Cognizer [uppfann]LU [1642]Time [den första mekaniska räknemaskinen]New_idea , vilken kunde addera och subtrahera och kan ses som en föregångare till datorn.
 • [Forskarna]Cognizer [upptäckte]LU [för några år sedan]Time [att bakterien Rickettsia finns i svenska fästingar]New_idea .
 • [Han]Cognizer [hittade på]LU [en tryckluftsdriven dammsugare]New_idea [för industriellt bruk]Purpose och [en maskin]New_idea [för att dra i alla nitar i en flygplanskropp]Purpose .
 • [Hans dotter Johanna Mathilda Linsén (1831-72)]Cognizer [var]COP [banbrytare]LU [inom finländsk blindpedagogik]Field .
Lexical units (LUs)vb mynta1 uppfinna1 upptäcka1
nn upptäckande1 upptäckare1 upptäckt1 uppfinnande1 uppfinnare1 uppfinning1 myntande1 upphovsman1 banbrytare1 pionjär1
vbm hitta_på2
av banbrytande1
CommentsMod by MTG. Satsen [C Fox] [SUPP sökte] [T 1631] att [LU finna] [N nordvästpassagen]. är bortagen pga att 'finna' förefaller syfta på finna1.
Created2011-06-10
Changed2012-12-17

Active_substance

Core elementsEffect Substance
Peripheral elementsName Type Descriptor
InheritanceSubstance
CommentsSe ramarna i SweFN Actictive_substance_mod och Active_substance_medical
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Active_substance_medical

DomainGen, Med
Semantic typeSubstance
Core elementsEffect Substance_medical
Peripheral elementsDescriptor Name Type
Example sentences
 • [Koffein]LU [är]COP [en stimulant]Type [av det centrala nervsystemet]Descriptor hos oss människor och det motverkar trötthet.
 • [Analgetika]Name [är]COP en samlande benämning på [smärtstillande]Effect [läkemedel]LU .
 • Ett viktigt undantag är [paracetamol]LU ( [verksam]Effect [substans]Substance_medical i [Alvedon]Name , [Reliv]Name , [Panodil med flera) som]Name inte [är]COP [en NSAID]Type .
Lexical units (LUs)nna FSH1
nn purin1 tein1 acetylsalicylsyra1 albyl1 amfetamin1 analgetika1 antihistamin1 atropin1 barbiturat1 betablockerare1 efedrin1 kinin1 kodein1 kortison1 metadon1 valium1 stimulantia1 bulkmedel1 glidmedel1 hudmedel1 kontrastmedel1 kräkmedel1 laxermedel1 narkosmedel1 sömnmedel1 vårtmedel1 bromsmedicin1 influensamedicin1 penicillin1 insulin1 hormon1 histamin1 steroid1 paracetamol1 avföringsmedel1 sulfa1 opiat1 papaverin1 ginseng1 salicylsyra1 oxytocin1 riboflavin1 A-vitamin1 B-vitamin1 C-vitamin1 D-vitamin1 tiamin1 alfametyltyrosin1 anabol1 erytropoitin1 hypofyshormon1 könshormon1 melatonin1 noradrenalin1 prolaktin1 stresshormon1 thyroxin1 tillväxthormon1 östrogen1
Suggestions for LUomega-31
CommentsNew frame /Ny ram
Created2010-06-15
Changed2013-06-24

Active_substance_mod

DomainGen
Semantic typeSubstance
Core elementsEffect Substance
Peripheral elementsDescriptor Type Name
Example sentences
 • [Biologiska]Type [agens]LU är påverkande faktorer som till exempel bakterier, virus, prioner, parasiter, svampar och cellkulturer.
 • [Mjukgörande]Effect [medel]LU som finns i allt från plast till schampo kan skada foster.
 • [Hormonellt]Descriptor [aktiva]LU [kemikalier]Substance .
Lexical units (LUs)vb verka2
nn medel1 agens1 antioxidationsmedel1 antistatmedel1 avfettningsmedel1 bantningsmedel1 bekämpningsmedel1 bilschampo1 bindemedel1 blekmedel1 båtvårdsmedel1 dammbindningsmedel1 diskmedel1 flamskyddsmedel1 fläckborttagningsmedel1 gödningsmedel1 konserveringsmedel1 konsistensgivare1 lösningsmedel1 oxidationsmedel1 polermedel1 rengöringsmedel1 rostskyddsmedel1 saneringsmedel1 skyddsmedel1 träskyddsmedel1 tvättmedel1 betmedel1 betsmedel1 biodrivmedel1 blötläggningsmedel1 drivmedel1 enzymtvättmedel1 etsmedel1 flussmedel1 garvmedel1 gödselmedel1 insektsmedel1 klarmedel1 kvävegödselmedel1 malmedel1 mjukningsmedel1 myggmedel1 plastbindemedel1 slipmedel1 smörjmedel1 solskyddsmedel1 sötningsmedel1 upplösningsmedel1 vätmedel1 växtskyddsmedel1 blåsprit1 rödsprit1 T-sprit1 torrsprit1 alkanol1 finkelolja1 butanol1 metanol1 propanol1 lacknafta1 acetaldehyd1 aceton1 oktanol1 terpentin1 thinner1 trikloretylen1 bensoesyra1 citronsyra1 salpetersyra1 saltsyra1 svavelsyra1 syra1 linolensyra1 linolsyra1 smörsyra1 stearinsyra1 fosforsyra1 kungsvatten1 ättiksyra1 bromvätesyra1 bärnstenssyra1 ftalsyra1 garvsyra1 humussyra1 karboxylsyra1 kiselsyra1 klorsyra1 klorvätesyra1 kolsyra1 kromsyra1 myrsyra1 oxalsyra1 oxalättiksyra1 tiosyra1 skuramedel1 skurmedel1 skurpulver1 tvättpulver1 salicylsyrepulver1 verkande2
av aktiv1 verksam1
CommentsModified frame (_mod). The FN-frame Active_substance has been split into two frames Active_substance_mod and Active_substance_medical. The frame Active_substance_medical has been created to suit the needs of the research on medical information processing.
Created2011-10-11
Changed2011-10-11

Activity

Core elementsAgent
Peripheral elementsDuration Manner Place Time
InheritanceProcess
CommentsNon-Lexical Frame, Non-perspectivalized_frame
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Activity_abandoned_state

Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsDuration Place Time
InheritanceProcess_uncompleted_state
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Activity_done_state

DomainGen
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsPlace Time
InheritanceState
Example sentences
 • [Oteibi]Agent [var]COP nästan [klar]LU [med sin flygutbildning]Activity [när han greps den 28 oktober]Time .
 • [10.02]Time [är]COP [Evert]Agent Taube [klar]LU [med avspaningen av området kring Norrskärskobben]Activity .
 • [I januari 1993]Time [var]COP [Anika Knutsson]Agent [färdig]LU [med sin sjuksköterskeutbildning]Activity .
Lexical units (LUs)av färdig1 klar2
Created2011-08-26
Changed2011-08-26

Activity_finish

DomainGen
Semantic typeRelational_act
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsCircumstances Containing_event Degree Depictive Explanation Manner Means Place Purpose Result Subevent Time
InheritanceIntentionally_act
Example sentences
 • [Han]Agent [fullgjorde]LU [sin värnplikt]Activity [som signalist vid artilleriregementet A 2, Kviberg]Depictive .
 • [Mannen]Agent [fullbordade]LU [en våldtäkt]Activity och sprang sedan från platsen.
 • Men avhoppen i den här gruppen är mindre, [de]Agent [klarar av]LU [sina tentor]Activity och [slutför]LU [utbildningen]Activity .
 • [Hon]Agent specialiserade sig på käkkirurgi och [avlade]LU [läkarexamen]Activity [1938]Time .
 • [Man]Agent kan [absolvera]LU [delar av kursen]Activity [genom att tentera föreläsningskurser]Explanation .
 • Även [västvärldens kärnkraft]Activity ska [successivt]Manner [fasas ut]LU .
Lexical units (LUs)nnm fait_accompli1
vb fullborda1 fullgöra1 avlägga1 absolvera1 slutföra1 slutbehandla1 bortsluta1
nn fullbordande1 fullbordan1 fullgörande1 avläggande1 absolvering1 absolverande1 slutförande1 slutbehandlande1 avklarande1 bortslutande1
vbm klara_av2 fasa_ut1
CommentsDef i FN: An Agent finishes an Activity, which can no longer logically continue.
Created2011-02-03
Changed2011-11-13

Activity_in_progress

DomainGen
Core elementsActivity Entity Event
Peripheral elementsCircumstances Depictive Duration Event_description Explanation Manner Means Place Purpose Time
Example sentences
 • [Gångbron till en färja kollapsade plötsligt]Event när [passagerarna]Entity [höll på]LU [att gå ombord.]Activity
 • - Så [jag]Entity [håller på]LU [och lär mig]Activity , säger han ödmjukt.
 • [Det]Event gör att [jag]Entity [i lugn och ro]Manner kan [hålla på]LU [och måla]Activity .
 • [Vi]Entity [håller på]LU [och bygger om och bygger till]Activity och har verkligen att göra.
 • [Hedeskolan]Entity [håller på]LU [och växer ut till en F-9-skola]Activity .
 • [Man]Entity [är]LU:1 [nu]Time [i färd]LU:1 [med att finna lämpliga rutiner]Activity [för dess användning]Purpose .
 • [Många skolor]Entity [är i färd]LU [med att utarbeta handlingsplaner mot mobbning]Activity .
Suggestions for LUhålla_på4 vara_i_färd1
CommentsNew frame / Ny ram
Created2013-06-11
Changed2013-06-11

Activity_ongoing

DomainGen
Semantic typeRelational_act
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsCircumstances Depictive Duration Event_description Explanation Manner Means Place Purpose Subevent Time
InheritanceProcess_continue
Example sentences
 • [Isak]Agent [fortsatte]LU [att jobba]Activity [på sjukhus]Place [under skolloven]Time och hans första designprojekt handlade uteslutande om att formge sjukhusutrustning.
 • Proportionerna lär ändras om [kvinnorna]Agent [fortfar]LU [att röka]Activity [med samma lystnad som i dag]Manner .
 • [Seniorna]Agent [höll på]LU [med flytten]Activity [i sju timmar]Time .
 • [Hon]Agent [fortsatte]LU [att plocka de glänsande sillarna ur näten]Activity .
 • [Hon]Agent [fortfor]LU [att tiga]Activity .
 • [Hon]Agent [knogade]Activity []LU i alla fall.
 • [Kyrkoherden]Agent [snörvlade]Activity []LU i ett.
 • [Vispa]Activity []LU bara.
Lexical units (LUs)vb fortsätta1 fortfara1
ab 4
vbm hålla_på2
nn fortfarande2 fortsättande1 fortsättning1
Suggestions for LUköra_på2
Comments[CI Internet finns på hotellet] så det är bara att [LU köra på]!
Created2011-02-01
Changed2013-06-11

Activity_pause

DomainGen
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsCompleteness Depictive Duration Event_description Explanation Legal_basis Manner Means Place Purpose Time
InheritanceProcess_pause
Example sentences
 • [Iran]Agent åtog sig då att [frysa]LU [all verksamhet som relaterar till anrikning av uran, däribland framställning av urangas och tillverkning av gascentrifuger]Activity .
 • Ryan beslutade för ett par år sedan om ett [moratorium]LU [för dödsstraff]Activity sedan det uppdagats att några dödsdömda var oskyldiga och att andra hade dömts på felaktiga grunder och att deras fall behandlats juridiskt felaktigt.
 • Sverige bör gå i spetsen för detta och omedelbart införa ett [svenskt]Depictive [moratorium]LU [mot användningen av klustervapen]Activity .
 • [Nu]Time [gör]SUPP [jag]Agent [längre]Depictive [uppehåll]LU [på resmålen]Place , äter medicin och bär stödstrumpor, berättar Lars-Åke och hissar upp byxbenet för att visa.
 • [John Hawkes]Agent har [just nu]Time [tagit]SUPP en [paus]LU [från filminspelningarna]Activity , men snart ska han göra en liten roll i nya filmen Miami Vice.
 • Personligen försöker [jag]Agent [av ren självbevarelsedrift]Explanation [hålla upp]LU [fyra veckor]Duration [varje sommar]Time och inte ta en ton.
Lexical units (LUs)vbm hålla_upp1
nn moratorium1 uppehåll1 paus1 stillestånd1 vapenstillestånd1
Suggestions for LUfrysa4
Created2011-02-01
Changed2013-04-18

Activity_paused_state

Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsDuration Time
InheritanceProcess_stopped_state
CommentsNon-Lexical Frame
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Activity_prepare

DomainGen
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsBeneficiary Degree Depictive Duration Event_description Iteration Manner Means Place Purpose Time
Example sentences
 • I morgon är det jobb igen, [jag]Agent ska [förbereda]LU [stort kundmöte]Activity [i Eskilstuna]Place .
 • [Dom]Agent vill [förbereda]LU [sin kille]Beneficiary [på att det antagligen kommer att ta slut]Activity .
 • [Jag]Agent håller på att [förbereda]LU [för min nya utställning i Stockholm i november]Activity .
 • Förlust och [laget]Agent hade börjat [förbereda sig]LU [mentalt]Manner [för kval]Activity .
 • [Jag]Agent [bereder mig]LU [på att förklara a) vad Spindelmannenglass är och b) att de måste in i frysen snarast]Activity .
 • [De politiska motståndarna]Agent får [bereda sig]LU [på att möta ett tuffare Miljöparti]Activity .
 • Till de stora filmerna måste [man]Agent anmäla sig i förväg och [bereda sig]LU [på att hänga av sig både ytterkläder och väskor]Activity [innan man går in i salongen]Event_description .
 • Men [jag]Agent [förbereder mig]LU [för att få delta i längdhoppet]Activity och sen får vi se .
 • [Sverige]Agent måste [förbereda sig]LU [för att klara förändringarna]Activity , det säger Bengt Holgersson .
 • [Kanalens ledning]Agent [förberedde sig]LU [för att gå över till reservsändare]Activity .
 • [Det är en lång process]Degreeatt [förbereda]LU [ansökan]Activity för att inte tala om att få den godkänd .
Lexical units (LUs)vb förbereda1
nn förberedande2
av förberedande1
Suggestions for LUförbereda_sig1
Created2012-05-31
Changed2012-10-03

Activity_ready_state

DomainGen
Core elementsActivity Protagonist Salient_entity
Peripheral elementsDegree Duration Result Time
InheritanceProcess_initial_state
Example sentences
 • Annat kom emellan och det gick något år innan jag kom så långt att [jag]Protagonist [var]COP [färdig]LU [att presentera mina planer för FST]Activity .
 • Jag kan bara säg att det tar lite tid att göra, men det är SÅÅÅÅ värt det när [det]Protagonist [är]COP [färdigt]LU [att ätas]Activity .
 • [Man]Protagonist presenterade goda idéer, [var]COP [beredd]LU [att satsa arbete och engagemang]Activity .
 • []Time kan [jag]Protagonist [vara]COP [beredd]LU [att ge damfotboll en chans]Activity .
 • [Tidigare på dagen]Duration hade [Raoul Castro]Protagonist sagt sig [vara]COP [beredd]LU [att med USA diskutera allt, också mänskliga rättigheter, pressfrihet och politiska fångar, på lika villkor]Activity .
 • Också [hans hustru]Protagonist [är]COP [som kvinnan från vagnkaravanen]Degree , [redo]LU [att offra allt för sin familj, tyst och försynt]Activity .
 • [Marinen]Protagonist [är]COP [redo]LU [för krishantering]Salient_entity .
 • [Alla löparna i startgruppen]Protagonist [är]COP [färdiga]LU [för start]Salient_entity .
 • En general föreslår [oss]Protagonist att [vara]COP [beredda]LU [för konflikter]Salient_entity [i dag och i morgon]Time .
 • Men det var en nyliberal våg som bröt fram i Lissabon för att göra [EU]Protagonist [berett]LU [för världens ekonomiska krig]Salient_entity .
 • [Hela naturen]Protagonist[ligger i startgroparna]LU[för årets säsong]Salient_entity .
 • [Kungsbacka]Protagonist[ligger i startgroparna]LU[för att förnya sitt kretsloppsprogram]Activity .
 • [Bygget av två efterlängtade gång- och cykelvägar i Kungsbacka]Activity[ligger i startgroparna]LU .
Lexical units (LUs)vbm ligga_i_startgroparna1
av beredd1 redo1
Suggestions for LUfärdig3
Created2012-06-08
Changed2013-03-06

Activity_resume

DomainGen
Semantic typeRelational_act
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsCircumstances Depictive Duration Event_description Manner Place Reason Result Time
InheritanceProcess_resume
Example sentences
 • [Behandlingen med östrogenhämmande läkemedel]Activity [återupptogs]LU .
 • [När den matchen är slut väntar tre minuters paus]Circumstances , och sedan får [FBK]Agent [återuppta]LU [sitt spel]Activity [i fem man mot tre]Manner [från i lördags]Depictive .
 • [Hon]Agent ville [återuppta]LU [sin ridning]Activity .
 • [Polisen]Agent tvingas [nu]Time [börja om]LU [undersökningarna]Activity [från början]Manner .
Lexical units (LUs)vb återuppta1
nn återupptagande1 återupptagning1
vbm börja_om1
Created2011-02-01
Changed2011-08-14

Activity_start

DomainGen
Semantic typeAspectual
Core elementsActivity Agent
Peripheral elementsCircumstances Concessive Consecutive Containing_event Depictive Epistemic_stance Event_description Explanation Manner Means Particular_iteration Place Purpose Subevent Time
InheritanceProcess_start
Example sentences
 • [Ford och framför allt GM]Agent måste [börja]LU [tillverka attraktiva bilar som säljer]Activity .
 • Men solen sken över Calmar och redan [vid lunchtid]Time [började]LU [folk]Agent [samlas]Activity [vid Elevatorkajen, dit gästerna skulle komma]Place , [dock först om flera timmar]Time .
 • Bakgrund : Självlärd, [började]LU [med tv- reklam och animation]Activity .
 • [Pablo]Agent är född i Guinea, men uppvuxen i Tyskland och [började]LU [sin karriär]Activity [i MSV Bonn]Place .
 • [Aktivisterna]Agent [började]LU [med våldet]Subevent .
 • Bara [han]Agent inte [begynner]LU [slå mor]Activity , tillade Tina förskräckt.
 • [Han och hans bröder]Agent flyttade till El Salvador 1896 för att [slå sig på]LU [sockerodling]Activity .
 • Det är dags att [inleda]LU [pollenmätningarna]Activity .
 • [Efter kriget]Time [upptogs]LU [vägarbetena]Activity [igen]Particular_iteration och vid korsningen med Personnevägen byggdes en stor cirkulationsplats.
 • [Eftersom mönsterboken var värdelös]Explanation så fick [jag]Agent [ge mig på]LU [att tillverka ett eget mönster]Activity .
 • Anna visste inte varför [hon]Agent [kom]LU [att tänka på det uttalandet]Activity .
 • [Han]Agent har nämligen [ingått]LU [äktenskap med en finsk kvinna , som nu väntar barn]Activity .
 • [För uppresan]Purpose var [träffat]LU [noggranna förberedelser]Activity .
 • [Sydkorea]Agent vill gärna [sluta]LU [överenskommelser med Sverige om till exempel ökat forsknings- och utvecklingssamarbete eller kanske någon gemensam fond]Activity , säger Kwon .
 • Det är där jag tillbringar mina dagar nu [när]Time [vårbruket]Activity [brakat loss]LU [här på Falbygden]Place .
 • [Ett jätteslagsmål]Activity[brakade loss]LU[efter slutsignalen]Time och i princip alla spelare var inblandade i tumultet .
 • [Redan på måndagskvällen]Time[tjuvstartade]LU[firandet]Activity .
Lexical units (LUs)vb begynna1 inleda1 påbörja1 starta1 tillträda1 utgå1 börja1 uppta2 ingå2 sluta3 tjuvstarta1
vbm komma_till_skott1 sätta_igång1 slå_sig_på1 göra_slag_i_saken1 skrida_till_handling1 ta_tag2 ta_itu1 ge_sig_i_kast1 komma_igång1 braka_loss1
nn begynnande1 inledande2 inledning1 påbörjande1 start1 startande1 igångsättande1 igångsättning1 tillträdande1 trontillträde1 utgående3 ingående5 slutande3 upptagande2 tjuvstartande1 tjuvstart1
Suggestions for LUkomma7 sätta_fart1 ge_sig_på2 träffa4
Commentsmod wrt komma7
Created2011-01-31
Changed2013-04-04

Activity_stop

DomainGen, Med
Semantic typeRelational_change
Core elementsAgent Activity
Peripheral elementsCircumstances Containing_event Degree Depictive Duration Event_description Explanation Frequency Manner Means Particular_iteration Place Purpose Re_encoding Result Subevent Time
InheritanceProcess_stop
Example sentences
 • Innan [han]Agent [avslutade]LU [samtalet]Activity lovade han henne att höra av sig igen.
 • [Holbrooke]Agent [avslutade]LU [sin regionala rundresa]Activity [i New Delhi]Place .
 • [Patientens diuretikaterapi]Activity [seponeras]LU och hon får isoton NaCl-infusion.
 • Men [inrikesministeriet]Agent [stoppade]LU [sändningarna]Activity [redan den första dagen]Time .
 • Men kvarnarna meddelade att [man]Agent [upphörde]LU [med järnberikning]Activity [i mitten av 90- talet]Time .
 • [Nu är det dags]Time för [många av dem]Agent att [sluta]LU [arbeta]Activity .
 • Trumhinnan punkterades och [Madeiraresan]Activity [inhiberades]LU .
 • [Den svenska vapenexporten]Activity måste [upphöra]LU , [så att vår trovärdighet som neutralt och fredsälskande land kan återställas]Purpose .
 • [Besvären försvann]Result efter [utsättning]LU [av losartan]Activity .
 • [Pulmicort]Activity [utsattes]LU [av föräldrarna]Agent och [symtomen försvann snabbt]Result .
 • [GM]Agent börjar [ställa in]LU [betalningar till återförsäljare i USA]Activity .
 • Det är inte varje dag [en kommentator]Agent [avar]LU [en match]Activity [på det sättet]Manner , nuförtiden .
 • [Yohio]Agent [avannonserar]LU [Sportnytt]Activity .
 • [På måndagskvällen]Time [avblåste]LU [dykarna]Agent [sökandet efter fler omkomna]Activity , rapporterade Reuters .
 • [1925]Time - [Tävlingen]Activity [avlystes]LU [på grund av snöstorm]Explanation .
 • [Jag]Agent ska fan [lägga ner]LU [det skitspelet]Activity [snart]Time !
 • [Aftonbladet, SVT och SvD]Agent borde [tvärt]Manner [lägga ner]LU [sitt tjafs]Activity .
 • Nu får alla ursäkta mig men [jag]Agent tänker [nu]Time [lägga ner]LU [den här debatten]Activity .
 • Tanken var att vi skulle till Ikea , men [vi]Agent [la ner]LU [det]Activity [redan på parkeringen]Time .
 • Får [lägga ner]LU [den där manin]Activity [nu]Time .
 • Det är allt du behöver tänka , så [lägg ner]LU [din mentala självbestraffing]Activity och släpp ut THE GLOW .
Lexical units (LUs)vb avsluta1 stoppa6 inhibera1 upphöra2 seponera1 utsätta2 sluta5 ava2 avannonsera1 avlysa1
vbm ställa_in1 lägga_av1 tänka_på_refrängen1 lägga_på3 blåsa_av2 runda_av1 avblåsa1 lägga_ner5
nn avslutande1 inställande1 inhibering1 inhiberande1 utsättande2 ava1 avannons1 avande1 avannonserande1 avblåsande1 avlysande1 avlysning1 avblåsning1 avslutning1 slutande5 stoppande6
Suggestions for LUseponering1 utsättning1
CommentsCore unexpressed: Activity ; Cases of coersion (activity/medication in sentences: 'Medicinen seponeras och patienten får hyperton natriumkloridinfusion .', 'Mediciner som kan tänkas orsaka symtomen bör om möjligt seponeras .'
Created2011-01-25
Changed2013-08-13

Actually_occurring_entity

DomainGen
Core elementsInstance Type
Example sentences
 • - Det blev ett stort glapp mellan bedömning och den [faktiska]LU [utvecklingen]Type , säger Jörgen Johansson.
 • Eftersom ingen [egentlig]LU [valkampanj]Type bedrivs finns inte heller några valfrågor.
 • Klimatförändringarna är inte ett abstrakt hot utan en [reell]LU [fara]Type för överlevnad.
Lexical units (LUs)av faktisk1 egentlig1 verklig1 riktig2 reell1
Created2011-04-07
Changed2011-05-24

Addiction

DomainGen, Med
Semantic typevb_Relational_act
Core elementsAddict Addictant
Peripheral elementsCompeller Degree
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • Jag kan ha fel, men tycker det låter som [du]Addict [är]COP [emotionellt]Compeller [beroende]LU [av henne]Addictant .
 • [ [Alkohol]Addictant[beroende]LU ]LU och [fysiskt]Compeller [beroende]LU:2 [av alkohol]Addictant:2 sker långsamt .
 • En studie visade nyligen att [mer än var tredje våldsbrottling]Addict [missbrukar]LU [Rohypnol]Addictant , ofta i kombination med andra preparat.
 • Hans föräldrar säger att [han]Addict [blivit]COP [beroende]LU [av att spela]Addictant .
 • - Nu misstänker jag att jag bytt ut mitt [ [mat]Addictant[beroende]LU ]LU mot någon form av [ [shopping]Addictant[beroende]LU ]LU istället.
 • Och så äter jag massa choklad för [jag]Addict [är]COP [beroende]LU [av choklad]Addictant .
 • Totalt beräknas omkring [två procent av svenskarna]Addict lida av [ [spel]Addictant[beroende]LU ]LU .
 • [Ikes]Addict [ [narkotika]Addictant[missbruk]LU ]LU ledde till ett allt mer oberäkneligt och fysiskt kränkande beteende .
 • [Han]Addict utvecklade ett [ [drog]Addictant[beroende]LU ]LU och festade vilt med prosituerade .
 • Hon drar parallellen mellan [pappans]Addict [ [sprit]Addictant[missbruk]LU ]LU och sitt eget ätande.
 • [Polaren]Addict [rökte ner sig]LU [på billigt horse]Addictant .
 • [Svärdottern]Addict har[knarkat ner sig]LU.
 • [Han]Addict[drogade ner sig]LU.
CompoundsAddictant+LU
Compound patternsAddictant+LU_EX_alkohol|missbrukare, alkohol|missbruk, amfetamin|missbruk, drog|missbruk, drogmiss|brukare, drog|missbrukande, drog|beroende, internet|missbruk, läkemedels|missbruk, mat|missbruk, narkotika|beroende, narkotika|missbruk, sex|missbruk, spel|beroende, spel|missbruk, sprit|missbruk
Lexical units (LUs)vb missbruka2
vbm droga_ner_sig1 knarka_ner_sig1 röka_ner_sig1
nn alkoholmissbrukare1 drogmissbrukare1 alkoholmissbruk1 drogmissbruk1 sexmissbruk1 spritmissbruk1 drogberoende1 narkotikaberoende1 kokainism1 nikotinism1 knarkare1 alkoholist1 fyllerist1 heroinist1 missbrukare1 narkoman1 pundare1 suput1 morfinist1 heroinvrak1 narkotikamissbruk1 missbrukande2 missbruk2 amfetaminmissbruk1 beroende2
av drogmissbrukande1 spelberoende1 neddekad1
Suggestions for LUläkemedelsmissbruk1 matmissbruk1 spelmissbruk1 internetmissbruk1 tablettmissbruk1 shoppingberoende1 matberoende1 amfetaminmissbrukare1
Created2011-01-17
Changed2013-07-09

Adding_up

DomainGen
Core elementsCognizer Numbers Result
Peripheral elementsManner Means Place Purpose Time
Example sentences
 • Irland är dock det land som får mest stöd om [man]Cognizer [lägger ihop]LU [det nationella stödet och gemenskapens regionala och sociala stöd]Numbers .
 • Summan 40 000 får [Fagerlund]Cognizer genom att [lägga ihop]LU [ersättningen från förbundet (minst 17 500) och den månadslön som spelarna uppbär från respektive klubbar, mellan 10 000 - 20 000 kr]Numbers .
 • Vi utmanar varandra, [vem]Cognizer kan [snabbare]Manner [räkna ihop]LU [5438799+]Numbers .
 • [För män blir det]Purpose att [räkna ihop]LU [17,5 + 40,3]Numbers vilket vi summerar till 57,8 % av den manliga befolkningen!
 • För män blir det att räkna ihop 17,5 + 40,3 vilket [vi]Cognizer [summerar]LU [till 57,8 % av den manliga befolkningen]Result !
 • [I morse]Time kunde [kansliet]Cognizer [räkna samman]LU [över 18 000 anmälningar]Result [till Vätternrundan 2012]Purpose www.vatternrundan.se.
 • [Ingemar Lindström]Cognizer har inte [räknat samman]LU [det totala skadebeloppet]Result .
 • [Hon]Cognizer hjälper till att [räkna samman]LU [publikens poäng]Result .
 • [I dag]Time kan [hon]Cognizer [räkna ihop]LU [200 barn mellan 3 och 15 år]Numbers .
 • När [man]Cognizer[lägger samman]LU[alla opinionsmätningar]Numbers är opinionsutvecklingen solklar .
Lexical units (LUs)vb summera1
vbm lägga_ihop2 lägga_samman1
nn summerande1 summering1
Suggestions for LUräkna_ihop1 räkna_samman1
Created2012-09-10
Changed2013-03-12

Adducing

DomainGen
Core elementsMedium Role Speaker Specified_entity
Peripheral elementsAddressee Circumstances Containing_event Depictive Event_description Explanation Frequency Manner Means Place Purpose Time
Example sentences
 • [Det är oklart]Circumstances om [åklagarna]Speaker kommer att [åberopa]LU [taxichaufförens uppgifter]Specified_entity [vid slutplädering]Containing_event [på måndag]Time .
 • [Den sistnämnde]Speaker [anförde]LU [framför allt]Manner [rättviseskäl]Specified_entity [när han bestämde sig]Time [för att driva ärendet]Purpose .
 • [Redan år 1997]Time blev det klart att [brodern Raúl]Specified_entity [är]COP den [designerade]LU [efterträdaren]Role , [om åldern gör det omöjligt för Fidel att fortsätta styra med tillräcklig kraft]Circumstances .
 • [Några omständigheter]Specified_entity brukar dock [andragas]LU [till den förargelseväckande mastodontens försvar]Purpose .
 • [Nämnden]Speaker [anförde]LU [en mängd argument emot att ge bygglov]Specified_entity .
 • [Det budskapet]Specified_entity fortsatte [Kinnock och utrikesminister Robin Cooks rådgivare]Speaker att [diskret]Manner [framföra]LU [till övriga medlemsländer]Addressee [ända fram till september]Time .
Lexical units (LUs)vb anföra1 andra1 åberopa1
nn framförande2 åberopande1 andragande1 anförande1 anföring1
vbm framföra1
av oframförd1
Suggestions for LUdesignera2
CommentsDef. from FN: A Speaker mentions a Specified_entity filling a Role, thereby providing information which supports a point of the Speaker.
Created2011-03-23
Changed2012-04-11

Adjusting

DomainGen
Core elementsAgent Feature Part
Peripheral elementsCircumstances Degree Final_value Imposed_purpose Instrument Manner Means Place Purpose Time
InheritanceIntentionally_affect
Example sentences
 • - Problemet är att vi inte har råd att införa denna modell i samtliga skollokaler med en gång, men [vi]Agent kan [ställa in]LU [önskad]Final_value [temperatur]Feature [i alla klassrum]Place .
 • [Stolarna]Part gick dessutom att [ställa in]LU i [olika]Final_value [lägen]Feature .
 • 'Det bästa är att [ställa om]LU [telefonen]Part [till GSM-only]Final_value , man stänger av 3G och GPRS', mejlar Mats.
 • [Nasa]Agent ska nu använda bilderna för att [kalibrera]LU [kamerorna]Part .
 • [Varje gasmätare]Part [kalibrerades]LU [före användning]Time och sedan med jämna mellanrum.
 • [För att det ska bli så bra konvertering som möjligt mellan CMYK-bilder, RGB-bilder och vice versa]Purpose måste [datorskärmen]Part [kalibreras]LU [med ett separat program och en läspenna som hålls mot skärmen]Instrument .
 • [Alla]Agent går igenom cykeln, [justerar]LU [bromsar och växlar]Part och skruvar åt sådant som gängat upp sig under föregående säsong - en del väljer att kalla det för säkerhetskontroll.
 • [Tillsammans]Manner har [dom]Agent [adapterat]LU [” Frankenstein ”]Part [till serieform]Final_value .
 • Andra sjukdomstecken är onormal törst ( polydipsi ) , trötthet , viktnedgång och svårigheter att [ackommodera]LU [synen]Part [för avstånd]Feature ( problem med avståndsbedömningar ) .
 • [Hon]Agent jobbar på att [acklimatisera sig]LU [till nya omständigheter]Feature .
 • [Man]Agent [vänjer sig]LU [vid lukten]Feature .
 • Borde [jag]Agent [anpassa]LU [henne]Part [efter samhällets normer]Feature [för att hon ska få känna sig normal]Imposed_purpose ?
 • Problemet är att [bakterierna]Agent kan [vänja sig]LU [vid antibiotika]Feature .
 • Nu blir det till att försöka [ställa om sig]LU [till vinterklimat]Feature .
 • Brandområdet är ett tidigare gruvområde dit man kört torvhaltig jord för att [återanpassa]LU [området]Part [till landskapet]Feature .
 • Syftet är att [återanpassa]LU [rovdjuren]Part [till naturen]Feature .
 • Att använda stämapparat är ett snabbt och pålitligt sätt att [stämma]LU [instrument]Part , även om många föredrar gehör eller den omdiskuterade flageolettmetoden för gitarrer och basar .
CompoundsDegree+LU Manner+LU
Compound patternsDegree+LU_EX_fin|justera, fin|inställa Manner+LU_EX_upp|justera
Lexical units (LUs)vb justera1 kalibrera1 finjustera1 ställa2 utbalansera1 fininställa1 trimma1 uppjustera1 adaptera1 ackommodera1 acklimatisera1 vänja1 anpassa1 återanpassa1 stämma8 ackommodera2
nn justerande1 justering1 kalibrerande1 kalibrering1 ackommodation1 acklimatisering1 acklimatiserande1 vänjande1 anpassning1 återanpassning1 återanpassande1 stämmande6 ackommodation2 ackommoderande1 ackommoderande2 ackommodering1 ackommodering2 adapterande1 adaptering1 anpassande1 fininställande1 finjusterande1 finjustering1 inställande2 inställning2 intrimning1 omställande1 ställande2 trimmande1 trimning1 uppjusterande1 uppjustering1 utbalanserande1 utbalansering1
vbm ställa_in2 ställa_om1 anpassa_sig1 ställa_om_sig1
Suggestions for LUacklimatisera_sig1 återanpassa_sig1
CommentsAdjusting>ackommodera1, ackommodera2; That means that the frame Adjusting covers the two senses in SALDO.
Created2011-08-19
Changed2011-08-19

Administration_of_medication_conveyance

DomainMed
Core elementsDrug Doctor Patient
Peripheral elementsBody_system Circumstances Depictive Dosage Duration Frequency Instrument Manner Purpose Route_of_drug_administration Time Time_of_the_day Time_elapsed_between_administration
Example sentences
 • [I samband med kateteriseringen]Circumstances [injiceras]LU [5 000 IE]Dosage [heparin]Drug [följt av en infusion]Depictive [så att APT-tiden ökar till 1,5-2,5 gånger normalvärdet]Patient .
 • Normalt ska en [salva]Drug eller [kräm]Drug [strykas på]LU [tunt]Manner .
 • [Då patienten angav smärtor och hon hade svårt att ligga stilla]Circumstances [applicerade]LU [han]Doctor [ytterligare lokalbedövningsmedel]Drug [lokalt i såret]Route_of_drug_administration .
 • [Efter att blåsan tömts via kateter]Circumstances har [oxybutynin]Drug [administrerats]LU [genom katetern]Instrument .
 • [Preparatet]Drug [administrerades]LU [subkutant]Route_of_drug_administration [tre gånger per vecka]Frequency [i doserna 6 MIU (22 mg) alternativt 12 MIU (44 mg) per injektion]Drug .
 • [Har man tendens till eksem i hörselgångarna]Circumstances kan [man]Patient [droppa in]LU [tex 4-6 droppar]Dosage [Terracortrilsuspension]Drug som avslutning.
 • [Huden]Body_system fuktas och [gnids]LU in [med en tablett acetylsalicylsyra]Drug [på stickstället]Route_of_drug_administration , eller en tablett löses i ca 30 ml vatten och [det bitna området]Route_of_drug_administration [baddas]LU [med en bomullstuss]Instrument eller liknande.
 • [Kokain]Drug kan också [injiceras]LU [under huden]Route_of_drug_administration eller [i en ven]Route_of_drug_administration , eller [appliceras]LU direkt [på slemhinnorna i munnen]Route_of_drug_administration , [ändtarmen]Route_of_drug_administration eller [slidan]Route_of_drug_administration .
Lexical units (LUs)vb applicera2 injicera1 badda1
nn applicerande2 baddande1 baddning1 injicerande1 injicering1
vbm droppa_in2
Suggestions for LUadministrera2 stryka6 stryka_på2
CommentsNew frame / Ny ram Procedurer som beskriver tillförsel av medicin/drug står i fokus för den här ramen.;; stryka6 = breda ut (ngt tjockflyttande el. smetigt)stryka_på2 = stryka6
Created2012-10-22
Changed2012-12-09

Administration_of_medication_specification

DomainMed
Core elementsDrug_name
Peripheral elementsBody_system Circumstances Depictive Dosage Drug_form Drug_strength Drug_type Duration Frequency Manner Purpose Route_of_drug_administration Time Time_of_the_day Time_elapsed_between_administration
Example sentences
 • Behandlas med [T]Drug_form [ [Vibramycin]LU ]Drug_name [200 mg]Drug_strength [x 1]Frequency [i 14 dagar]Duration .
 • [T]Drug_form [ [Sumatriptan]LU ]Drug_name [50 mg]Drug_strength [œ-1]Dosage .
 • [T.]Drug_form [ [Suscard]LU ]Drug_name [2,5 mg]Drug_strength [kl. 13.10]Time_of_the_day .
 • [ [Tramadol]LU ]Drug_name [50 mg]Drug_strength [1]Dosage [tabl]Drug_form [2-3 ggr dagl]Frequency .
 • [ [Tegretol]LU ]Drug_name [20 mg/ml]Drug_strength , [30 ml]Dosage [x 1]Frequency .
 • [Inj]Drug_form [ [Diamox]LU ]Drug_name [250 mg]Drug_strength [x 1]Frequency [iv]Route_of_drug_administration .
 • [inj]Drug_form [ [Fluarix]LU ]Drug_name [0,5 ml]Drug_strength [im]Route_of_drug_administration [i höger arm]Body_system .
 • [ [Benzatinpenicillin]LU ]Drug_name [2,4 milj IE]Drug_strength [im]Route_of_drug_administration [dag 1]Time .
 • Åtta patienter erhöll [ [Recormon]LU ]Drug_name [före operationen]Circumstances , [i dosering 2 000 IE]Dosage [subkutant]Route_of_drug_administration [tre gånger per vecka]Frequency [under tre veckor]Duration .
 • Modern hade under graviditeten medicinerat med [ [klomipramin]LU ]Drug_name [50 mg]Drug_strength [dagligen]Frequency .
 • Barnets moder hade under graviditeten medicinerat med [ [klomipramin]LU ]Drug_name [60 mg]Drug_strength [x 1]Frequency .
 • Modern hade under graviditeten medicinerat med [ [klomipramin]LU ]Drug_name [75 mg]Drug_strength [/dag]Frequency .
 • Även [p-piller]LU [av kombinationstyp]Drug_type lindrar smärtan effektivt vid menstruation.
Lexical units (LUs)pma THX1
nn aspirin1 piller1 tablett1 salva1 kräm1 hudkräm1 glidkräm1 glidsalva1 herpessalva1 läkemedel1 medicin2 injektion1 ögondroppar1 abortpiller1 aidsmedicin1 alteasirap1 antabus1 dagenefterpiller1 laxerpiller1 lyckopiller1 magmedicin1 nervdroppar1 nervmedicin1 p-piller1 preventivpiller1 psykofarmaka1 stolpiller1 sömntablett1 värktablett1 nässprej1 antibiotika1 brustablett1 palliativ2
Suggestions for LUögonsalva1 Vibramycin1 Sumatriptan1 Suscard1 Tramadol1 Tegretol1 Diamox1 Fluarix1 Benzatinpenicillin1 Recormon1 klomipramin1 tuggtablett1 depottablett1 enterotablett1 Rohypnol1 sömnpiller1
CommentsNew frame; Drug_name (DN) covers both formal names of medical products (e.g. as listed in Fass) as well as informal references to these (e.g. pill, medicine). The focus in this frame is on specifications concerning administration of medicine.
Created2012-10-22
Changed2013-06-29

Adopt_selection

DomainGen
Core elementsAgent Attribute Value
Peripheral elementsCircumstances Containing_event Depictive Duration Epistemic_stance Event_description Explanation Frequency Instrument Manner Means Particular_iteration Place Purpose Re_encoding Role Time Particular iteration
Example sentences
 • Just nu är det domedagsprofetiorna som dominerar men [USA]Agent vill inte [inta]LU [en attityd som riskerar att förvärra situationen]Value .
 • Eva Ossiansson tror inte att [göteborgarna]Agent kommer att [omfamna]LU [de nya stadsdelsnamnen]Value .
 • [Enda tillbudsstående möjligheten]Explanation är att [omfamna]LU [begreppet 40-årskris]Value och använda det som förevändning att ge sig hän.
 • [Näringslivets processer]Value [adopteras]LU och förtroendeorganen krymper.
 • Hur är det tänkt att [man]Agent ska [anta]LU [hälsosamma yttringar]Value , då man ständigt tvingas utgå från att det man upplever är sjukt?
 • [Sexton medlemsstater]Agent deltar fullt ut i de tre etapperna och har [antagit]LU [euron]Value [som sin valuta]Attribute .
 • [Sukhothairiket i Thailand]Agent [antog]LU [buddhism]Value [som sin officiella religion]Attribute .
 • [Aktörerna inom de olika delområdena]Agent har inte[lagt sig till]LU [med ett tänkande som skulle göra att de ser varandra som medspelare i samma lag]Attribute .
 • [Paris]Agent har ju tom[lagt sig till]LU [med rockig stil]Attribute [för att passa in]Purpose ...
Lexical units (LUs)vb adoptera2
Suggestions for LUanta3 inta3 omfamna2 lägga_sig_till2
Created2012-09-11
Changed2013-06-24

Adorning

DomainGen
Core elementsLocation Theme
Peripheral elementsSubregion Time
InheritanceLocative_relation
Example sentences
 • [Symbolen]Theme , däremot, ska [pryda]LU [brevpapper, tjänstebilar, pennor, arbetskläder, snöröjningsmaskiner m m m m]Location .
 • Vip-gästerna får [en slips eller en skarf som]Location [pryds]LU [av en karta över Skärgårdshavet samt med djur och växter som finns i området]Theme .
 • Byggnaden har [en öppen loggia som]Location [smyckas]LU [av fresker med landskapsmotiv]Theme .
 • Utställningen omvandlar galleriet till ett knäckebrödslandskap: [väggar, golv och möbler]Location [täcks]LU [av det ätbara och knastriga materialet]Theme .
 • [Motorbåtar från USA, snabba, fräcka, lyxiga]Theme , väntas [översvämma]LU [marknaden]Location .
 • Jag kan inte låta bli att förundras över [denna illusion som]Theme [ligger som täcke]LU [över allt]Location .
 • Enligt ögonvittnen var [torget]Location [översållat]LU [av blodiga grönsaker och kroppsdelar]Theme .
 • Vi planerade att bygga ett neutrinoteleskop bestående av [ett antal lodräta strängar av ljusdetektorer]Theme , [spridda]LU [över en yta på ungefär tiotusen kvadratmeter]Location .
Lexical units (LUs)vb belamra1 översvämma1
nn belamrande1 översvämmande1 översvämning1
av spridd1 utspridd1 överhopad1 översållad1
Suggestions for LUdaggstänkt1 pyntad1 kleta2 pryda2 smycka2 blomstersmycka2 utsmycka2 kladda_ut1 kleta_ned1 ligga_som_täcke1 skocka_sig2 täcka4
Created2012-09-12
Changed2013-03-01

Aesthetics

DomainGen
Core elementsAttribute Degree Entity
Peripheral elementsCircumstances Judge Place Time
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • [Alla är olika och just därför]Circumstances [är]COP [vi]Entity [vackra]LU som vi är.
 • [Det är nästan overkligt]Circumstances []Degree [vacker]LU [hon]Entity [var]COP .
 • [Galet]Degree [vacker]LU [solnedgång]Entity [på vägen hem]Place .
 • Svindyra drinkar, rikskända räckmackor och en [svindlande]Degree [vacker]LU [utsikt]Entity [över g-t-b-r-g]Place är konceptet för ett lyckat eftermiddagsmingel.
 • [Rasande]Degree [grann]LU [digipackutgåva med en popupbild som sprätter upp och skrämmer skiten ur en när man vecklar upp fodralet]Entity .
 • Tyvärr [är]COP [man]Entity ju inte [så jävla]Degree [läcker]LU [halv tre]Time [som man antagligen tycker då]Judge .
 • Och [fyfan vad]Degree [ful]LU [jag]Entity [var]COP [i håret]Place !
 • Där var [mycket]Degree [fula]LU [fiskar]Entity [på akvariet]Place och några söta.
 • [Ståtliga]LU [museibyggnader]Entity har rests [på 1990talet]Time [i olika delar av landet]Place .
 • [Han]Entity [är]COP lång, [ståtlig]LU och har de mest intensiva blå ögonen det svenska medialandskapet någonsin har skådat.
 • [Tjejen]Entity [är]COP [inte lika]Degree [snygg]LU [som tjejerna längst ner på gatan]Degree , men ser helt okej ut.
 • Det var det mest hiskeliga jag sett på länge, en [totalt]Degree [smaklös]LU [utstyrsel]Entity , och nu menar jag inte smaklös på det där sättet som jag gillar.
 • Innan någon lockas till förnöjt fnissande kan vi avslöja att hotellet påminner om ett dåligt practical joke med Håkan Mild, målat i en [vämjelig]LU [blåvit färgkombination som gick åt turkos]Entity .
 • Dessutom har de särskilda stinkkörtlar som de inte tvekar att använda för att sprida en [vämjelig]LU [lukt]Entity .
 • [Den rosa kiosken vid Smithska uddens p-plats]Entity [är]COP [anskrämlig]LU .
 • Från [pampiga]LU [stenladugårdar med stor foderloge]Entity till de låga och anspråkslösare ladugårdarna på vanliga bondgårdar.
Lexical units (LUs)av vacker1 grann2 ståtlig1 ful1 pampig1 smaklös1 vämjelig1 anskrämlig1
Suggestions for LUläcker3 snygg2
Created2012-06-07
Changed2013-03-05

Affirm_or_deny

DomainGen
Core elementsMessage Speaker
Peripheral elementsAddressee Containing_event Degree Depictive Event_description Frequency Internal_cause Iterations Manner Means Medium Place Time Topic
InheritanceStatement
Example sentences
 • Därför [blånekar]LU[man]Speaker [varje gång]Iterations [den här frågan kommer på tal]Containing_event .
 • [Kyllönen]Speaker [blånekar]LU [till att Trafikministeriet skulle ha någonting att göra med kalkylerna]Message .
 • [Läkaren]Speaker[nekar]LU [till brottet]Message .
 • Sen kan [jag]Speaker ju inte[neka]LU [till att jag iofs gör det lite för familjen också]Message .
 • [Kommissarie Stephan Sundqvist vid polisen i Åbo]Speaker[nekar]LU [till att polisen har gjort något fel]Message .
 • [Vi]Speaker[bestrider]LU[att vi brutit mot informationsplikten enligt MBL]Message, säger Jan Hanses , vice vd för Viking Line .
 • [Han]Speaker[bestrider]LU också [att tidningen blev mer centerpartistisk under hans tid som chefredaktör]Message .
 • [Han]Speaker har[vidgått]LU[att hans skridskor lyfte från isen och att detta var resultatet av ett felaktigt beslut från hans sida]Message .
 • [Läkaren]Speaker har [vidgått]LU [att hon till maken lämnat ut skriftliga och muntliga uppgifter angående patienten]Message .
 • [Kirurgen]Speaker har[vidgått]LU[att urinledaren skadats under operationen]Message .
Lexical units (LUs)vb förneka1 erkänna1 dementera1 avsvärja1 bestrida1 frånkänna1 kännas_vid1 tillstå1 vidgå1
vbm komma_ifrån2
nn dementerande1 förnekande1 erkännande1 avsvärjande1 bestridande1 tillstående1 vidgående1
Suggestions for LUneka2
Created
Changed

Age

DomainGen
Semantic typenn_Physical_property, av_Temporal_property_age
Core elementsAge Attribute Degree Entity Expressor
Peripheral elementsCircumstances Descriptor Duration Time
InheritanceMeasurable_attributes
Example sentences
 • [Göta älvbron]Entity [är]COP [71 år]Age [gammal]LU och utsliten.
 • Jag ringde upp Arnold på födelsedagen, och det var en [ungdomlig]LU [röst]Expressor som mötte mig.
 • Köp leksaker för [barn]Entity i [åldern]LU [10 till 14 år]Age .
 • [Medelåldern]LU [var]COP [30 års]Age och [endast två]Descriptor [barn]Entity i [förskoleålder]LU insjuknade.
 • Sverige har den [högsta]Descriptor [genomsnittliga]Descriptor [förväntade]Descriptor [levnadsåldern]LU , [80,6 år]Age .
 • Med andra ord en 75-åring kan vara hur vital som helst och [året därpå]Time [är]COP [han/hon]Entity [verkligen]Degree [gammal]LU och trött eftersom livsklocka är inställd på 77 år.
CompoundsAge+LU Circumstances+LU Descriptor+LU Time+LU
Compound patternsAge+LU_EX_trettiofemårs|åldern Circumstances+LU_EX_förskole|ålder, levnads|ålder, pensions|ålder, myndighets|ålder, äktenskaps|ålder, trots|ålder Descriptor+LU_EX_medel|ålder, halv|gammal, jämn|gammal, last|gammal, jämn|årig, minder|årig, ny|gammal Time+LU_EX_sekel|gammal
Lexical units (LUs)sxc gammal1
nn ålder1 förskoleålder1 levnadsålder1 medelålder1 myndighetsålder1 pensionsålder1 trotsålder1 äktenskapsålder1 sjuttioårsålder1 tjugoåttaårsålder1 tolvårsålder1 trettiofemårsålder1
nnh x-årsåldern1
avm gammal_som_gatan1
avh x-årig1
av antik2 bedagad1 förlegad1 halvgammal1 jämngammal1 lastgammal1 museal1 nygammal1 sekelgammal1 skrabbig1 urgammal1 urminnes1 utgammal1 ålderdomlig1 ålderstigen1 åldrig1 överårig1 jämnårig1 minderårig1 ungdomlig1 artonårig1 elvaårig1 ettårig1 femtioårig1 femtonårig1 femårig1 fjortonårig1 fyraårig1 hundraårig1 månghundraårig1 mångtusenårig1 nioårig1 nittonårig1 sextonårig1 sexårig1 sjuttonårig1 sjuårig1 tioårig1 tjugoettårig1 tjugofemårig1 tjugofyraårig1 tjugotreårig1 tjugotvåårig1 tjugoårig1 tolvårig1 tonårig1 trettioårig1 trettonårig1 treårig1 tusenårig1 tvåårig1 åttaårig1
CommentsI satser som [E Hon] [COP är] [D blott] [A sjutton år], En [A 15-årig] [E pojke] skadades vid en trafikolycka på lördagen. förkommer ej LUs. CF FN: There are addtional patterns that the LUs in this frame occur in which are not licensed by a particular lexical head but by a construction. Additionally, there are patterns that evoke this frame without any overt lexical head that is part of this frame. She is 45 years of AGE. Billy is 13.
Created2010-06-22
Changed2011-07-20

Agentive_preventing

DomainGen
Core elementsAgent Event
Peripheral elementsDegree Place Time
Example sentences
 • [Jag]Agent kunde inte [låta bli]LU [att rimma]Event .
 • [nu]Time måste [jag]Agent [låta bli]LU [att köpa massa annat roligt bara för det]Event !
 • [Jag]Agent kan inte [låta bli]LU [gubbskämten]Event .
 • Det låter dessutom helt sjukt att [de]Agent försöker [låta bli]LU [att sjunga på Gotländska]Event .
 • I det här sammanhanget kan [jag]Agent emellertid inte [underlåta]LU [att peka på de borgerliga partiernas agerande, eller snarare brist på agerande, i den här frågan]Event .
 • Men [jag]Agent fick [avstyra]LU [handligen]Event eftersom de kom inte förrän kvart i nio.
 • [Krisen]Event [är]COP [för tillfället]Time [avstyrd]LU men om några fler barnfamiljer flyttar så blir sannolikt frågan om skolans existen åter akutell.
Lexical units (LUs)vb underlåta1 avstyra1
nn avstyrande1 underlåtande1
Suggestions for LUlåta_bli2
CommentsThis frame (Agentive_preventing) is semantically close to several other frames, especially the one of Avoiding, Elusive_goal, and Evading. The LUs of these frames may occasionally be very close to one another insofar as their meaning(s) are concerned.
Created2012-06-07
Changed2013-03-08

Aggregate

DomainGen
Core elementsAggregate Individuals
Peripheral elementsAggregateProperty Container_possessor Domain Name
Example sentences
 • En [stor]AggregateProperty [ [skock]LU ]Aggregate [barn]Individuals trängs framme vid scenen, en del tar skydd hos sina föräldrar lite längre bak i bänkraderna.
 • I [ [samlingen]LU ]Aggregate [Bacchi tempel]Name (1783) drev han med tidens ordensväsen.
 • [Skotska]AggregateProperty [ [kvartetten]LU ]Aggregate [Ballboy]Name har varit i Sverige några gånger redan även om de kanske inte nått ut lika mycket som landsmännen i Unpoc.
 • [ [Myllret]LU ]Aggregate [i den svenska naturen]Container_possessor måste kartläggas bättre, tycker forskare vid Artdatabanken i Uppsala.
 • Han är amerikansk antropolog, bor i London och kommer inom kort med ännu en rolig bok om gatans mode, om hur rockers, acid jazz, punk, raggamuffins och andra [gatans]Container_possessor [exotiska]AggregateProperty [ [stammar]LU ]Aggregate klär sig.
CompoundsIndividuals+LU Domain+LU Container_possessor+LU AggregateProperty+LU Name+LU
Compound patternsIndividuals+LU_EX_befolknings|grupp, diktar|grupp, dyrorts|grupp, invandrar|grupp, länder|grupp, nervcells|grupp, proteinfamilj, soff|grupp, språk|familj, språk|stam, ungdoms|grupp, växt|familj, ö|grupp, barna|skara, lyssnar|skara, läsar|skara, väljar|skara, ämnes|grupp, ingenjörs|trupp, kadett|kår, arbetar|förening, arbetsgivar|förening, husmors|förening, konsumentförening, mejeri|förening, motståndar|lag, roddar|lag, brev|skörd, kork|skörd, flykting|familj, nomad|familj, här|skara, moln|hop, soldat|hop, stjärn|hop, åskådar|hop, främlings|legionen, jägar|förband, bandit|gäng, kompis|gäng, tonårs|gäng, tiggar|liga, dyrorts|gruppering, buffel|hjord, får|hjord, kamel|hjord, ren|hjord, bonde|armé, fiende|armé, korsfarar|armé, stråk|kvartett, kromosom|uppsättning, tand|uppsättning, fisk|stim, krill|stim, halogenstrålkastar|set, skjutmått|set, polis|patrull, scout|patrull, gräshopps|svärm, kaj|svärm, german|stam, indian|stam, barn|kör, dam|kör, flick|kör, goss|kör, kvinnokör, mans|kör, ängla|kör, militär|orkester, pojk|orkester Domain+LU_EX_internutrednings|grupp, pop|grupp, press|gäng, fallskärms|trupp, sanitets|trupp, träng|trupp, underhålls|trupp, trupp|styrka, bastu|förening, bostadsrätts|förening, bransch|förening, film|studio, hantverks|förening, idrotts|förening, Konsert|föreningen, konst|förening, nykterhets|förening, spar|kassa, fotbolls|lag, jakt|lag, bondf|amilj, kunga|familj, tsar|familj, armé|förband, armé|kår, artilleri|förband, cykel|trupp, flyg|förband, flyg|kår, marin|kår, flyg|flotta, krigs|flotta, musik|kvartett, vålds|rotel Container_possessor+LU_EX_facebook|grupp, teater|grupp, yrkes|grupp, yrkes|kår, social|grupp, Afghanistan|trupp, ämnes|grupp, kavalleri|trupp, pansar|trupp, fack|förening, hembygds|förening, musei|förening, national|förening, orkester|förening, verkstads|förening, väg|förening, klass|lag, landslag, radhus|familj, kolonial|armé, fartygs|orkester, folkparks|orkester AggregateProperty+LU_EX_makt|krets, referens|grupp, kärn|trupp, primär|grupp, sekundär|grupp, efter|trupp, för|trupp, höger|flygel, vänster|flygel, elvamanna|lag, ute|lag, efter|skörd, enförälders|familj, enpersons|familj, flerbarnsfamilj, knäpp|familj, småbarns|familj, stor|familj, under|familj, värdfamilj, för|patrull, elit|förband diaspora|grupp Name+LU_EX_högsjö|flotta, Röda_armén, jet_set
Lexical units (LUs)pmm Röda_armén1
nnm jet_set1
nn grupp1 samling3 anhang1 arbetargrupp1 band3 befolkningsgrupp1 block3 diktargrupp1 djurgrupp1 dyrortsgrupp1 ensemble1 facebookgrupp1 flock1 församling1 församling2 grävgrupp1 gäng1 hord1 intressegrupp1 invandrargrupp1 junta1 kamaraderi1 klass1 klick3 klientel1 klunga1 koloni2 kommission1 konstellation1 kontrollgrupp1 krets2 kvartett1 kår1 liga1 ländergrupp1 maktkrets1 mods1 målgrupp1 nervcellsgrupp1 pack1 paria1 parti1 pressgäng2 primärgrupp1 proteinfamilj1 pöbel1 referensgrupp1 riskgrupp1 sekt1 sekundärgrupp1 sensigrupp1 skara1 soffgrupp1 språkfamilj1 språkstam1 ungdomsgrupp1 växtfamilj1 yrkesgrupp1 yrkeskår1 ämnesgrupp1 ämnesgrupp2 ögrupp1 armé1 kull1 hop1 barnaskara1 lyssnarskara1 läsarskara1 väljarskara1 knippa1 knippe1 knippe2 klase1 cirkel2 läsecirkel1 studiecirkel1 kotteri1 gemenskap2 kartell1 koalition1 klass2 socialgrupp1 kluster1 kohort1 Afghanistantrupp1 commandotrupp1 eftertrupp1 fallskärmstrupp1 förtrupp1 hjälptrupp1 ingenjörstrupp1 kavalleritrupp1 kärntrupp1 legotrupp1 pansartrupp1 sanitetstrupp1 signaltrupp1 trängtrupp1 underhållstrupp1 echelong1 garnison1 högerflygel1 infanteri1 kadettkår1 kavalleri1 kontingent1 motti1 vänsterflygel1 kollektion1 syndikat1 cenakel1 filmstudio2 gille2 junta2 sparkassa1 besättning1 besättning2 besättning3 bemanning1 skörd1 brevskörd1 efterskörd1 korkskörd1 vinskörd1 vimmel1 underfamilj1 släkt2 skock1 folkhop1 galax1 hoper1 härskara1 lund1 molnhop1 nebulosa1 smita3 soldathop1 stjärnhop1 åskådarhop1 flottilj1 arméförband1 armékår1 artilleriförband1 bataljon1 batteri2 brigad1 cykeltrupp1 division2 elitförband1 flygförband1 flygkår1 frikår1 främlingslegionen1 garde1 jägarförband1 kompani2 kår2 legion1 marinkår1 pluton1 regemente1 skyttegrupp1 tropp1 truppförband1 underhållsförband1 banditgäng1 kompisgäng1 tonårsgäng1 kokainliga1 maffialiga1 stöldliga1 tiggarliga1 mobb1 dyrortsgruppering1 nivågruppering1 stridsgruppering1 eskader1 flotta1 flygflotta1 handelsflotta1 högsjöflotta1 kofferdiflotta1 krigsflotta1 kustflotta1 luftflotta1 harem1 stack1 stapel1 binga1 dråse1 boskapshjord1 buffelhjord1 fårhjord1 hjord1 kamelhjord1 renhjord1 här2 befrielsearmé1 bondearmé1 fiendearmé1 folkarmé1 fältarmé1 invasionsarmé1 kolonialarmé1 korsfarararmé1 värnpliktsarmé1 yrkesarmé1 byke1 packe1 parti3 population1 befolkning1 hekatomb1 bestånd1 enkelkvartett1 kvintett1 musikkvartett1 oktett1 schrammelkvartett1 septett1 sextett1 stråkkvartett1 repertoar1 DNA-uppsättning1 kromosomuppsättning1 tanduppsättning1 uppsättning1 fiskstim1 fittstim1 krillstim1 stim1 set2 halogenstrålkastarset1 skjutmåttset1 synset1 rotel1 våldsrotel1 dödspatrull1 förpatrull1 hundpatrull1 matpatrull1 nattpatrull1 patrull1 polispatrull1 scoutpatrull1 spaningspatrull1 bisvärm1 getingsvärm1 gräshoppssvärm1 jungfrusvärm1 kajsvärm1 svärm1 myller1 spann2 folkstam1 germanstam1 indianstam1 stam2 trio1 barnkör1 brumkör1 damkör1 doakör1 flickkör1 gosskör1 kvinnokör1 kör1 manskör1 talkör1 änglakör1 blåsorkester1 fartygsorkester1 folkparksorkester1 jazzorkester1 kabaréorkester1 kammarorkester1 militärorkester1 orkester1 pojkorkester1 salongsorkester1 symfoniorkester1 underhållningsorkester1 orden3 folkvimmel1 flora1 diasporagrupp1 kärve1 vase1 sädeskärve1 lunta1 ormknut1 servis1 gruppering2 luskung1 härmask1 trupp2
av kollektiv1
Suggestions for LUinnelag1 koppel4 barnservis1 dockporslin1 dockservis1 dagorm1 styrka6
Commentsgräv|grupp, intresse|grupp, kontroll|grupp, mål|grupp, risk|grupp, läse|cirkel, studie|cirkel, sensi|grupp, studiegrupp, commandotrupp, hjälptrupp, legotrupp, signaltrupp, andelsförening, syförening, understödsförening, notlag, vinskörd, ballongfamiljen, barnfamilj, cyklonfamilj, kärnfamilj, frikår, skyttegrupp, truppförband, underhållsförband, kokainliga, maffialiga, stöldliga, nivågruppering, stridsgruppering, handelsflotta, kofferdi|flotta, kustflotta, luftflotta, boskapshjord, befrielsearmé, folkarmé, fältarmé, invasionsarmé, , värnpliktsarmé, yrkesarmé, enkelkvartett, schrammelkvartett, DNA-uppsättning, fittstim, synset, dödspatrull, hundpatrull, matpatrull, nattpatrull, spaningspatrull, jungfrusvärm, folkstam, brumkör, doakör, talkör, blåsorkester, salongsorkester, symfoniorkester, underhållningsorkester, jazz|orkester, kabaréorkester, kammarorkesteraxelset1, brynset1, luftpistolset1, nybörjarset1, MTG: organisation1, samfund1, andelsförening1, arbetarförening1, arbetsgivarförening1, bastuförening1, bostadsrättsförening1, branschförening1, fackförening1, hantverksförening1, hembygdsförening1, husmorsförening1, idrottsförening1, Konsertföreningen1, konstförening1, konsumentförening1, mejeriförening1, museiförening1, nationalförening1, nykterhetsförening1, orkesterförening1, syförening1, understödsförening1, verkstadsförening1, vägförening1, förbund1, sällskap2,sammanslutning1, korporation1, klubb1 moved to the frame Organization
Created2011-03-30
Changed2013-08-06

Aging

DomainGen
Semantic typenn_Physical_property//vb_Non_relational_act_av_Temporal_property_age
Core elementsEntity
Peripheral elementsCircumstances Manner Place Result Time
InheritanceEventive_affecting
Example sentences
 • [Gamla människor med en positiv livssyn]Entity [åldras]LU [långsammare]Manner visar ny forskning.
 • När [kroppen]Entity [åldras]LU [påverkas förstås även hjärnan]Result .
 • Namnet på denna ömtåliga frukt syftar på att [de]Entity [mognar]LU [i förtid]Circumstances .
 • [De]Entity [mognar]LU [från slutet av augusti och under hela september]Time .
 • Apelsiner plockas mogna eftersom [de]Entity inte [eftermognar]LU , [som till exempel bananer]Manner .
CompoundsCircumstances+LU Manner+LU Time+LU
Compound patternsCircumstances+LU_EX_träd|mogen, sol|mogen, köns|mogen, skol|mogen Manner+LU_EX_seg|mogen, över|mogen, full|mogen Time+LU_EX_bråd|mogen
Lexical units (LUs)vb åldras1 mogna1 eftermogna1 föråldras1
nn åldrande1 mognande1 eftermognande1 föråldring1
av mogen1 övermogen1 trädmogen1 solmogen1 brådmogen1 fullmogen1 könsmogen1 omogen1 segmogen1 skolmogen1 föråldrad1 åldrad1
CommentsFörekomsten av en singel kärn-FE, Entity, ger underlag för att supponera att subjektet kan vara av typen A/x och att verbet är intransitivt. S_NP_A/x [vb]; inga av dessa verb finns med i PAROLE. Automatisk och synlig mappning av listade LUs till Parole vore önskvärd.
Created2010-06-22
Changed2013-08-19

Agree_or_refuse_to_act

DomainGen
Core elementsSpeaker Proposed_action Interlocutor
Peripheral elementsDepictive Event_description Explanation Frequency Internal_cause Manner Means Medium Particular_iteration Place Purpose Role Subevent Time
InheritanceRespond_to_proposal
Example sentences
 • [SEB]Speaker har [avböjt]LU [att kommentera hans uttalande]Proposed_action .
 • [Mannen]Speaker [vägrade]LU [släppa kniven]Proposed_action och poliserna sköt honom.
Lexical units (LUs)vb vägra1 avböja1
nn vägran1 vägrande1 vägrare1 avböjande1
Created2011-07-04
Changed2013-06-25

Agriculture

DomainGen
Core elementsAgriculturist Food Ground
Peripheral elementsCircumstances Degree Duration Event_description Frequency Instrument Manner Means Outcome Particular_iteration Place Purpose Time Type
InheritanceAttempt_obtain_food_scenario
Example sentences
 • [En uppskattning från FN:s jordbruksorgan FAO säger att minst 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga]Event_description om [kvinnorna]Agriculturist [i de delar av världen där fattigdomen är som störst]Place fick möjlighet att [bruka]LU [jorden]Ground [på samma villkor som männen]Circumstances .
 • [Vi]Agriculturist [brukar]LU [jorden]Ground [för att överleva]Purpose .
 • [Palestinier som bor i Israel]Agriculturist får inte [bruka]LU [marken]Ground .
 • [På den här ön]Place [drevs]SUPP [jordbruk]LU och man fiskade i vattnen runt omkring [in på 1950-talet]Time .
 • [Klas Tornberger]Agriculturist [driver]SUPP ett [jordbruk]LU [utanför Kvänum i Vara kommun]Place .
 • [Här kan man studera våra vanligaste husdjur]Circumstances och hur [man]Agriculturist [driver]SUPP ett [jordbruk]LU [snarare med än mot naturen]Manner .
 • Arbetsuppgifterna varierar mellan att måla en silo, [kultivera]LU [åkrarna]Ground [med traktor]Means , stängsla för korna, fixa med rapsoljan och rensa ogräs.
Lexical units (LUs)vb kultivera1 bruka3
nn jordbruk1 lantbruk1 brukande2 brukning1 kultiverande1 kultivering1 agrikultur1 familjejordbruk1 höstbruk1 kollektivjordbruk1 lanthushållning1 mönsterjordbruk1 odaljord1 sambruk1 småjordbruk1 stödjordbruk1 treskiftesbruk1
av jordbrukande1 jordbruksmässig1
Created2012-06-12
Changed2013-03-06

Aiming

DomainGen
Core elementsAgent Instrument Target_location Targeted
Peripheral elementsCircumstances Depictive Duration Location_of_protagonist Manner Means Outcome Particular_iteration Place Purpose Time
InheritanceManipulation
Example sentences
 • Han försökte lägga sig så att [han]Agent kunde [sikta]LU [med stadiga händer]Manner .
 • [Skytten]Agent [siktar]LU [mot en bil]Targeted [på upp till 400 meters håll]Target_location .
 • [Skurken]Agent [riktar]LU [sitt vapen]Instrument [mot den obeväpnade hjälten]Targeted .
 • [Han]Targeted är en perfekt [måltavla]LU [för en skytt som smyger i mörkret]Agent .
 • [Utredningen]Agent [riktar in]LU [utvecklingen]Instrument [mot tydliga regionala parlament och regeringar]Targeted .
 • -28 miljoner sönderskjutna lerduvor varje år ger ju en del skräp i naturen, säger [länsjaktvårdare Alf Fritzon]Agent och [lägger an]LU [för ett testskott]Purpose [på den nya miljövänliga duvan]Targeted .
 • Till slut hotade han teknikerna med arkebusering, ställde upp dem mot muren, lät [truppen]Agent [lägga an]LU .
Lexical units (LUs)vb sikta1 rikta1
nn sikte1 mål5 måltavla1 inriktande1 inriktning1 riktande1 siktande1 siktning1
vbm inrikta1 lägga_an1
Created2011-05-20
Changed2011-09-06

Alignment_image_schema

Core elementsAlignment_match Alignment_mismatch Ground
InheritanceImage_schema
CommentsNon-Lexical Frame
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Alliance

DomainGen
Core elementsAlliance Member_1 Member_2 Members
Peripheral elementsDescriptor Period_of_existence Purpose
Example sentences
 • [De nya staterna]Members bildade en [ekonomisk]Purpose [union]LU [OSS]Alliance , utom Estland, Lettland och Litauen.
 • [Utländska storföretag]Member_1 har [under sekler]Period_of_existence i [allians]LU [med USA och en inhemsk spanskättad elit]Member_2 styrt landet och roffat åt sig.
 • Hur en [eventuell]Descriptor [koalition]LU [med C och fp]Members skulle vara att ta hjälp av SD vet nog ingen mer än Kent Persson.
 • Också [Kina, Japan och USA]Members slöt sig i [ententen]LU .
 • Varför väljer [den svenska regeringen]Member_1 att [alliera sig]LU [med de EU-länder som är bromsklossar i klimatarbetet]Member_2 ?
 • [LABOR]Member_1 röstar under kvällen om [man]Member_1 ska [liera sig]LU med [Likud]Member_2 [i en kommande regering]Alliance .
Lexical units (LUs)vb alliera1 liera1
nn allians1 entente1 union1 pakt1 allierande1 alliering1 lierande1 liering1
Suggestions for LUkoalition2 alliera_sig1 liera_sig1
CommentsIn the sentence [ME De nya staterna] bildade en [PU ekonomisk] [LU union] [A OSS], utom Estland, Lettland och Litauen (The new states grounded an economic union OSS, without Estonia, Latvia and Lithuania), the last part (,... utom Estland, Lettland and Litauen) is not included within FE Alliance, because this part of the sentence indicates which new states did not join the union.
Created2012-06-11
Changed2013-03-12

Altered_phase

Core elementsUndergoer
Peripheral elementsSubregion
CommentsThis frame finns inte med i BFN: s databas i versionen tillgänglig 2013-12-09.
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Alternatives

DomainGen
Core elementsAgent Event Salient_entity
Peripheral elementsNumber_of_possibilities Purpose
Example sentences
 • Sjöfartsverket sitter inte inne med nyckeln till [Vänersjöfartens]Salient_entity [framtid]LU .
 • - [Jag]Agent har [tre]Number_of_possibilities [valmöjligheter]LU , påpekar han.
 • Ett [alternativ]LU är [att flagga ut]Event .
 • [Hans]Agent första [option]LU var inte [ett nazistiskt styre]Event även om han fördrog det framför ett liberalt eller kommunistiskt.
 • [Den]Salient_entity har större [utsikt]LU att [bli recenserad på tidningarnas kultursidor och att nå en läsekrets även utanför skolbänkarna]Event .
 • Det finns [två]Number_of_possibilities olika [sätt]LU att [möra kött]Event .
 • [Surdeg]Agent kan på [flera]Number_of_possibilities [vis]LU [ge deg med önskvärda egenskaper]Event .
 • Så som jag ser det har [du]Agent [tre]Number_of_possibilities [val]LU - 1: du väljer din kille och försöker glömma den andre (du kan fortfarande vara komps med honom ifall du klarar att inte få några känslor för honom), 2: du väljer den andre killen och gör slut, 3: du glömmer båda.
Lexical units (LUs)nn alternativ2 valmöjlighet1 framtid1 option1 sätt1 vis2 utsikt2
Suggestions for LUval5
Created2011-05-27
Changed2013-05-15

Amalgamation

DomainGen
Core elementsPart1 Part2 Parts Whole
Peripheral elementsDegree Depictive Descriptor Manner Place Result Time
InheritanceReciprocality
Example sentences
 • Och [rost]Part1 [amalgameras]LU ej med [qvicksilfver]Part2 !
 • Ni ser [guldet]Parts [förlora sin gula färg]Depictive , [amalgameras]LU och [försvinna i qvicksilfret]Result .
 • [Det samiska]Part1 och [det ryska]Part2 [smälter_ihop]LU till [en suggestiv, smekande helhet]Whole .
 • Jag förstår inte hur [dagarna]Parts [går_ihop]LU och hur de bara försvinner iväg.
 • [Hans klädsel]Whole var en [blandning]LU [av det lite sjaskiga och det lite pråliga]Parts , men detta var en period när herrkläder i allmänhet hur som helst var ganska gräsliga.
 • En [fusion]LU [mellan dikt, folkmusik, jazz och rockn roll]Parts .
 • [Sammanslagningen]LU [av Sjukhuset i Lund (USIL) och sjukhuset i Malmö(UMAS)]Parts till [Skånes Universititetssjukhus (SUS)]Whole har ogillats.
 • [Fibrex]Whole har en hög naturlig fiberhalt med en [unik]Descriptor [sammansättning]LU [av olöslig och löslig fiber]Parts !
 • Är det fortfarande knäppgökar i rådhuset som vill [slå_samman]LU [symfoniorkestern]Part1 och [stadsteatern]Part2 ?
 • [Baren]Whole har [bra]Descriptor [sammansättning]LU [av näringsämnen och hög andel av protein]Parts .
 • Om potentialen är för låg kommer [partiklarna]Parts att [agglomerera]LU ( klumpa ihop sig ) .
 • Eftersom [kvicksilver]Part1 [amalgamerar sig]LU [spontant]Manner [med guld]Part1 , får man se upp vid exempelvis röjning efter sönderslagna kvicksilvertermometrar så att smycken ( vigselringar , etc ) inte skadas .
Lexical units (LUs)vb agglomerera1 amalgamera2 fusionera1
nn blandning1 fusion1 sammanslagning1 sammansättning1 amalgamering1 amalgamering2 amalgamerande2 fusionerande1 agglomererande1 agglomerering1 fusionering1 sammanslående1
vbm slå_samman1
Suggestions for LUblanda2 sammanfoga2 smälta_ihop3 amalgamera_sig1 gå_ihop3
CommentsAmalgamate>amalgamera1, amalgamera2 The frame Amalgamate covers both SALDO meanings. amalgamera2 står för överförd betydelse.
Created2012-06-13
Changed2013-03-06

Amassing

DomainGen
Core elementsMass_theme Recipient
Peripheral elementsCircumstances Duration Manner Means Place Purpose Reason Result Role Source Time
InheritanceGetting
Example sentences
 • [Registrera dig på Gratis Godis genom att klicka här]Circumstances så kan [du]Recipient [samla_ihop]LU [gratis godis]Mass_theme [genom att värva vänner och klicka på länkar]Means .
 • [Socialdemokraterna]Recipient kommer att [samla_ihop]LU [30 ungdomar upp till 25 år]Mass_theme .
 • Det visade sig att [energin i maten]Mass_theme som [katterna]Recipient lyckades [skrapa_ihop]LU var [i minsta laget]Result .
 • Till slut lyckas [han]Recipient [skrapa_ihop]LU [tillräckligt med pengar]Mass_theme [till resan]Purpose .
 • [Vi kan inte förbereda ett vaccin i förväg]Circumstances eller [hamstra]LU [det]Mass_theme .
 • [Konsumenterna]Recipient har [ingen orsak]Reason att börja [hamstra]LU [dagligvaror]Mass_theme .
 • [I dag är det mycket svårt]Circumstances att [ackumulera]LU [pensionsrättigheter som intjänas i olika länder efter varandra]Mass_theme .
 • Den här svampen har en förmåga att [ackumulera]LU [kadmium]Mass_theme .
 • [Honan]Recipient kan nämligen [lagra]LU [hannens spermier]Mass_theme [ganska länge]Time [i sin 'spermiesäck']Place .
 • Man vet att [kvicksilver]Mass_theme [ansamlas]LU [i hjärnan]Place , men inte exakt vilken skada som sker .
Lexical units (LUs)vb ackumulera1 hamstra1 lagra2 ansamla1
nn ackumulering1 ansamlande1 ansamling1 ackumulerande1 hamstrande1 lagrande2 lagring2
vbm samla_ihop1 skrapa_ihop1
Created2012-06-27
Changed2013-03-06

Ambient_temperature

DomainGen
Semantic typeav_Extensional_Physical_property_temperature//nn_Phenomenon
Core elementsAttribute Degree Place Temperature Time Weather
Peripheral elementsCircumstances
InheritanceTemperature
Example sentences
 • Nu börjar det [bli]COP [kyligt]LU - [endast sju grader]Temperature [i morse]Time .
 • Om det [är]COP [kyligt]LU eller regnigt så tag med varma överdragskläder.
 • Det [är]COP förortsgrått, [bitterkallt]LU och allmänt tråktrisst [ute]Place [idag]Time .
 • [En håvningskväll som jag minns]Time [var]COP [riktigt]Degree [bitterkall]LU .
 • [I Queensland, längre norrut]Place , råder [värmebölja]LU och eldningsförbud har införts.
Lexical units (LUs)nn värmebölja1
av bitterkall1 kylig1 smällkall1 svinkall1 stekhet1
CommentsDef från FN: The Temperature in a certain environment, determined by Time and Place, is specified.; Konstruktioner som Det är/råder + LU är kännetecknande för denna ram, eftersom de signalerar omgivningstemperatur.; JFR ramen Temperature; Exemplen nedan beskriver Ambient temperature, men deras LUs har även en bredare betydelse och därmed platsar under Temperature: Om du upplever att det [COP är] [D för] [LU varmt] [P på jobbet] tala med din närmaste chef.;;Det [COP är] [LU hett] [P i Afrika] [TI mitt i sommaren].;;Det [COP är] [LU hett] [C i solen].;;Det är lite konstigt att alla väderprofeter vet hur vädret blir om 50-100 år, men om [TI kommande vinter] [COP blir] [LU varm] eller [LU kall] vet dom inte.;;
Created2010-03-04
Changed2012-04-12

Ammunition

DomainGen
Core elementsAmmunition
Peripheral elementsCreator Material Name Time_of_creation Type Use
InheritanceArtifact
Example sentences
 • Offret träffades av en [ [kula]LU ]Ammunition i benet och chockades svårt.
 • - Han stupade för en [ [kanonkula]LU ]Ammunition tätt bakom ers majestäts bår.
 • Forskarna vill nu att [ [ammunition]LU ]Ammunition [med bly]Material ska förbjudas samt att jägarna inte lämnar slaktrester kvar eftersom de innehåller blyhagel eller splitter från kulor med bly.
 • Forskarna vill nu att [ [ammunition]LU ]Ammunition [med bly]Material:1 ska förbjudas samt att jägarna inte lämnar slaktrester kvar eftersom de innehåller [ [bly]Ammunition[hagel]LU ]LU eller splitter från [ [kulor]LU ]Ammunition [med bly]Material:3 .
CompoundsMaterial+LU Type+LU Use+LU Name+LU
Compound patternsMaterial+LU_EX_bly|hagel, bly|kula, hårdbly|kula Type+LU_EX_torped|kula, druv|hagel Use+LU_EX_varg|hagel Name+LU_EX_dumdum|kula
Lexical units (LUs)nn kula2 ammunition1 patron1 blykula1 dumdumkula1 gevärskula1 hårdblykula1 kanonkula1 karteschkula1 luftvapenkula1 pistolkula1 torpedkula1 druvhagel1 hagel2 varghagel1 blyhagel1 laddning2 kulknapp1
CommentsWeapon+LU_EX_kanon|kula, luftvapen|kula, pistol|kula;; fyrverkeripjäs: Den enda pangpjäsen jag tyckte var skoj innan den förbjöds var Thunderking, tyvärr var den ju också helt livsfarlig och missbrukades grovt i vår skola (explosioner i trapphusen dagligen).
Created2011-05-12
Changed2012-04-16

Amounting_to

DomainGen
Core elementsAttribute Numbers Value
Peripheral elementsFrequency Time_span
Example sentences
 • [De samlade resurser som vi ger i detta sammanhang]Attribute [belöper sig]LU i det närmaste [till 300 milj]Value .
 • Redan Leibniz försökte bevisa, att [2 och 2]Numbers [gör]LU [4]Value .
 • SKOLMÄSTARN [Två gånger två]Numbers [gör]LU [fyra]Value och [sex]Numbers därtill [gör]LU [åtta]Value .
 • [Nio plus sju]Numbers [blir]LU minsann [sexton]Value .
Lexical units (LUs)vbm belöpa_sig1
Suggestions for LUgöra5 bli3
Created2011-11-29
Changed2011-11-29

Animals

DomainGen
Semantic typeAnimal
Core elementsAnimal
Peripheral elementsAge Descriptor Origin Persistent_characteristics Systematics
Example sentences
 • [ [Hunden]LU ]Animal [är]COP [tio år]Age och han har aldrig varit sjuk.
 • För tvåtusen år sedan levde det [ [asiatiska lejonet]LU ]Animal från norra Grekland i väst till norra Indien i öst.
 • [ [Marsvinet]LU ]Animal [är]COP ett [lugnt]Persistent_characteristics [ [djur]LU ]Animal tillhörande gruppen [gnagare]Systematics .
 • De [påkörda]Descriptor [ [vargarna]LU ]Animal [är]COP sannolikt [unga]Descriptor [ [vargar]LU ]Animal [från Äppelboreviret]Origin .
 • Han fick syn på en [gammal]Age [vit]Persistent_characteristics [ [[häst]LUkrake]Animal ]Animal som stod bunden vid sidan av vägen .
Lexical units (LUs)nnm vandrande_pinne1 grand_danois1 golden_retriever1 andinsk_sparvuggla1 djurens_konung1 skogens_konung1
sxc spätta1 rödspätta1
av hippologisk1 uggleliknande1
nn gallkvalster1 jordekorre1 dromedar1 nätting1 värnfågel1 ciklidfisk1 trögdjur1 piskmask1 sanitetshund1 påfågel1 padda1 knähund1 evertebrat1 tigerkatt1 varan1 tapir1 packåsna1 kattdjur1 kennel1 slagbjörn1 valp1 boaorm1 tornsvala1 havsfågel1 pälsdjur1 hämpling1 zebra1 klippdass1 oxstyng1 korsnäbb1 silverfisk1 ökenråtta1 lavinhund1 pippi1 igelkott1 id1 torsk1 sandödla1 skadedjur1 geckoödla1 havsmus1 pausfågel1 urdjur1 slaktdjur1 vadarfågel1 hundracka1 höna1 gnu1 skadeinsekt1 vovve1 bardval1 8 läderlapp1 kantnål1 amöba1 cirkusdjur1 morkulla1 reptil1 göddjur1 vanedjur1 rörsångare1 snigel1 krabbtaska1 ostron1 tonfisk1 sengångare1 hyena1 eland1 jösse1 daggmask1 svampdjur1 trädkrypare1 kardinal2 rovfisk1 hjärtmussla1 däggdjursunge1 borstsvans1 blötdjur1 lunnefågel1 val2 renko1 stare1 klippfisk1 flyttfågel1 påskhare1 braxen1 havskatt1 fjäderfä1 grissla1 tvestjärt1 flygfä1 okynneshund1 benfisk1 hermelin1 grävling1 rundmun1 okapi1 glasbult1 sälunge1 sjöfågel1 karp1 havsutter1 lax1 knubbsäl1 sarv1 pingvin1 struts1 papegoja1 lyrfågel1 unge1 silkeskanin1 kungsfågel1 sjöpung1 grodfisk1 marulk1 mara2 mygga1 hovdjur1 gavial1 sköldpadda1 seglare3 sjögurka1 myrgäst1 älg1 kavitetsdjur1 planktondjur1 kamelopard1 packdjur1 lekatt1 hynda1 therier1 klockgroda1 flamingo1 sångarfågel1 näbbval1 sandmussla1 rall1 kameldjur1 bruksdjur1 mes1 ollonmask1 slamkrypare1 biätare1 blåval1 gluttsnäppa1 gräshoppa1 oxdjur1 skoläst2 grizzlybjörn1 svala1 ullapa1 nalle1 näbbdjur1 burfågel1 ozelot1 fisködla1 vildkanin1 stinkfly1 bärfis1 halvapa1 sidensvans1 babian1 buffel1 nattskärra1 mink1 larv1 grip1 kattunge1 kammussla1 pungdjävul1 bi1 ringmask1 hunddjur1 räka1 vattenfågel1 råbock1 björn1 loppa1 vattenspindel1 mås1 myskoxe1 räv1 insekt1 strykfågel1 huggorm1 nattdjur1 gris1 spordjur1 koala1 klövjeren1 aguti1 vitling1 brännmanet1 best1 kvalster1 hjortdjur1 lapphund1 piggsvin1 myskhjort1 lejon1 krill1 smalnäsapa1 vallhund1 makrill1 skvader1 fyrfoting1 stannfågel1 bytesdjur1 tvåvinge1 björnhund1 gök1 pälsfladdrare1 hjuldjur1 fladdermus1 drake1 gaddstekel1 gorilla1 schimpans1 sobel1 plattmask1 or1 polishund1 kloak2 svärdfisk1 skogsfågel1 pungdjur1 manet1 lyktbärare1 råget1 lansettfisk1 nors1 katt1 primat2 kafferbuffel1 blåmussla1 rådjur1 vandringsfisk1 rovdjur1 navelsvin1 isbjörn1 angorakatt1 mammalier1 rödstjärt1 kisse1 kungsfiskare1 sjöpenna1 groda1 gös1 fågelunge1 hummer1 sumpbäver1 rödräv1 däggdjur1 spov1 östersjöfisk1 kvastfening1 lockdjur1 kasuar1 broskfiskar1 klumpfisk1 eremitkräfta1 gam1 hinnkräfta1 springbock1 panter1 nässeldjur1 tiger1 smågnagare1 tamren1 kräftdjur1 lus1 trådmask1 slända1 giftorm1 köttvilt1 flundra1 sumphöna1 snäcka1 mullvad1 markatta1 yngel1 sill1 valfisk1 hundapa1 människoapa1 grindval1 simfågel1 nötväcka1 kräldjur1 gräsätare1 bidevindseglare2 krabba1 livdjur1 igel1 boricka1 vildren1 stråldjur1 polyp1 antilop1 kvidd1 gasell1 koffertfisk1 boskap1 signalkräfta1 spinnkvalster1 sidenapa1 kräfta1 brukshund1 flagellat1 broms2 tvättbjörn1 lockfågel1 stenbit1 apa1 fjällräv1 faunist1 kobra1 nattfågel1 dragare1 vildkatt1 tångräka1 kloakdjur1 mammut1 tjäder1 skalbagge1 abborre1 råtta1 ammonit1 jycke1 opossum1 humla1 lärkfalk1 koralldjur1 göktyta1 långa1 kamel1 dagdjur1 fjäril1 pärlmussla1 get1 vattensvin1 ormyngel1 marsvin1 sibetkatt1 härmfågel1 bisonoxe1 sandräka1 märla2 lastdjur1 storvilt1 metazo1 spindel1 sork1 toffeldjur1 säl1 jaktspindel1 lamadjur1 mussla1 dovhjort1 spindelapa1 snultra1 fisk1 enhörning1 fyrfotadjur1 sagodjur1 bläckfisk1 sexfoting1 polarräv1 avelsdjur1 genett1 firre1 knorrhane1 delfin1 fästing1 noshörning1 haj1 krokodil1 vitfisk1 medusa2 brockfågel1 mickel1 armpolyp1 gädda1 björnhona1 vitsvanshjort1 lom1 järpe1 bisamoxe1 stork1 fjäder1 trilobit1 får1 sångfågel1 gaffelhjort1 ål1 bläsbock1 försöksdjur1 glasögonorm1 trumpetare2 vombat1 lämmel1 leddjur1 armfoting1 siames2 bröding1 vertebrat1 sikahjort1 kolja1 hind1 tobakspipa2 fälthare1 harpalt1 råka3 varfågel1 rasdjur1 sisel1 stekel1 myrkott1 gås1 vikare1 kryp1 kronhjort1 beckasin1 skunkdjur1 sibetdjur1 bältdjur1 vilddjur1 fly3 flodkrabba1 anka1 orangutang1 näktergal1 grålle1 tjockhuding1 trast1 elefant1 harhanne1 dvärghund1 hund1 svin1 plattfisk1 snok1 bägarmanet1 harkrank1 sommargylling1 misse1 gråhäger1 bandhund1 glasögonbjörn1 flygekorre1 mårddjur1 dammussla1 jaguar1 tik1 kaskelot1 småvilt1 alligator1 ekorre1 jak1 mus1 spigg1 ko1 jordsvin1 multituberkulat1 styng1 åsna1 kanariefågel1 giraff1 strömstare1 lama1 jätteödla1 djuphavsfisk1 ljungpipare1 narval1 groddjur1 skaldjur1 ren2 hjort1 infusionsdjur1 stäppantilop1 tågångare1 mosnäppa1 kalkon1 lumpfisk1 gylta2 ogräsfisk1 gepard1 grottbjörn1 skeppsmask1 grävsvin1 punggrävling1 strit1 fantasidjur1 flädermus1 braxenmygga1 nätvinge1 spindeldjur1 glattmask1 rapphöns1 flodhäst1 oryx1 byracka1 salamander1 bottendjur1 spårhund1 fluga1 leopard1 kummel1 vilt1 papegojfisk1 hoppstjärt1 ädelfisk1 gaffelantilop1 smörbult1 havsanemon1 tagelmask1 bäver1 trips1 kameleont1 uggla1 nejonöga1 grevyzebra1 korsspindel1 hamster1 smaldjur1 slädhund1 panda1 drakhuvudfisk1 trollhare1 mask1 däggdjursgrupp1 kustfisk1 flygfisk1 lodjur1 utter1 hästdjur1 kopparorm1 lake1 inälvsmask1 kornknarr1 ödla1 långnäbb1 gäl1 sjöstjärna1 draködla1 saltvattensfisk1 borrmussla1 jätteorm1 gnagare1 vattendjur1 protozo1 klätterfågel1 lärka1 säldjur1 serval1 råttdjur1 spökdjur1 fågel1 geting1 vävarfågel1 blåkråka1 puma1 härfågel1 hare1 tarantel1 sällskapsdjur1 sjöhäst1 kråka1 predator1 pytonorm1 ekorrdjur1 ryggradsdjur1 sjubb1 vrålapa1 bälta1 skallerorm1 silkesapa1 onager1 murmeldjur1 myrslok1 nototenioid1 flyghund1 berggylta1 insjöfisk1 cikada1 varg1 gibbon1 pungråtta1 fabeldjur1 havssula1 hackspett1 gråsej1 tusenfoting1 jakthund1 orm1 känguru1 vattenlöpare1 duva1 tukan1 sträck1 fasan1 antropoid1 mört1 kanin1 gaur1 småfågel1 rocka1 sjöborre1 myra1 ledarhund1 rävhund1 vakthund1 gayal1 hönsfågel1 mård1 vildfågel1 kivi1 schakal1 ciklidfiskfauna1 flygödla1 stör2 husdjur1 gråsäl1 ripa1 mamba1 mungo1 kolibri1 rödhake1 paradisfågel1 rovfågel1 högvilt1 lövsmyg1 kobbe2 leguan1 invertebrat1 mollusk1 lövgroda1 manteldjur1 lysräka1 pungbjörn1 chinchilla1 rentjur1 blodigel1 kapucinapa1 spottstrit1 vattenödla1 orre1 grönbena1 lungfisk1 katta1 dragdjur1 skinnbagge1 hälgångare1 hälleflundra1 gröngöling1 skabbdjur1 havskräfta1 apekatt1 kammanet1 tandval1 häst1 nymf2 djur1 biffko1 biffdjur1 boxervalp1 hundvalp1 schäfervalp1 taxvalp1 lushund1 mögelhund1 narkotikahund1 tryffelhund1 tamduva1 turturduva1 ringduva1 skogsduva1 kapduva1 alfågel1 alkfågel1 andfågel1 duvfågel1 finkfågel1 fregattfågel1 garfågel1 häckfågel1 ibisfågel1 isfågel1 kråkfågel1 mesfågel1 måsfågel1 orrfågel1 sekreterarfågel1 snäppfågel1 sommarfågel1 tamfågel1 trastfågel1 tättingfågel1 urfågel1 vakfågel1 tätting1 pangasius1 hajmal1 flodsvin1 kapybara1 bondkatt1 marskatt1 strykarkatt1 mördarhund1 lemur1 kalv1 ungnöt1 nötkreatur1 nöt2 nötboskap1 1 kreatur1 sula3 korp1 vaja2 sparv1 gråsparv1 fink1 talgoxe1 domherre1 koltrast1 fiskmås1 trut1 havstrut1 hök1 örn1 kungsörn1 falk1 tornfalk1 skogsmus1 nunna2 nunna3 nattfjäril1 mal1 mal2 karpfisk1 lamm1 kyckling1 oxe1 mangust1 pålle1 kuse1 kissemiss1 jätteval1 vikunja1 nasse1 pärlhöna1 kroppslus1 mula1 uroxe1 vägglus1 bock1 flatlus1 kviga1 kulting1 griskulting1 spädgris1 kid1 kid2 killing1 källing1 kut1 blanklax1 grålax1 vraklax1 laxyngel1 fiskyngel1 ålyngel1 vaka5 madam2 väggmadam1 pyton1 boa1 vaktel1 piplärka1 labb2 gatukorsning2 pudel1 blandrashund1 labrador1 schäfer1 tax1 terrier1 kamphund1 retriever1 dalmatiner1 tärna1 brunråtta1 laboratorieråtta1 laxfisk1 hakmask1 faraokatt1 ginstkatt1 kissekatt1 lokatt1 panterkatt1 siameskatt1 tamkatt1 blindhund1 blodhund1 drevhund1 eskimåhund1 fågelhund1 fårhund1 grythund1 gråhund1 grävlingshund1 hjältehund1 jämthund1 knarkhund1 malteserhund1 newfoundlandshund1 präriehund1 sanktbernhardshund1 schäferhund1 spetshund1 vinthund1 vorstehhund1 spets2 bisamråtta1 bäverråtta1 elefantnäbbmus1 hasselmus1 näbbmus1 dynt1 binnikemask1 blåsmask1 borstmask1 gräsmask1 hallonmask1 havsborstmask1 kålmask1 lysmask1 lövmask1 metmask1 ostmask1 rundmask1 sandmask1 silkesmask1 spolmask1 springmask1 trindmask1 fjärilslarv1 mygglarv1 mätarlarv1 silkeslarv1 sländlarv1 aftonfjäril1 apollofjäril1 citronfjäril1 dagfjäril1 dödskallefjäril1 frostfjäril1 glasvingefjäril1 gräsfjäril1 kålfjäril1 ligusterfjäril1 mätarfjäril1 nässelfjäril1 pärlemorfjäril1 silkesfjäril1 sommarfjäril1 spinnarfjäril1 asp2 doktorsfisk1 fjärsing1 kattfisk1 småfisk1 arbetsdjur1 flockdjur1 lantdjur1 smådjur1 underdjur1 ökendjur1 skotte2 setter1 bulldogg1 gordonsetter1 dyngfluga1 stormfågel1 brevduva1 asfågel1 beostare1 prydnadsfågel1 törnskata1 arbetshäst1 ardenner1 arméhäst1 black3 brunte1 draghäst1 fjordhäst1 fullblod1 fux1 föl1 gråskimmel1 halvblod1 havretraktor1 hingst1 hästkrake1 islandshäst1 kallblod1 kamp2 klippare1 kronhäst1 krubbitare1 mustang1 nordsvensk1 parhäst1 pegas1 polohäst1 ponny1 rapp3 skimmel1 springare1 stall1 sto1 toto2 travhäst1 trosshäst1 unghäst1 vagnshäst1 åkarhäst1 åring1 ök1 puppa1 björkna1 elritsa1 grönling1 löja1 nissöga1 ruda1 sabbik1 sandkrypare1 skärkniv1 sutare1 arbetsbi1 bidrottning1 biyngel1 drönare1 jordbi1 snyltbi1 vattenbi1 väcka3 afghan2 basset1 boxer1 breton1 collie1 dingo1 foxterrier1 mops1 pekines1 pinscher1 pointer1 rottweiler1 schnauzer1 spaniel1 whippet1 atlasspinnare1 blåvinge1 ekspinnare1 ekvecklare1 gammafly1 gräsfly1 ligustersvärmare1 påfågelsöga2 sorgmantel1 svärmare1 vecklare1 äppelvecklare1 ärtvecklare1 asbagge1 barkborre1 bladbagge1 bladminerare1 blåhjon1 brödbagge1 dykarbagge1 dykare2 dyngbagge1 dödgrävare2 dödsur1 ekbock1 ekoxe1 eldfluga1 fjädervinge1 fläskänger1 glansbagge1 guldbagge1 husbock1 jordloppa1 jordlöpare1 kackerlacka1 knäppbagge1 koloradoskalbagge1 majbagge1 mjukbagge1 mjölbagge1 myrbagge1 nyckelpiga1 nötvivel1 ollonborre1 praktbagge1 pälsänger1 rapsbagge1 sandjägare1 sköldlus1 tallbock1 timmerman2 tjuvbagge1 tordyvel1 varvsfluga1 vivel1 änger1 blåhake1 bofink1 entita1 flugsnappare1 gråsiska1 grönsiska1 gärdsmyg1 lövsångare1 sävsångare1 ängspiplärka1 ärla1 brushane1 dubbelbeckasin1 dvärgbeckasin1 enkelbeckasin1 fjällpipare1 häger1 kärrsnäppa1 pipare1 roskarl1 rödbena1 skärfläcka1 snäppa1 strandpipare1 strandskata1 tofsvipa1 trana1 vadare1 alförrädare1 and1 dopping1 ejder1 fisktärna1 pelikan1 skarv2 småskrak1 svan1 berguv1 fjälluggla1 hornuggla1 hökuggla1 jorduggla1 kattuggla1 pärluggla1 slaguggla1 sparvuggla1 tornuggla1 uv1 piggvar1 glasvar1 rödtunga1 sjötunga1 skrubba2 skädda1 slätvar1 lyrtorsk1 torskfisk1 vitlinglyra1 blåvitling1 färna1 harr1 stirr1 smolt1 laxöring1 havslax1 forell1 bäckforell1 börting1 asfluga1 bananfluga1 husfluga1 häststyng1 morotsfluga1 nötstyng1 ostfluga1 parasitfluga1 sandfluga1 sensommarfluga1 slamfluga1 spyfluga1 tsetsefluga1 skärpiplärka1 sånglärka1 tofslärka1 topplärka1 trädlärka1 trädpiplärka1 svarthätta1 amarant1 bergfink1 darwinfink1 finkunge1 grönfink1 gröning1 norrkvint1 pilfink1 rosenfink1 siska1 steglitsa1 stenknäck1 tallbit1 vävarfink1 drillsnäppa1 kustsnäppa1 movipa1 simsnäppa1 skogssnäppa1 småsnäppa1 spovsnäppa1 svartsnäppa1 blåmes1 pungmes1 stjärtmes1 ara1 goja3 kakadua1 undulat1 björktrast1 buskskvätta1 dubbeltrast1 ringtrast1 rödvingetrast1 taltrast1 alika1 kaja1 lavskrika1 nötkråka1 nötskrika1 skata1 mushona1 musunge1 sjusovare2 rätvinge1 syrsa1 vårtbitare1 giftspindel1 jättespindel1 skorpion1 spindelhona1 myrlejon1 myrlejonslända1 trollslända1 fjädermygga1 gallmygga1 knott1 malariamygga1 moskit1 mygg1 svidknott1 andrake1 bergand1 bläsand1 brudand1 brunand1 dykand1 gravand1 gräsand1 kricka1 simand1 skedand1 snatterand1 stjärtand1 vigg1 vildand1 älling1 ankbonde1 ankunge1 bonobo1 dvärghamster1 dvärgmås1 dvärgschimpans1 strömming1 röding1 sik1 tumlare1 fullblodshäst1 kapplöpningshäst1 norrlandshäst1 nummerhäst1 paradhäst1 rashäst1 ridhäst1 topphäst1 ölandshäst1 fjording1
pm Brandklipparen1 Brunte1 Bukefalos1 Grålle1 Rosinante1 Svarten1 Bambara1
Suggestions for LUmajsorm1 spinn4 asiatiskt_lejon1 vattenbuffel1 samojed2
CommentsNew frame; per date of creation. In 2014 an analogical frame has been created in BFN.
Created2010-05-02
Changed2013-08-29

Appeal

DomainGen
Core elementsConvict Decision Representative
Peripheral elementsCourt Explanation Grounds Re_encoding Time
Example sentences
 • [Israels högsta domstol]Representative avgör [besvär]LU [mot domar utfärdade av regionala domstolar]Decision .
 • [FPA]Convict kan [besvära sig]LU [över beslutet]Decision .
 • [Murto och de sex övriga som]Convict [besvärade sig]LU [till Åbo förvaltningsdomstol]Court , ansökte om att beslutet att tömma ämbetshuset inte skulle få verkställas förrän själva besväret är avgjort.
 • [En privatperson]Convict hade [besvärat sig]LU [mot byggnadsnämndens beslut att bevilja fastighetsaffärsverket rätt att riva bron]Decision .
 • [Migrations-domstolens beslut]Decision kan [överklagas]LU [till Migrations-överdomstolen]Court .
Lexical units (LUs)vb överklaga1
vbm besvära_sig2
nn besvär2 överklagan1 överklagande1
Suggestions for LUklagomål2 vädjan2
Created2012-12-21
Changed2013-06-25

Appellations

DomainGen
Core elementsName Title
Example sentences
 • Efter denna händelse höll [ [general]LU ]Title [Abas Khan]Name vid Peshawarpolisen presskonferens.
 • Ordonnansofficer var [ [fänrik]LU ]Title [Elof Ohls]Name:1 , ekonomiofficer [ [löjtnant]LU ]Title [E. Blomqvist]Name:2 , gasskyddsofficer [ [löjtnant]LU ]Title [Duncker]Name:3 , bataljonsläkare sanitetskapten Bertel West och bataljonspastor kornetten Gustav Stenbäck.
 • I Juli 2003 predikade [ [pastor]LU ]Title [Åke Green]Name om homosexualitet.
 • Klockan 15.00 släpper [ [domare]LU ]Title [Magnertoft]Name pucken.
Lexical units (LUs)nna herr1
Suggestions for LUstyrman2 amiral2 pastor2 domare3 general2 löjtnant2 kapten3
Created2012-09-12
Changed2013-06-10

Apply_heat

DomainGen
Semantic typeRelational_act
Core elementsContainer Cook Food Heating_instrument Temperature_setting
Peripheral elementsCo_participant Degree Duration Manner Means Medium Place Purpose Time
InheritanceIntentionally_affect
Example sentences
 • [Du]Cook kan även [steka]LU [kött]Food [i ugn]Heating_instrument [i en värmetålig stekpåse]Container .
 • [Korv med mjölkpulver]Food ska [stekas]LU [i lite fett]Medium [på svag värme]Temperature_setting .
 • [Koka]LU [betorna]Food [nästan mjuka]Degree [under lock]Manner .
 • [Koka upp]LU och [sjud]LU [rödbetorna]Food [cirka 15 minuter, ibland något längre]Duration .
 • [Pommes]Food ska [friteras]LU [i 190 grader]Temperature_setting står det överallt i manualer till fritöser, [friterar]LU [man]Cook [en längre tid]Duration blir dom givetvis lite krispigare men dock mycket mörkare och då blir smaken annorlunda.
 • Curd är en konserveringsmetod där [frukt]Food [kokas]LU [tillsammans]Manner [med socker och äggulor]Co_participant [tills det når en form liknande lös gelé]Degree .
 • [Baka]LU [potatisarna]Food [ca 45 - 60 minuter]Duration beroende på storlek.
 • [Bräcka]LU:1 [skinka/falukorv]Food:1 och [steka]LU:2 [ägg och ev överbliven potatis]Food:2 .
 • [Stek]LU eller [grilla]LU [köttet]Food [som det behagas]Manner .
 • Häll en tesked socker i margarinet när [du]Cook [ [gryt]Heating_instrument[steker]LU ]LU [kycklingar]Food .
 • [Vi kockar]Cook använder den till att [ [ång]Medium[koka]LU ]LU [fisken]Food eller [pochera]LU ( [sjuda]LU ) .
 • Tillsätt olja och [woka]LU [grönsakerna]Food .
 • [Mat]Food kan ju bearbetas på så många olika sätt - saltas, torkas, [stekas]LU , hängas, [ [tryck]Means[kokas]LU ]LU , [ugnsbakas]LU , brösas, [pocheras]LU , [halstras]LU , [flamberas]LU och marineras.
 • [ [Ugns]Heating_instrument[koka]LU ]LU [fisken]Food [10 minuter]Duration [i 225 graders ugn]Temperature_setting .
 • [Jens]Cook [ [ugns]Heating_instrument[bakade]LU ]LU [tomater]Food
 • Även om det finns mängder med [ [butiks]Place[bakade]LU ]LU annorlunda [bröd]Food numera går inget upp mot de bröd som rykande heta tas ut ur den egna ugnen
 • [Den som vill]Cook kan [ [vänd]Manner[steka]LU ]LU [äggen]Food .
 • Lägg äpplena i en skål , pressa över citronjuice och [mikra]LU [dem]Food [på full effekt]Manner [ca 5 min]Duration .
 • Okej , [jag]Cook har lyckats [ [varm]Temperature_setting[röka]LU ]LU [min hemgjorda ost]Food .
 • Blanda samtliga ingredienser i en kastrull och [ [små]Manner[koka]LU ]LU [utan lock]Manner [ca 45- 50 minuter]Duration .
CompoundsHeating_instrument+LU Manner+LU Medium+LU Place+LU Temperature_setting+LU Degree+LU
Compound patternsHeating_instrument+LU_EX_ugns|steka, ugns|baka, gryt|steka, ugns|grädda, ugns|bakande Manner+LU_EX_små|sjuda, små|koka, vänd|steka Medium+LU_EX_ång|förvälla, smör|fräsa, flottyr|koka, ång|koka, glöd|baka, glöd|steka Place+LU_EX_butiks|bakad Temperature_setting+LU_EX_varm|röka, kall|röka, kall|rökande Degree+LU_EX_genom|koka
Lexical units (LUs)vb steka1 stuva2 bryna1 bräcka3 bräsera1 fräsa3 glödsteka1 griljera1 grilla1 råsteka1 ugnssteka1 koka1 flottyrkoka1 blanchera1 förvälla1 fritera1 pochera1 ugnsbaka1 sautera1 smörfräsa1 ångförvälla1 destillera1 grädda1 ugnsgrädda1 glödbaka1 flambera1 gratinera1 halstra1 kallröka1 varmröka1 skira1 skålla1 ångkoka1 rosta2 woka1 småkoka1 förgrädda1 genomkoka1 överkoka1 röka2 smörsteka1 genomgrädda1 ugnskoka1 butiksbaka1 vändsteka1 mikra1
nn stekande1 stekning1 stuvande2 brynande1 bräckande3 bräserande1 bräsering1 fräsande3 glödstekande1 griljering1 griljerande1 grillande1 råstekande1 ugnsstekande1 kokande1 kokning1 flottyrkokande1 blancherande1 blanchering1 förvällande1 friterande1 fritering1 pocherande1 pochering1 sauterande1 sautering1 smörfräsande1 ångförvällande1 destillation1 gräddande1 ugnsgräddande1 glödbakande1 flamberande1 flambering1 gratinerande1 gratinering1 halstrande1 kallrökande1 skirande1 skållande1 ångkokande1 ugnskokande1 ugnsbakande1 mikrande1 bräckning3 destillerande1 destillering1 fräsning3 förgräddande1 förgräddning1 förvällning1 genomkokande1 genomkokning1 grillning1 gräddning1 rostande2 rostning2 rökande2 rökning2 skirning1 skållning1 småkokande1 småkokning1 smörstekande1 smörstekning1 wokande1 wokning1
Suggestions for LUbaka2 blåkoka1 grytsteka1 sjuda2 tryckkoka1 bakning2 bakande2 varmrökande1 koka_upp1 koka_in3 sjudande2 inkokande3
Commentsbaka2 tillaga maträtt i ungsvärme; bakad potatis; I FN listas bara verb i den här ramen, även om verbala substantiv förefaller framkalla samma ram. Problemet är att dessa substantiv kan vara ambiguösa mellan tolkningar av ramar Absorb_heat och Apply_heat.;;OBS flera belägg för småkokande som adj. Låt buljongtärningen smälta i den småkokande grytan. KFH: råsteka passar inte in på mönstret FE+LU
Created2010-12-11
Changed2013-08-13

Appointing

DomainGen
Core elementsBody Function Official Role Selector
Peripheral elementsCircumstances Degree Depictive Manner Means Place Result Time
Example sentences
 • [Varje år]Time [utser]LU [Nationella skolbiblioteksgruppen]Selector [årets skolbibliotek]Role med syfte att [inspirera och sprida kunskap om bibliotekets roll i skolarbetet]Function .
 • Sovjetregimen tvangs, utan kompensation i människoliv, inför hela världen erkänna det grova folkrättsbrottet mot Wallenberg, en [ackrediterad]LU [diplomat]Official [med immunitetsskydd]Result .
 • [Ambassadörer]Official [ackrediteras]LU [per Wienkonventionen]Means [till statschefer]Role .
 • [Ur den röran]Circumstances skall [Johansson]Selector [nominera]LU [ett lag till dagens match]Role .
Lexical units (LUs)vb utse1 ackreditera1 utnämna1 nominera1 kora1
nn utseende2 korande1 ackrediterande1 ackreditering1 utnämnande1 nominerande1 nominering1 utnämning1
Created2011-03-23
Changed2011-05-17

Architectural_part

DomainGen
Semantic typeBuilding
Core elementsPart Whole
Peripheral elementsCreator Descriptor Material Orientation
InheritanceShaped_part
Example sentences
 • Vi murar och renoverar [gamla traditionella]Descriptor [ [kakel]Material[ugnar]LU ]LU , [öppna]Descriptor [spisar]LU och [ [järn]Material[spisar]LU ]LU [med kåpa]Descriptor .
 • [Målade]Descriptor [väggar]LU är ett snyggt alternativ till tapeter.
 • [Fönsterbänkar]LU [i marmor]Material är rätt attraktiva idag.
 • [Vardagsrummets]Whole [väggar]LU är målade i vitt och på [golvet]LU ligger ett [ljust]Descriptor [ [tarkett]Material[golv]LU ]LU .
 • - I köket är [köksön]LU på väg tillbaka .
CompoundsMaterial+LU Whole+LU Orientation+LU Description+LU
Compound patternsMaterial+LU_EX_kakel|ugn, kork|golv, parkett|golv, trä|golv, tarkett|golv, järn|spis, jord|golv, skiffer|tak, torv|tak Whole+LU_EX_tak|nock, tak|fönster Orientation+LU_EX_inner|vägg, ytter|vägg, mellan|vägg, inner|tak, ytter|tak Description+LU_EX_kort|vägg, inomhus|golv, valm|tak, paraply|tak, sadel|tak, såg|tak
Lexical units (LUs)nn fasad1 kakelugn1 korkgolv1 parkettgolv1 spis1 spiselhylla1 trägolv1 vägg1 brandmur1 hammarband1 innervägg1 kortvägg1 mellanvägg1 mur1 skiljevägg1 inomhusgolv1 jordgolv1 tak1 valmtak1 innertak1 kupol1 nock1 paraplytak1 sadeltak1 skiffertak1 skorsten1 skyddstak1 sågtak1 säteritak1 taknock1 torvtak1 tälttak1 ugnskappa1 valv1 vindskupa2 yttertak1 enstensmur1 kallmur1 liv5 murliv1 ringmur1 skiljemur1 skyddsmur1 stadsmur1 nisch1 fönsternisch1 kakelugnsnisch1 takbjälke1 takfot1 takfris1 takfönster1 takgesims1 taklist1 takläkt1 takpanel1 takpanna1 takplatta1 takrygg1 takränna1 takskägg1 taksparre1 taksprång1 takstol1 taktegel1 takås1 ateljéfönster1 barnkammarfönster1 bågfönster1 dubbelfönster1 fönster1 fönsterbräda1 fönsterbåge1 fönsterbänk1 fönsterkarm1 fönsterlucka1 fönstersmyg1 kyrkfönster1 köksfönster1 perspektivfönster1 pivotfönster1 rosettfönster1 rundfönster1 skjutfönster1 skyltfönster1 sovrumsfönster1 stugfönster1 tornfönster1 treglasfönster1 duschvägg1 gipsvägg1 glasvägg1 kalkstensvägg1 tegelvägg1 uthusvägg1 väggpelare1 väggplatta1 trappräcke1 ledstång1 köksö1 dörr2 grind3 stenmur1 golv1 ugn1 yttervägg1 kökstak1 byggnadssockel1 byggnadsstomme1 husvägg1 fluster1 gavel1 mansard1 mansardtak1 kyrkmur1 balkongdörr2 gipstak1 bakvägg1 brädvägg1 cloisonvägg1 lervägg1 långvägg1 sidovägg1 smalvägg1 stenvägg1
Created2010-05-26
Changed2013-05-20

Arithmetic

Core elementsTerm1 Term2
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Arithmetic_commutative

Core elementsTerm1 Term2 Terms
InheritanceArithmetic
CommentsNon-Lexical Frame
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Arithmetic_non-commutative

Core elementsTerm_1 Term_2
InheritanceArithmetic
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Arraignment

DomainGen
Core elementsCharges Defendant Judge
Peripheral elementsDuration Manner Place Time
InheritanceProcess
Example sentences
 • Efter det att ryktet spritts ställdes [Battista]Defendant inför rätta av den spanska inkvisitionen, [anklagad]LU [för häxeri]Charges .
 • [Han]Defendant [är]COP [anklagad]LU [för att ha misshandlat henne]Charges .
 • [Augusti 2009]Time [åklagades]LU [dåvarande försvarsminister Italo del Valle Alliegro]Defendant [i relation till Caracazo]Charges .
CompoundsCharges+LU
Compound patternsCharges+LU_EX_barnporr|anklagad, koppleri|anklagad, korruptions|anklagad, mut|anklagad
Lexical units (LUs)vb åklaga1
abm inför_rätta1
nn åklagande1
av barnporranklagad1 kopplerianklagad1 korruptionsanklagad1 mutanklagad1 oanklagad1
Suggestions for LUanklaga2 ställa_inför_rätta1 dra_inför_rätta1
Created2011-04-11
Changed2011-09-20

Arranging

DomainGen
Core elementsAgent Configuration Theme
Peripheral elementsCircumstance Degree Instrument Location Manner Means Purpose Time Circumstances
InheritanceIntentionally_affect
Example sentences
 • [Nederländaren Maarten Bon]Agent 1933-2003 arbetade under en period med att [arrangera]LU [fyra pianosatser i Stravinskys berömda Våroffer]Theme .
 • [Man]Agent kan även [lägga upp]LU [ett tak]Theme [i form av en segelduk eller ett vackert parasoll]Configuration .
 • Med förälderns panikbultande hjärta fann jag honom uppklättrad i ett [arrangemang]LU [av palmlika blommor som visade sig vara fejk]Theme .
 • Fint blir det med ett [arrangemang]LU [av flera lyktor]Theme [på bordet]Location - Gravljus brinner länge och stabilt, de är också säkrare än värmeljus.
 • Rummet är svartmålat och består av komplicerade [uppställningar]LU [av linser och speglar]Theme .
 • [Lasse]Agent [grupperar]LU [olika märken]Theme .
 • [Lägenheterna]Theme har [de]Agent byggt om och [gjort_i_ordning]LU [för många miljoner kronor]Degree .
 • Han hoppas att [kommunen]Agent [så fort som möjligt]Time [gör_i_ordning]LU [sitt nyköpta område]Theme [till parkering]Purpose .
 • Visst kan man invända att idén att [alfabetisera]LU [orden ur en existerande roman]Theme knappast är banbrytande : språkmaterialistiska konstnärer har använt liknande strategier sedan 1960-talet .
 • En [vacker]Manner dukning och[uppläggning]LU stärker även upplevelsen över hur maten smakar .
 • Men [konstfärdigare]Manner[uppläggning]LU har vi sällan skådat .
Lexical units (LUs)vb ordna1 anordna1 arrangera1 organisera1 konfigurera1 fixa1 ställa_upp1 gruppera1 alfabetisera2
nn uppställning1 arrangemang1 gruppering1 konfigurering1 arrangering1 alfabetisering2 alfabetiserande2 anordnande1 anordning1 arrangerande1 fixande1 grupperande1 konfigurerande1 ordnande1 organiserande1 organisering1 upställande1
vbm lägga_upp1 göra_i_ordning1
Suggestions for LUrigga_upp1 rodda1 ordning4 uppläggning2
Created2012-09-12
Changed2013-07-14

Arrest

DomainGen
Core elementsAuthorities Charges Offense Suspect
Peripheral elementsCoparticipant Manner Means Place Purpose Source_of_legal_authority Time Type
InheritanceIntentionally_affect
Example sentences
 • [För tillfället]Time [sitter]SUPP [han]Suspect [arresterad]LU [i Sundsvall]Place .
 • Men jag tror [polisen]Authorities bara [arresterade]LU [en av dom]Suspect [den här gången]Time .
 • [För att ha klippt av kransband på kyrkogården]Offense [blir]COP [Agda]Suspect [haffad]LU [av polisen]Authorities .
 • [Sedan]Time [blev]COP [Mikael]Suspect [haffad]LU [av polisen]Authorities [på bar gärning]Manner [i lägenheten]Place .
 • Han ringer [polisen, som]Authorities lyckas komma tillräckligt snabbt för att [gripa]LU [tjuven]Suspect .
Lexical units (LUs)vb arrestera1 stämma3
nn arrest1 arrestant1 arresterande1 arrestering1 stämning2 stämmande2
vbm sy_in2
Suggestions for LUsätta_i_fängelse1
Created2011-03-25
Changed2013-06-17

Arriving

DomainGen
Core elementsGoal Theme
Peripheral elementsCircumstances Cotheme Degree Depictive Event_description Frequency Goal_conditions Manner Means Mode_of_transportation Path Period_of_iterations Place Purpose Re_encoding Source Time
InheritanceEventive_affecting
Example sentences
 • - [Vi]Theme [kom]LU [till Sverige]Goal [som flyktingar efter trakasserier och förföljelse]Depictive [1970]Time .
 • Det [kommer]LU [mer kläder]Theme [från AA]Source [inom kort]Time .
 • [I måndags]Time [anlände]LU [Kris Beech]Theme [till Jönköping]Goal igen.
 • [Strejkbrytarnas]Theme [ankomst]LU [den 13 maj]Time väckte en oerhörd ilska.
 • [Tåget mot Norsborg]Theme [ankommer]LU [om en minut]Time .
 • Bussar till Victoria och Valetta ansluter vid varje [ [färje]Theme[ankomst]LU ]LU .
 • [Vi]Theme [landade]LU [i LA]Goal [vid lunchtid på tisdagen]Time .
 • Du siktar dock högt, medan [bollen]Theme [smiter in]LU [längs golvet]Path .
 • Snön knorrar under sulorna och [vi]Theme [smiter in]LU [på en krog där vi blir ensamma]Goal .
 • [Dottern]Theme har [landat]LU [i New York]Goal , snart är hon framme i Phoenix.
 • Dottern har landat i New York, [snart]Time [är]COP [hon]Theme [framme]LU [i Phoenix]Goal .
 • [Snart]Time börjar [sommargästerna]Theme [anlända]LU [till sina stugor]Goal vilket innebär att Röölänrantas ruljans kommer igång på allvar .
 • [Genast]Circumstances började det[droppa in]LU[mail och kommentarer]Theme från människor som ville att jag skulle nominera just deras blogg .
 • [Höstkollektionerna]Theme[droppar in]LU[på nätets webshopar]Goal .
CompoundsTheme+LU Goal+LU Manner+LU
Compound patternsTheme+LU_EX_buss|ankomst, båt|ankomst, flyg|ankomst, färje|ankomst, pendeltåg|sankomst, tågankomst Goal+LU_EX_fram|komst, hem|kommen Manner+LU_EX_ensam|kommande
Lexical units (LUs)vb komma1 ankomma1 anlända1 hamna1 inlöpa1 tillskynda1 anlöpa1 1 närma1 lacka3 nalkas1
ab framme3 fram3
nn hemkomst1 ankomst1 bussankomst1 båtankomst1 flygankomst1 framkomst1 färjeankomst1 pendeltågsankomst1 tågankomst1 inresa1 närmande1 ankommande1 anländande1 anlöpande1 anlöpning1 hamnande1 inlöpande1 inlöpning1 kommande2 lackande2 nående1 tillskyndande1
vbm komma_fram2 infinna_sig1 inställa_sig1 komma_in1 komma_till2 komma_hem1 dyka_upp1 närma_sig1 droppa_in1
av ensamkommande1 hemkommen1
Suggestions for LUlanda4 smita_in1 i_kapp2
Created2011-10-27
Changed2013-06-16

Arson

DomainGen
Core elementsOffense Perpetrator Victim
Peripheral elementsDegree Depictive Duration Frequency Manner Means Place Purpose Reason Time
InheritanceOffenses
Example sentences
 • [Mordbrand]LU [den 10 augusti 2002]Time[han]Perpetrator tände på [en fritidsstuga]Victim [i Dagsås, Falkenberg]Place .
 • Är det [mordbrännaren]LU som nu gripits?
Lexical units (LUs)nn mordbrand1 mordbrännare1
Created2011-03-24
Changed2011-08-24

Artifact

DomainGen
Semantic typeArtifact
Core elementsArtifact
Peripheral elementsCreator Material Name Place Possessor Time_of_creation Type Use
InheritanceEntity
Example sentences
 • Mindre kärl är vackra [prydnadsföremål]LU men kan också komma till användning i ett nutida hem.
 • Det franska konstnärsparet Pierre et Gilles gjorde [en omslagsbild]LU [till en svensk konsttidning]Possessor .
 • [Kniven]LU är gjord av sten.
CompoundsMaterial+LU Type+LU Use+LU
Compound patternsMaterial+LU_EX_sten|kniv, guld|penna, gås|penna Type+LU_EX_pass|foto, hand|lykta, blyerts|penna, blå|penna1, bläck|penna, färg|penna, kul|penna, kulspets|penna, ljus|penna, reservoar|penna, röd|penna, sprit|penna, tusch|penna Use+LU_EX_prydnads|föremål, överstryknings|penna, löd|penna, märk|penna, reklam|penna
Lexical units (LUs)nn artefakt1 lykta1 passfoto1 prydnadsföremål1 lupp1 kikare1 blyertspenna1 blåpenna1 bläckpenna1 färgpenna1 guldpenna1 gåspenna1 kulpenna1 kulspetspenna1 ljuspenna1 läspenna1 lödpenna1 märkpenna1 penna1 reklampenna1 reservoarpenna1 rödpenna1 spritpenna1 tuschpenna1 vingpenna1 överstrykningspenna1 enkelkikare1 fältkikare1 nattkikare1 prismakikare1 teaterkikare1 tubkikare1 sil1 durkslag1 kam1 propp2 elpropp1 säkring1 filterpåse1 åkpåse1 3 biljardkö1 pjäs4 pjäs3 schackpjäs1 konversationsstycke1 praktpjäs1 papiljott1 hårrulle1 slända2 monokel1 binokel1 lornjett1 pincené1 nostalgipjäs1 SIM-kort1 smällkaramell1 julgranskaramell1 julgransprydnad1 julpynt1 pynt1 kudde1 dyna1 platta2 grammofonskiva1 skiva2 borste1 nyckel1 gem1 pappersklämma1 täcke1 huvudkudde1 pöl2 klappa2 tablett2 duk1 bordduk1 fön1 prydnadsfigur1 prydnadsartikel1 majblomma1 förstamajblomma1 fingertuta1 tuta3 skärbräda1 pipa1 kräkla1 leksaksbil1 leksaksbjörn1 leksaksbåt1 leksaksbössa1 leksaksdjur1 leksaksfigur1 leksakshäst1 leksakspistol1 leksakstrumpet1 leksak1 modellflygplan1 mobil3 binda2 gipsfigur1 gipsornament1 ornament1 badanka1 typ3 trycktyp1 inlägg2 ljus3 stearinljus1 vaxljus1 värmeljus1 doftljus1 pärlplatta1 underlägg1 sporre1 plastflygplan1 plastglob1 plastlur1 plastpryl1 vattenpistol1 korkpistol1
Suggestions for LUhandlykta1 stenkniv1
CommentsNya periferielement: Possessor, Place. Ramen representerar funktionella föremål som har en tydlig funktion. Övriga föremåltyper som bild och skulptur associeras med ramen Physical artwork. Det finns många sammansättningar i SALDO som tillhör denna ram och måste läggas till. Modified by KFH
Created2010-01-30
Changed2013-08-15

Artifact_sport_and_leisure

DomainGen
Core elementsArtifact
Peripheral elementsDescriptor Sport Type User
Example sentences
 • [Varje utespelare]User använder en [ [bandy]Sport[klubba]LU ]LU gjord av trä eller komposit.
 • Deras storlek är som en [fotboll]LU eller [ [basket]Sport[boll]LU ]LU .
 • Vid spelet slås en [ [fjäder]Type[boll]LU ]LU med hjälp av en [ [badminton]Sport[racket]LU ]LU som volleyslag över nätet mellan spelarna .
 • Vad säljer man en [begagnad]Descriptor [ [golf]Sport[klubba]LU ]LU för ?
 • [Klumpiga]Descriptor:1 [rack]LU:1 och [massiva]Descriptor:2 [ [gummi]Type[bollar]LU ]LU var inget ovanligt på den tiden .
CompoundsSport+LU Type+LU
Compound patternsSport+LU_EX_basket|boll, bandy|klubba, pingpong|boll, badminton|racket, tennis|boll, squash|boll, golf|klubba, golf|boll Type+LU_EX_fjäder|boll, gummi|boll
Lexical units (LUs)nn badmintonboll1 bandyboll1 baseboll2 basketboll2 biljardboll1 boboll2 boll1 boxboll1 brännboll2 fjäderboll1 fotboll2 golfboll1 gummiboll1 handboll2 korgboll2 matchboll2 medicinboll1 pingpongboll1 poloboll1 slungboll1 squashboll1 tennisboll1 volleyboll2 badmintonracket1 bordtennisracket1 racket1 skumgummiracket1 squashracket1 tennisracket1 fotbollsmål1 målbur1 fiskedon1 fiskkrok1 fisknät1 fiskredskap1 bandyklubba1 cricketklubba1 golfklubba1 hockeyklubba1 ishockeyklubba1 klubba4 poloklubba1 rockring1 puck1 kägla2 bowlingklot1 häck2 gunga2 rutschbana1 rutschkana1 gungbräda1 skida1 bock4 plint1 trampolin1 snurra2 drag4 trapets1 slantspö1 metspö1 kastspö1 pimpelspö1 ridspö1 spinnspö1 slant2 pilk1 ridpiska1 varpa3
Suggestions for LUromerska_ringar1 spö2 rack3
CommentsNew frame.
Created2012-04-16
Changed2013-08-27

Artifact_subpart

DomainGen
Core elementsArtifact Component
Peripheral elementsCreator Function Material Time_of_creation
Example sentences
 • En [bult]LU [i landningsstället]Artifact var för sliten och lossnade när planet landade.
 • En alltför kort [bult]LU [höll fast]Function [byggplattformen]Artifact i väggen och gjorde att den rasade.
 • [Skor]Artifact nr 42 stadig [botten]LU låg [klack]LU .
 • Det beror på att Kleen arbetar som [en konstruktör och tekniker]Creator med [stålbalkar]LU , [stållinor]LU , [bultar]LU , [skruvar]LU , sprängmattor .
 • [Uppfinnaren]Creator hade lyckats sätta ihop en [telefon]Artifact med [hörlur]LU , [mikrofon]LU och [nummerskiva]LU i ett.
CompoundsMaterial+LU Type+LU Use+LU
Compound patternsMaterial+LU_EX_stål|balk, Type+LU_EX_cykel|ram, Use+LU_EX_start|vev
Lexical units (LUs)nn startvev1 vevarm1 vevaxel1 vevhus1 vevstång1 mutter1 maskindel1 maskinelement1 stålram1 träram1 axel2 cylinder2 fjäder2 kolv1 kugghjul1 drev3 nit1 pligg1 stift1 drivrem1 magnetremsa1 tygremsa1 antivibrationshandtag1 bromshandtag1 bygel1 bärhandtag1 duschhandtag1 dörrhandtag1 filhandtag1 fäste3 grepe1 innerdörrhandtag1 knopp3 lieknagg1 rollerhandtag1 sidohandtag1 skaft1 skänkel1 ytterdörrhandtag1 fingerskiva1 lur2 nummerskiva1 telefonlur1 telefontråd1 växelbord1 lejonfot1 nystvinda1 propeller1 kullager1 vevstake1 hörlur1 mikrofon1 vals2 petmoj1 gjord1 sadelgjord1 stigbygel1 bett3 sadelknapp1
Suggestions for LUvevparti1 stållina1 stålbalk1 vagnsbult1
CommentsNote that in this frame the FE Component is typically the LU.
Created2012-09-13
Changed2013-08-16

Artifact_tool

DomainGen
Core elementsTool
Peripheral elementsDescriptor Material Type Undergoer Use User
Example sentences
 • [En man]User hade använt en [ [hammare]LU ]Tool och bland annat [slagit ett rejält hål i dörren]Use .
 • Den del av [ [hyveln]LU ]Tool , som glider mot [det som skall hyvlas]Undergoer , kallas sula.
 • Han ber att få låna en [ [insexnyckel]LU ]Tool [för att kunna justera bromsarna]Use .
 • Det gällde att ha material och [ [verktyg]LU ]Tool [för att kunna lappa söndriga innerslangar med]Use också.
CompoundsUse+LU
Compound patternsUse+LU_EX_kok|apparat, förstorings|apparat
Lexical units (LUs)nn arbetsverktyg1 bockverktyg1 eggverktyg1 gängverktyg1 kakelverktyg1 lödverktyg1 murarverktyg1 måttverktyg1 mätverktyg1 plåtverktyg1 smidesverktyg1 snickarverktyg1 stenverktyg1 avskrot1 dorn1 eggjärn1 fil2 fixkam1 fixtur1 granitkeramikskärare1 gravstickel1 gängstål1 hammare1 hyvel1 kakelskärare1 klinkerskärare1 kofot1 kutter3 mejsel1 märlspik1 pistol2 smygvinkel1 stamp2 stämjärn1 svärd2 såg1 tång1 tånge1 uddjärn1 valkarstång1 ålspets1 arbetsredskap1 brandredskap1 eldredskap1 jordbruksredskap1 järnredskap1 mätredskap1 saxredskap1 snöredskap1 städredskap1 trädgårdsredskap1 bestick1 brandsläckare1 don1 dörj1 eldgaffel1 färla1 gaffel1 husgeråd1 instrument2 murslev1 nyckel2 nystkrona1 sked1 spackel2 utensilier1 elddon1 verktyg1 redskap1 spett1 kniptång1 avbitartång1 biljettång1 hovtång1 hävstång1 kabelskotång1 kaktång1 klipptång1 klotång1 krustång1 locktång1 plattång1 radiotång1 rörtång1 sockertång1 spetstång1 skopa1 högaffel1 hötjuga1 tjuga1 grep1 hacka2 mus2 tangentbord1 korp3 pryl1 syl1 osthyvel1 kniv1 förskärare1 planhyvel1 rikthyvel1 fogsvans1 cirkelsåg1 kvast1 sopborste1 tving1 skruvtving1 våg2 linjal1 karda2 spel6 bråka3 bock5 sågbock1 sticka5 stöt3 vält1 passare1 fräs3 pall2 handvind1 vind4 hästvind1 hästvandring1 vandring2 oxvandring1 tröskverk1 dävert1 grävmaskin1 grävskopa1 lyftkran1 skära2 blåsbälg1 pump1 pust2 kavel1 brödkavel1 kakform1 dubbdocka1 rasp1 gradmejsel1 mixer1 kaffekvarn1 väggtelefon1 walkie-talkie1 radio1 radio2 radioapparat1 alarmanordning1 avlyssningsapparatur1 destillationsapparat1 fläkt2 framkallningsapparat1 gyroskop1 häftapparat1 kokapparat1 konserveringsapparat1 kopieringsapparat1 kylapparat1 läsapparat1 metronom1 mätapparat1 mätapparatur1 popcornapparat1 rakapparat1 räkneapparat1 telefonapparat1 telefonsvarare1 värmeapparat1 äggkokare1 öronsnäcka1 telefon1 fax2 mobil2 mobiltelefon1 handsfree1 smartphone1 android2 eldsläckare1 ljussläckare1 pulversläckare1 skumsläckare1 skärmsläckare1 kaffekokare1 kokare1 tekokare1 tryckkokare1 vattenkokare1 ångkokare1 bilradioapparat1 förstoringsapparat1 induktionsapparat1 kassaapparat1 kassakontrollapparat1 korkapparat1 luftkonditioneringsapparat1 lyssnarapparat1 magnetapparat1 massageapparat1 projektionsapparat1 ritapparat1 sidoapparat1 spektralapparat1 talregistreringsapparat1 tryckluftsapparat1 TV-apparat1 vulkapparat1 rullstol1 tina2 mikrotelefon1 porttelefon1 eldtång1 blåspistol1 bultpistol1 färgsprutpistol1 häftpistol1 klammerpistol1 kolsyrepistol1 lyspistol1 ollonpistol1 signalpistol1 spikpistol1 sprutpistol1 startpistol1 varmluftpistol1 assuransspruta1 blomsterspruta1 brandspruta1 eldspruta1 fogspruta1 färgspruta1 giftspruta1 handspruta1 idéspruta1 patronspruta1 spruta2 tryckspruta1 vattenspruta1 fettspruta1 sprits1 hen1 brynsten1 bryne1 bensinpump1 bröstpump1 centrifugalpump1 cirkulationspump1 cykelpump1 dammpump1 dieselpump1 fontänpump1 handpump1 hydroforpump1 luftpump1 luftvärmepump1 länspump1 nickpump1 vakuumpump1 vattenpump1 värmepump1 centrifug1 tork1 torktumlare1 tumlare2 bröthake1 båtshake1 sätthake1 vinkelhake1 änterhake1 hackbräde2
Suggestions for LUinsexnyckel1 gasdetektor1
CommentsNew frame.
Created2012-04-16
Changed2013-08-27

Artificiality

DomainGen
Core elementsEntity Type
Peripheral elementsDegree
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • Problemet är bara, att [en indelning i perioder som decennier]Type [är]COP [konstgjord]LU .
 • Han talade [en Oxford-engelska]Type som [var]COP[tillgjord]LU att enbären blev röda.
 • Nu skriver partiledarna sina tal och [humorn]Type har [blivit]COP [artificiell]LU .
 • Möbler och lampor med rena linjer, en sliten långsoffa i [imiterad]LU [krokodil]Type .
 • [Skinnet]Type [är]COP inte [äkta]LU men jag tycker inte det gör något.
 • [En känsla]Type av [konstgjordhet]LU . Ibland tycker jag att det känns som att vi bygger upp våra liv på en falsk grund.
 • För det här är nästan 400 sidor med [imiterad]LU [malmöitisk förortsjargong]Type .
 • [Allt i Salome]Type [är]COP [förkonstlat]LU , vilket jag försökte fånga i uppsättningen på Stockholmsoperan.
 • [Den texmexmat som är så populär i Finland]Entity [är]COP inte [genuint]LU [mexikansk]Type utan influerad av USA, påminner hon.
Lexical units (LUs)sxc konstgjord1 äkta1
abm på_låtsas1
nn konstgjordhet1
av artificiell1 autentisk1 förkonstlad1 tillgjord1 genuin1
Suggestions for LUimiterad2 falsk3
Created2012-06-25
Changed2013-03-07

Artistic_style

DomainGen
Core elementsArtist Artwork Form
Peripheral elementsDescriptor Time
Example sentences
 • [Dorisk ordning]Artwork [är]COP en [kolonnordning]LU [med två huvudtyper: den grekisk-doriska och den romersk-doriska]Descriptor .
 • [Lescot]Artist ritade om [Louvren]Artwork [1546]Time i en [renässansstil]LU [som var utpräglat fransk med en kombination av klassiska kolonnordning, branta tak och rik ornamentik]Descriptor .
 • [Dicksonska palatset]Artwork är i [renässansstil]LU [med tydligt engelskt inflytande]Descriptor .
 • [Kompositaordning]LU , [kolonnordning, vars kapitäl förenar element från det joniska och det korintiska]Form .
 • [Kyrkan]Artwork ritades i [skotsk]Descriptor [stil]LU av arkitekten Hans Hedlund och byggdes 1903-04.
Lexical units (LUs)nn barockstil1 biedermeierstil1 byggnadsstil1 empir1 empirestil1 genre1 gotik1 jugend1 karljohansstil1 kejsarstil1 kolonnordning1 konststil1 musikstil1 möbelstil1 nyklassicism1 prosastil1 rubrikstil1 rokoko1 Sheratonstil1 skrivstil1 spetsbågestil1 stilart1 stildrag1 stilenlighet1 stilfullhet1 stillöshet1 stilrenhet1 stenstil1 stil2 stilriktning1 övergångsstil1
Suggestions for LUkonstskapelse1 kompositaordning1 renässansstil1
Created2012-06-28
Changed2013-03-07

Assemble

DomainGen
Core elementsGroup Individuals Party_1 Party_2
Peripheral elementsManner Means Place Purpose Time
InheritanceCome_together
Example sentences
 • [I helgen]Time [kongressar]LU [Svenska Brevduveförbundets första distrikt]Group [i Arken på Hisingen]Place .
 • [Det miljöparti som]Group [i helgen]Time [kongressar]LU [i Ytterjärna]Place vill ytterst gärna in i riksdagen.
 • [Dessa yttersta dagar]Time [sammanträder]LU [överklagandenämnden]Group (Georgia State Board of Pardons and Paroles) [för att avgöra Troy Davis öde]Purpose .
 • [Övriga ministrar]Party_1 kommer att [sammanträda]LU [en gång om året]Time med [sina europeiska motsvarigheter]Party_2 .
 • [Forskningsrådet]Group kommer att [sammanträda]LU [den 22 juni]Time .
 • [Stormakterna]Individuals [samlas]LU [nu]Time [i Genève]Place [för att vänligen be regimen i Iran att inte skaffa kärnvapen]Purpose .
 • [Här]Place [samlas]LU [stickgrupper, lindy-dansare, bildkonstnärer, musiker, suchiätare]Group .
 • [Socialdemokraterna]Group har ändrat stadgarna för att kunna [kongressa]LU [utanför Stockholm]Place .
 • Jag hoppas på att [vi]Group ska kunna [sammanstråla]LU [alla sex]Individuals [igen, längre fram i veckan]Time .
Lexical units (LUs)vb kongressa1 sammanträda1
nn kongressande1 sammanstrålande1 sammanträdande1
vbm sammanstråla1
Suggestions for LUsamlas2
Created2012-06-14
Changed2013-03-07

Assessing

DomainGen
Core elementsAssessor Feature Medium Method Phenomenon
Peripheral elementsBeneficiary Circumstances Co_participant Degree Depictive Duration Evidence Explanation Frequency Manner Means Place Purpose Result Standard Time Value
InheritanceCogitation
Example sentences
 • [Fjordens glaciär]Phenomenon [bedöms]LU [av experter]Assessor [sannolikt]Degree [vara jordens snabbaste och mest högproduktiva]Value .
 • [Hans skador]Phenomenon [bedöms]LU [som lindriga]Value .
 • Motiveringen var att [han]Assessor [bedömde]LU [sin egen form]Phenomenon [som för svag]Value .
 • [Man]Assessor kan alltså dels [estimera]LU [någons åsikt i en fråga]Phenomenon , dels [estimera]LU [värdet av en fastighet]Phenomenon .
 • [Sverige]Phenomenon [rankas]LU [som trea i världen]Value .
 • [Han]Phenomenon [rankas]LU [topp fem i världen]Value [bland finansministrarna]Depictive .
 • Den empiriska analysen visar att [dyra hus]Phenomenon [undertaxeras]LU och att [undertaxeringen]LU [är]COP [vanligast]Frequency
 • [Han]Assessor [estimerade]LU [vikten]Phenomenon [till c:a 1 kilo]Value , och [c:a 30 cm i diameter]Value .
 • [Ansökningarna]Phenomenon [evaluerades]LU [internt]Manner [av program kommittén för delprogrammet]Assessor .
 • [Trivselfaktorn]Phenomenon [övervärderas]LU [till följd av beroendefaktorn]Explanation .
 • Det är upp till [var och en]Assessor att [värdera]LU [riskerna och möjligheterna i projektet]Phenomenon .
 • [Betyg i dessa relativt krävande ämnen]Phenomenon ska kunna [viktas]LU [för att undvika taktikval i gymnasiet]Purpose .
Lexical units (LUs)vb bedöma1 bonitera1 nedvärdera1 omvärdera1 taxera1 undervärdera1 uppskatta1 uppvärdera1 utvärdera1 övervärdera1 undertaxera1 skönstaxera1 upptaxera1 schablontaxera1 värdera1 evaluera1 estimera1 ranka1 rangordna1 vikta1 betygsätta1
nn bedömning1 bedömande1 boniterande1 evaluerande1 evaluering1 nedvärderande1 nedvärdering1 omvärderande1 omvärdering1 taxerande1 taxering1 undervärderande1 undervärdering1 uppskattande1 uppvärderande1 utvärderande1 övervärderande1 undertaxerande1 undertaxering1 skönstaxering1 upptaxering1 schablontaxering1 värdering1 värderande1 estimering1 estimerande1 rangordnande1 ranking1 rankning1 bonitering1 rankande1 schablontaxerande1 skönstaxerande1 upptaxerande1 uppvärdering1 utvärdering1 viktande1 viktning1 övervärdering1 betygsättande1
Created2011-02-20
Changed2013-08-05

Assigned_location

DomainGen
Core elementsResponsible_party Station
Peripheral elementsConstituent_parts Container_possessor Descriptor Formational_cause Related_event Relative_location Task
Example sentences
 • [Var och en av oss]Responsible_party står redo på [sin]Responsible_party [post]LU , herr talman.
 • [Egyptens president Hosni Mubarak]Responsible_party forsätter på [sin]Responsible_party [post]LU [ytterligare en presidentperiod]Task - den fjärde i rad för Mubarak.
 • [Kalmar slott]Station [var]COP den [sista]Descriptor [utposten]LU [mot den hatade dansken som fanns bara några mil söder om Kalmar i Blekinge och Skåne]Formational_cause .
 • En 120 millimeter tung granat träffade [posteringen]LU [i Froun, där åtta finländska soldater befann sig]Relative_location .
 • Unifil tänker upprätta drygt 20 [posteringar]LU [längs gränsen]Relative_location .
 • En av [de finländska FN-styrkornas]Responsible_party [posteringar]LU träffades på onsdagen av en granat som orsakade materiella skador, meddelades det i en kommuniké från Unifil-styrkorna på onsdagen.
Lexical units (LUs)nn post6 gränspostering1 militärpostering1 postering1 utpost1
Created2012-09-13
Changed2013-03-07

Assistance

DomainGen
Semantic typePurpose_act
Core elementsBenefited_party Focal_entity Goal Helper
Peripheral elementsDegree Domain Duration Explanation Frequency Instrument Manner Means Place Purpose Time
InheritanceIntentionally_act
Example sentences
 • Majblommans verksamhet bygger på att [barn]Helper [hjälper]LU [barn]Benefited_party [genom att sälja majblommor]Means .
 • [Föreningen Forum för mor- och farföräldrar]Helper [hjälper]LU [dem som drabbats]Benefited_party .
 • [Kamraterna]Helper [bistår]LU [med handräckning av verktyg]Focal_entity .
 • [Rygg- och nackkliniken]Helper [bistår]LU också [med ergonomisk information]Focal_entity .
 • [Du]Helper ska [stödja]LU [mig]Benefited_party [i allt jag gör]Focal_entity .
 • [Intensiv medietäckning]Helper [hjälpte till]LU [att sprida budskapen och ge en ökad medvetenhet om problemet]Goal .
 • [Han]Helper hade gett sitt liv för att [tjäna]LU [sin husbonde]Benefited_party och för att nå sina egna drömmars fulländning.
 • Jag är för ett [generöst]Degree [bistånd]LU [till u-länder]Benefited_party .
 • Med [hjälp]LU [av snabbguiden här]Helper får du bättre koll på livet.
 • [Föräldrarna]Benefited_party har [advokater]Helper till sin [hjälp]LU , men ingen för huvudpersonens, barnets, talan.
 • [En advokat]Helper kan också [hjälpa till]LU [att dela upp ett arv]Purpose .
 • Ett målsägandebiträde är [en advokat som]Helper [hjälper]LU [brottsoffret]Benefited_party [med juridiska frågor]Purpose .
 • [Två officerare]Benefited_party har med [ [advokat]Helper[hjälp]LU ]LU [försökt få armén att häva avskedandena]Purpose .
 • [Jag]Benefited_party är tvungen att med [ [advokat]Helper[hjälp]LU ]LU [försöka få pengar från honom]Purpose , så här långt har jag inte fått någonting.
 • Och man kunde enkelt utöka [brottsoffrens]Benefited_party möjlighet att förses med [ [advokat]Helper[hjälp]LU ]LU .
 • [När vi hade betalat allt]Time fick [vi]Benefited_party [ [bär]Means[hjälp]LU ]LU är [av de snälla killarna som var anställda på IKEA]Helper [för att få ner allt till parkeringen en våning under]Purpose .
 • Peter Centerwall skriver att han inte tilllåtits handla på systembolaget när [hans 16-åriga dotter]Helper varit med som [ [bär]Means[hjälp]LU ]LU .
 • [En kvinna]Benefited_party erbjuds [ [bär]Means[hjälp]LU ]LU [av en okänd man]Helper [efter det att hon handlat på Lidl i Frölunda]Time .
 • Träffade på ett par kändisar, varav en behövde [ [bär]Means[hjälp]LU ]LU [med sina två flak med öl]Means .
 • En mamma frågar mig om [jag]Helper kan [hjälpa]LU [henne]Benefited_party [bära stubbar]Means .
 • [Jag]Helper fick [hjälpa]LU [S]Benefited_party [bära upp plattorna från lagret till bilen]Means , från bilen upp till lägenheten - sju stycken, sju gånger, två trappor upp.
 • Tur att [vi]Benefited_party har fått [hjälp]LU [att bära]Means !
 • Här i Trouville skulle du kanske kunna organisera [ [fattig]Benefited_party[hjälp]LU ]LU [med kol och soppa och bra begagnade kläder]Means .
 • [vi]Helper måste [hjälpa]LU [de fattiga]Benefited_party [att få det bättre]Purpose - därför att det är vad Anna skulle ha velat.
 • Det blir en [stor]Degree [hjälp]LU [till fattiga människor]Benefited_party , säger Bachar Ghanoum.
 • Det finns inget [ [dator]Instrument[stöd]LU ]LU [för utredare]Benefited_party .
 • Inom båda nätverken används [ [dator]Instrument[stöd]LU ]LU [i läs- och skrivträningen]Purpose .
 • Pedagogiska institutionen på Göteborgs universitet skall senare göra en utvärdering som skall klargöra ifall inlärning [med stöd]LU [av dator]Instrument förändrar elevens sätt att lära, den kognitiva processen och begreppsbildningen.
 • [En dagbok]Instrument fungerar som [ [minnes]Focal_entity[stöd]LU ]LU .
 • Även om han har [sjökortet]Instrument med som [stöd]LU [för minnet]Focal_entity när han seglar sin egen båt.
 • Hon plockade fram [klasslistan]Instrument som [stöd]LU [för minnet]Focal_entity .
 • [Hajar]Benefited_party får dock [lite]Degree [ [flyt]Goal[hjälp]LU ]LU [av stora mängder olja som de förvarar i levern]Instrument .
 • Fast det är svårare att drunkna i kvicksand än i vanligt vatten eftersom [sanden]Helper [hjälper]LU [dig]Benefited_party [att flyta]Goal .
 • Men ofta är [uppsökande]Manner [psykiatrisk]Domain [ [akut]Manner[hjälp]LU ]LU alldeles nödvändig.
 • På så sätt kan fler [kvinnor]Benefited_party [snabbare]Manner[ [akut]Manner[hjälp]LU ]LU [på Kvinnohuset]Place [då överslussning kan ske till mellanboende]Explanation .
 • Vid en kärlekskris kan [en eller bägge parter]Benefited_party behöva [hjälp]LU [akut]Manner .
CompoundsBenefited_party+LU Focal_entity+LU Helper+LU Goal+LU Instrument+LU Manner+LU Means+LU
Compound patternsBenefited_party+LU_EX_fattig|hjälp, armé|understöd Focal_entity+LU_EX_minnes|stöd, eld|understöd Helper+LU_EX_advokat|hjälp, läkar|hjälp, psykolog|hjälp Goal+LU_EX_flyt|hjälp, lots|hjälp Instrument+LU_EX_dator|stöd Manner+LU_EX_akut|hjälp, med|hjälp, själv|hjälp Means+LU_EX_bär|hjälp, drag|hjälp
Lexical units (LUs)nnm hjälp_på_traven1
vb hjälpa1 assistera1 avlasta1 befrämja1 bispringa1 bisträcka1 biträda1 båta1 handleda1 stödja2 undsätta1 tjäna1
nn hjälpande1 bistånd1 advokathjälp1 akuthjälp1 bärhjälp1 draghjälp1 fattighjälp1 flythjälp1 handräckning2 handtag2 hjälp1 hjälpsamhet1 krishjälp1 lotshjälp1 läkarhjälp1 medhjälp1 nödhjälp1 psykologhjälp1 service1 självhjälp1 tjänst3 assistans1 assisterande1 assistering1 undsättande1 undsättning1 undsättningsförsök1 tjänande1 arméunderstöd1 datorstöd1 eldunderstöd1 minnesstöd1 stöd2 understöd1 avlastning1 avlastande1 befrämjande1 bispringande1 bisträckande1 bistående1 biträdande2 båtande1 handledande1 handledning1 stödjande2
vbm bistå1 rycka_in1 hjälpa_på_traven1 hjälpas_åt1 ställa_upp3 gå_kjortelvägen1 hjälpa_till1
av hjälpsam1 biträdande1
Suggestions for LUstötta3
Comments[T Då] [LU hjälper [H vi] till] [F [F med information] och [F profylax]] [PL på förskolan]. ;;In the compound 'undsättningsförsök' (rescue attempt) the grammatical head is more or less empty. It is the modifier which carries most of the meaning.
Created2011-08-31
Changed2012-05-14

Atonement

Core elementsAgent Amends Wrong
Peripheral elementsDegree Manner Place Purpose Time
InheritanceIntentionally_act
Example sentences
 • [Marie]Agent har [sonat]LU [sitt brott]Wrong , hon har avtjänat sitt straff.
 • [Hon]Agent har [sonat]LU [sitt brott (medhjälp till mord)]Wrong [så gott det nu går]Degree .
 • Roger vill vittna i direktsändning, som om [brottet]Wrong [sonas]LU först [genom att synas]Amends .
 • [Några kvällar senare]Time försökte [jag]Agent [göra]SUPP [bot]LU [genom att bjuda honom och Marla på en specialkväll.]Amends
 • [Jag]Agent vill härmed [gärna]Manner [gottgöra]LU [denna försummelse]Wrong .
Lexical units (LUs)vb sona1
nn bot3 sonande1
Suggestions for LUgöra bot1 gottgöra2
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Attaching

DomainGen
Core elementsAgent Connector Goal Item Items
Peripheral elementsDegree Duration Frequency Handle Instrument Manner Means Period_of_iterations Place Purpose Result Time
InheritanceIntentionally_affect
Example sentences
 • I går fick ett 60-tal lastbilschaufförer tips om hur [man]Agent [säkrar]LU [sin last]Item .
 • Vanligast är att [man]Agent [bränner fast]LU [det]Item , men det går också att limma och sy fast det i flätor.
 • [Vi]Agent flyttade bort boden, rev bort masoniten och [spikade fast]LU [hattlist]Item [på ytterväggarna]Goal .
 • Här håller [entreprenörerna Staffan Jonasson och Magnus Westin]Agent på att [koppla ihop]LU [kablar]Items [i det intilliggande teknikskåpet]Place .
 • [I Fiskebäcks småbåtshamn]Place ska [en man och kvinna]Agent [förtöja]LU [sin segelbåt]Item .
 • Uppfinningen går ut på att [man]Agent [med ett enkelt handgrepp]Manner [fäster]LU [en knapp]Item [i ett plagg]Goal [utan att sy]Manner .
 • [Jag]Agent släcker alla ljus, [hakar fast]LU [fönstret]Item [en aning på glänt]Result och drar för gardinerna.
 • 18 procent av föräldrarna uppger att de inte vet [hur]Manner [man]Agent [monterar]LU [bilbarnstolen]Item [bakåtvänd]Result .
 • Mossa ska användas som isolering mellan stockarna innan [panel]Item ska [slås på]LU [på utsidan]Goal .
 • Tryck in fyrkantsstavarna i hörnen och [slå fast]LU [ramarna]Item [i den]Goal [med spik]Connector .
 • Det betyder att [bogvisiret]Item [dras fast]LU [med vantskruvar]Connector [i durken]Goal , det skall förhindra att visiret pressas upp av havsvågorna.
 • [Jag]Agent kan inte[sy]LU [blixtlås]Item .
 • [Ikväll]Time har [jag]Agent suttit och[sytt]LU [löshår]Item[på clips]Goal , saknar mitt hår så förbannat !
 • Det bästa är att[sy]LU [banden]Item[snett]Manner [över tyget]Goal så inte trådriktningen går åt samma håll
 • [Götatunneln]Connector byggs för att[knyta samman]LU[staden]Item [med vattnet]Goal , vilket är utmärkt .
 • [Rondellen]Connector är tänkt att[knyta samman]LU[trafiken från Ikea-sidan och trafiken från Bangårdssidan]Item [med trafiken som ska ut på den nya påfarten till motorvägen]Goal .
 • När [han]Agent ska[spika upp]LU [en panel]Item [hemma]Place slutar det med ett stort hål i väggen .
 • [Vi]Agent byter däck och [spikar]LU[lister]Item [tillsammans]Manner .
 • [Nu]Time har [vi]Agent[spikat på]LU[22 millimeters råspont]Item och täckt med takpapp .
 • [En kund i caféet]Agent hämtar ett kattkoppel och[kopplar]LU [hunden]Item .
 • [Johannes]Agent[kopplar]LU [hundarna]Item[i ett långt rep]Connector .
Lexical units (LUs)vb fästa1 vidhäfta1 fastklistra1 ansluta2 agglutinera1 limma1 klistra1 ankra1 förankra1 vidhänga1 säkra1 knyta1 surra2 länka1 koppla1 tjudra1 fixera1 haka2 kroka1 sammanfoga1 naja1 förtöja1 nåla1 nita1 nagla1 löda1 punktsvetsa1 svetsa1 häfta1 nubba1 tejpa1 häkta2 litsa1 angöra1 spika1 binda1 koppla2
nn fastkedja1 fästande1 vidhäftande1 fastgörande1 fasthållande1 fasthållning1 fastkedjande1 fastklistrande1 fastsättande1 fastsättning1 anslutande2 agglutinerande1 agglutinering1 limmande1 klistrande1 vidhängande1 säkrande1 knytande1 surrande2 länkande1 kopplande1 tjudrande1 fixerande1 sammansmältande1 hakande1 krokande1 sammanfogande1 sammanfogning1 najande1 förtöjande1 förtöjning1 nålande1 nitande1 naglande1 lödande1 svetsande1 häftande1 fastspänning1 nubbande1 tejpande1 fastslående1 angörande1 ankrande1 ankring1 anslutning2 bajonettfattning1 fastslagning1 fixering1 fästanordning1 förankrande1 förankring1 hopknytning1 hopkopplande1 hopkoppling1 häftning1 häktande2 infästning1 knytning1 koppling1 limning1 litsande1 lödning1 punktsvetsande1 sammansmältning1 sammansvetsande1 sammansvetsning1 svetsning1 säkring2 vidhäftning1 vidhängning1 bindande2 bindning1 kopplande2
vbm fastgöra1 klistra_ihop1 knyta_ihop1 koppla_ihop1 spänna_fast1 sammansvetsa1 sätta_fast1 sätta_dit2 binda_fast1 dra_fast1 lägga_till1 smälta_samman1 smälta_ihop2 spika_fast1 fastslå1 sy_fast1 haka_fast1 knyta_samman1 fästa_ihop1 spika_på1 spika_upp1
Suggestions for LUmontera2 säkrande2 monterande2 bränna_fast1 slå_på2
Created2011-05-23
Changed2013-06-07

Attack

DomainGen
Core elementsAssailant Victim
Peripheral elementsCircumstances Containing_event Depictive Direction Duration Event_description Explanation Frequency Iteration Manner Means Particular_iteration Path Place Purpose Reason Result Re_encoding Source Time Weapon Particular iteration
InheritanceIntentionally_affect
Example sentences
 • Det är ett [angrepp]LU [på hela samhället]Victim , säger riksåklagaren Fredrik Wersäll.
 • I alla predikningar förekommer [angrepp]LU [på kommunismen]Victim [i en eller annan form]Depictive .
 • Många har blivit upprörda över [Jimmie Åkessons]Assailant [angrepp]LU [på islam]Victim .
 • Jugoslavien försöker fästa omvärldens uppmärksamhet på läget i södra Serbien, där [den albanska UCPMB-gerillan]Assailant [riktar]SUPP [nålsticksangrepp]LU [mot jugoslaviska enheter]Victim .
 • [Naturvårdsverket]Assailant vill [angripa]LU [de fem stora källorna till dioxinutsläppen: sopförbränningen, bilavgaserna, järn- och stålverken, skogsindustrin och sjukhusugnarna]Victim .
 • Risken för att [terrorister]Assailant ska [slå till]LU [i Sverige]Place har ökat.
 • [De fyra]Assailant misstänks ha planerat att [slå till]LU [mot en konsthall vid Älvsborgsbron]Victim .
 • Det här är ett [hugg i ryggen]LU [på oss]Victim .
 • [Han]Assailant gav [oss]Victim faktiskt ett [hugg i ryggen]LU .
 • [Mannen]Assailant [gav sig på]LU [60-åringen]Victim [med ett flertal hugg i ryggen]Manner .
 • Till djurrättsaktivisterna säger jag bara: [kom an]LU [med era kameror]Weapon !
 • [Tyska flyget]Assailant [bombarderade]LU [Warszawa, Gdansk -- alla polska städer som låg i vägen]Victim .
 • Johan kände att [han]Assailant måste [bombardera]LU [sin deserterade tornsoldat]Victim .
 • [Spåret]Victim [var]COP [bombat]LU .
 • Det hade inte fallit särskilt många bomber i Danmark under kriget, men när det sedan var slut kom [ryssarna]Assailant och [bombade]LU [Bornholm]Victim .
 • Vidare hotade [Sovjetunionen]Assailant att [atombomba]LU [London och Paris]Victim [om invasionen inte avbröts]Explanation .
 • [Sjukhus , kyrkor och skolor]Assailant [flygbombades]LU .
Lexical units (LUs)vb attackera1 anfalla1 angripa1 anstorma1 storma2 överfalla1 bomba1 bombardera1 atombomba1 flygbomba1
vbm slå_till2 ge_sig_på1 komma_an2
nn angrepp1 frontalangrepp1 generalangrepp1 nålsticksangrepp1 angripande1 angripare1 anfall1 anfallande1 anfallare1 blixtanfall1 bombanfall1 flankanfall1 flyganfall1 överraskningsanfall1 anlopp1 attackerande1 attackering1 bombattack1 drönarattack1 flygattack1 granatattack1 hämndattack1 konvojattack1 terrorattack1 terroristattack1 torpedattack1 polischock1 påhopp1 räd1 luftattack1 bombande1 bombarderande1 atombombande1 flygbombande1 anstormande1 bombardering1 bombning1 stormande2 stormning1 överfallande1 storm3
av offensiv1 oangripbar1
Suggestions for LUhugg_i_ryggen1
Created2012-08-31
Changed2013-06-04

Attempt

DomainGen
Core elementsAgent Goal
Peripheral elementsCircumstances Condition Degree Depictive Domain Duration Frequency Manner Means Outcome Particular_iteration Place Purpose Reason Time Particular iteration
Example sentences
 • [Hon]Agent [anstränger sig]LU [för att ta seden dit hon kommer]Goal , men hon har lärt sig att misstag inte betyder så mycket om man menar väl och gör sitt bästa.
 • [Dessa journalister]Agent är professionella som [anstränger sig]LU [att varna allmänheten i sitt land, att kritisera korruptionen i regimen]Goal och som förföljs på grund av detta.
 • När nu resultaten av de flesta universitetens inträdesprov har kommit kan [sökande]Agent [som känner att de blivit orättvist bedömda]Depictive [försöka]LU [överklaga sina resultat]Goal .
 • [Hon]Agent kommer också att [försöka]LU [få sin häst stambokförd]Goal .
 • Ärligt talet ser det mörkt ut, även om [jag]Agent ska [göra]SUPP ett [försök]LU [att finna en utväg]Goal .
 • Sju mål på två matcher, [vi]Agent vågar [bjuda till]LU [lite extra]Degree , förklarade en genomsvettig Kim och syftade även på gruppfinalen mot Slovakien i EM-kvalet (4-0).
 • Man skall inte förakta [dem, som med den bästa ambition och redlighet]Agent vilja [söka]LU [göra sitt bästa]Goal [för att publiken skall bli nöjd och glad]Purpose .
 • Men [vi]Agent ska[göra vårt bästa]LU[för att få fram tillräckligt med pengar]Goal .
 • [Jag]Agent ska[göra mitt bästa]LU[för att ta till vara dagen på bästa sätt]Goal .
 • Sen tänkte [jag]Agent[göra mitt bästa]LU[med att inte äta massa onyttigt dvs godis , läsk och bullar / kakor]Goal .
 • Men [vi]Agent ska[göra vårt yttersta]LU[för att se till att göra det som krävs av oss]Goal .
 • [Jag]Agent kommer att[göra mitt yttersta]LU[på testerna]Circumstances .
 • - [Vi]Agent skall[göra vårt yttersta]LU[för att stärka vår position som en raffinerare av miljöanpassade trafikbränslen]Goal .
Lexical units (LUs)vbm anstränga_sig1 bjuda_till1 känna_sig_för1 göra_sitt_bästa1 göra_sitt_yttersta1
nn försök1
Suggestions for LUförsöka2 söka3
CommentsThe phrase [SUPP göra] ett [LU försök] (make an attempt) can be paraphased as försöka (try) which is the reason, why göra is interpreted as SUPP in this case.
Created2012-09-13
Changed2013-03-07

Attempt_distant_interaction_scenario

Core elementsAgent Instrument Target_location
Peripheral elementsDegree Manner Means Place Time Outcome Depictive Duration Purpose Particular_iteration Circumstances
InheritanceAttempting_scenario
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Attempt_means

DomainGen
Core elementsAgent Means Goal
Peripheral elementsCircumstances Degree Depictive Domain Duration Frequency Manner Outcome Particular_iteration Place Purpose Time Particular iteration
InheritanceAttempt
Example sentences
 • [Naturvårdsverket]Agent [prövar]LU [dumpning i havet]Means .
 • [Efter hemkomsten]Time beslöt [han]Agent att [pröva]LU [sin lycka]Means [som tragediförfattare]Goal .
 • [Vi]Agent har [försökt]LU med att [gå ut med rabatterade biljetter]Means .
 • Efter ytterligare en kvart kom [parterna]Agent ut och var överens om att [försöka]LU med [fortsatta samtal]Means .
Lexical units (LUs)vb pröva1 försöka1
nn försökande1 prövande2 prövning1
Created2011-06-16
Changed2011-06-17

Attempt_obtain_food_scenario

Core elementsFood Ground Seeker
Peripheral elementsDegree Duration Frequency Instrument Manner Means Outcome Place Purpose Time Particular_iteration
InheritanceAttempting_scenario
CommentsNon-lexical frame due to the fact that there are no English LUs listed there.
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Attempt_obtain_mineral_scenario

Core elementsAgent Mineral
Peripheral elementsMeans Outcome Place Time Duration
InheritanceAttempting_scenario
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Attempt_suasion

DomainGen
Core elementsAddressee Content Medium Salient_entity Speaker Topic
Peripheral elementsCircumstances Degree Depictive Explanation Frequency Group Manner Means Period_of_iterations Place Purpose Re_encoding Time
InheritanceAttempt
Example sentences
 • [Anders]Speaker [pressar]LU [Annika]Addressee [om vad som pågår mellan henne och Roger]Topic .
 • De har redan hunnit tröttna på [journalister som]Speaker ställer närgångna frågor och [lirkar]LU [för att få veta allt]Purpose .
 • Därför [föreslår]LU [regeringen]Speaker [införande av en 18-årsgräns för köp av receptfria läkemedel utanför apotek]Content .
 • [Polisen]Speaker [råder]LU [henne]Addressee [att kontakta Universeum eller Blå Stjärnan]Content .
 • [Kommunen]Speaker [uppmuntrar]LU [kompetenshöjningen]Topic [genom att bidra till kursavgiften]Means .
 • [Bilindustrin]Speaker började []Time [lobba]LU [för statliga hjälpinsatser]Content .
 • [Vet]LU [ni]Addressee [vad]Content , [vi ska ta och byta kläder ett tag]Content !
 • [Här]Speaker har han tydligt strävat efter att ge sitt diktarobjekt ett slags litteratuvetenskaplig upprättelse genom att konsekvent och med betvingande argument och vidsynt blick [advocera]LU [för Hoffmanns centrala ledmotiv och estetiska intentioner]Content .
 • [Om några veckor]Time [agiterar]LU [jag]Speaker förstås [på gatorna]Place [på första maj]Time , och dessförinnan och därefter på skolor .
 • [Jag]Speaker predikar neurologisk mångfald , och [agiterar]LU [för rätten att vara sig själv]Content .
 • [Hon]Speaker [intalade]LU [sig själv]Addressee [att det inte alls var nyårsafton, utan bara vilken vanlig kväll som helst]Content .
 • [Han]Speaker [intalar]LU [sig]Addressee [att han fallit offer för fantasier]Content .
 • Därför kan [jag]Speaker [varmt]Manner [anbefalla]LU [Ulf Starks senaste bilderbok , När mamma blev indian]Content .
Lexical units (LUs)vb förmana1 råda1 föreslå1 intala1 plädera1 truga1 tubba1 uppmuntra1 sporra1 peppa1 avlocka1 frammana1 mana1 uppmana1 lobba2 avråda1 avskräcka1 uppvigla1 pressa4 krusa2 advocera1 agitera1 anbefalla1
nn uppmuntran1 uppmuntrande1 avlockande1 frammanande1 förmanande1 manande1 uppmanande1 lobbyverksamhet1 påtryckning1 korridorpolitik1 avrådan1 avrådande1 avskräckande1 avskräckning1 advocerande1 advocering1 agitation1 agitering1 agiterande1 anbefallande1 anbefallning1 frammaning1 föreslående1 förmaning1 intalande1 intalning1 krusande2 krusning2 lobbande2 maning1 peppande1 pläderande1 plädering1 pressande5 rådande2 rådgivning1 sporrande1 sporrning1 trugande1 trugning1 tubbande1 tubbning1 uppmaning1 uppviglande1 uppvigling1
vbm dra_åt_tumskruvarna1 intala_sig1
Suggestions for LUlirka2 veta3
CommentsMod by MTG wrt veta3. påverka2, lägga_an4, lirka_med1, egga1, egga_upp1, uppägga1, hetsa2, hetsa_upp1 ;; Den ursprungliga informationen och exempelen återges nedan.BFN:s def: The Speaker expresses through language his wish to get the Addressee to act in some way that will help to bring about events or states described in the Content. There is no implication that the Addressee forms an intention to act, let alone acts. Påverka2 förefaller passa bättre i en annan ram i vilken det muntliga agerandet inte är ett krav. Om [SP vi] inte agerar och [LU påverkar] [A andra] [C att agera snabbt], kommer dessa nyheter att öka exponentiellt.;;[SP Ett biträde] kan ju [LU lägga an] [A på sin arbetsgivares dotter] [CI om han är ung och ser bra ut och är talför].;;Annotationen i satsen [SP Hon] behövde inte [LU lirka [DG mycket] med] [A honom] [C för att han skulle berätta]. bör ändras till följande [SP Hon] behövde inte [LU lirka] [DG mycket] [A med honom] [PU för att han skulle berätta].;;[PL Inne i skolan] började [SP de fyra] tydligen [LU egga upp] [A varandra] [C till en rasande vandalism].;;I den satsen förefaller hetsa betyda jäkta, [SP En pappa i lågskor] [LU hetsar] [A sitt barn] [C att åka utför en liten backe].;;
Created2011-06-15
Changed2013-04-02

Attempting_scenario

Core elementsAgent
Peripheral elementsMeans Outcome Place Time Duration
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Attending

DomainGen
Core elementsAgent Event
Peripheral elementsCircumstances Duration Event_description Frequency Iteration Manner Means Place Purpose Time
Example sentences
 • Trist att [jag]Agent inte kan [närvara]LU [vid de stora festligheterna]Event [i Skalhamn]Place .
 • [Två vittnen]Agent skall [närvara]LU [under ceremonin]Event och de måste vara 18 år.
 • Nu längtar [hon]Agent efter att [gå i skolan]LU och leva ett vanligt liv igen.
 • [De]Agent får inte [gå i skolan]LU [under den tiden]Time .
 • [Man]Agent bara längtar efter att få []LU [på träningarna]Event , säger hon.
 • [Jag]Agent började []LU [på gym]Event och så började jag löpträna, säger Åke.
 • HUR Malmsjö gjorde vet jag inte, men matchen slutade ju 1-1 så det är väl troligt då, att [han]Agent [bevistade]LU [matchen]Event [utanför Stadion]Place .
 • [Förra sommaren]Time [bevistade]LU [jag]Agent [den internationella kvinnobokmässan]Event [i Oslo]Place .
 • [Disponenten]Agent var på väg till skolhuset för att [där]Place [övervara]LU och leda [Norra Sandsjö skyttegilles årsmöte]Event .
Lexical units (LUs)vb närvara1 bevista1 övervara1
nn bevistande1 närvarande2 övervarande1
Suggestions for LU12 gå_i_skolan1
Created2012-08-17
Changed2013-03-07

Attention

DomainGen
Core elementsExpressor Figure Perceiver
Peripheral elementsCircumstances Degree Ground Manner
InheritanceState
Example sentences
 • [Personalen]Perceiver har [varit]COP [uppmärksam]LU och de enda som undrat är de lite större barnen.
 • [Vi]Perceiver ska [vara]COP [uppmärksamma]LU [mot politiker som på ett dolt sätt försöker underblåsa misshälligheter mellan folk]Figure .
 • Istället [blir]COP [man]Perceiver pigg, [alert]LU och självsäker.
 • [Vi har 'världens renaste jordbruk', något]Figure:1 [konsumenterna]Perceiver [blivit]COP [mer och mer]Degree [observanta]LU []Figure:1 och tacksamma för.
Lexical units (LUs)av uppmärksam1 alert1 observant1 vaksam1
Suggestions for LUhålla_ett_öga_på1
Created2012-06-13
Changed2012-08-17

Attention_getting

DomainGen
Core elementsAddress_term Interjection
Example sentences
 • [Hej]LU och [hallå]LU i stugorna!
 • - [Erik]Address_term , [hallå]LU , vad gör du?
 • Men [hallå]LU , [Jonas Peterson]Address_term !
 • [Hallå]LU [hallå]LU där [personen i andra änden]Address_term , hör du mig?
 • [Hej]LU [hej]LU [på er]Address_term .
 • [Hejsan]LU [på er sötnosar]Address_term ser ni vem som är uppe denna tid, jo världens bästa Amanda.
 • [Tjena]LU [tjabba]LU [hallå]LU !
 • Öh, [tjena]LU , kommer du ihåg mig, du stod bakom mig i McDonaldskön i Uppsala 1983.
 • [Stopp]LU , stanna, [hallå]LU !
 • [Hörru]LU [herr mohammed]Address_term !
 • De roliga va lixom att hon sa [hörru]LU [du]Address_term istället för hej!
 • Men [hörru]LU , bättre än så här blir det sällan på film!
Lexical units (LUs)in hallå1 hej1 tjänare2 hejsan1
Suggestions for LUhörru1 tjabba1 stopp4 halloj1
CommentsNote that in this frame LU = I, but due to the prevailing syntactic conventions it has been annotated solely as LU.
Created2012-08-20
Changed2013-06-17

Attitude_description

DomainGen
Core elementsAttitude Cognizer State_of_affairs
Peripheral elementsDegree
Example sentences
 • I böckerna [är]COP [Sherlock]Cognizer en [svårmodig]LU och kärv man utan intresse för kvinnlig fägring.
 • [Jag]Cognizer [är]COP [pessimistisk]LU [vad gäller Grekland]State_of_affairs .
 • Slutintrycket är att [Kroes]Cognizer nog [är]COP [rätt]Degree internet- och [reformvänlig]LU .
 • [Försvarsminister Yizhak Rabin]Cognizer [var]COP [mycket]Degree [bister]LU under sitt besök på platsen och kunde knappt dölja sin irritation över att något sådant kunnat ske.
 • Försvarsminister Yizhak Rabin var mycket bister under sitt besök på platsen och kunde knappt dölja [sin]Cognizer [irritation]LU [över att något sådant kunnat ske]State_of_affairs .
 • [Roland von Malmborg]Cognizer , född 1945, [är]COP en svensk trubadur, [positivhalare]LU och miljöpartistisk politiker.
 • [Stig H själv]Cognizer [är]COP dock [pessimist]LU .
 • De är alla lite underliga, det finns [så mycket]Degree [dysterhet]LU och sinnessjuka [i dem]Cognizer .
Lexical units (LUs)nn pessimist1 dysterhet1 mörksyn1 pessimism1 negativitet1 negativism1 nejsägare1 optimism1 optimist1 dysterkvist1
av svårmodig1 kärv1 pessimistisk1 bister1 reformvänlig1 ljus4 mild1 optimistisk1 överoptimistisk1 glättad1 positiv1 aktsam1 återhållsam1 murrig1 tuff1 barsk1 ogin1 omild1 hårdför1 negativistisk1 negativ1 sträng2
Suggestions for LUirritation2 slapphänt2 auktoritär2 diktatorisk2 mörksint1 försiktig2
CommentsNB, in this Swedish frame, we have nouns and verbs as LUs, which we do not have in the Berkeley framenet, where there are only adjective LUs in the frame of Attitude_description.
Created2012-08-20
Changed2013-03-08

Attributed_information

DomainGen
Core elementsProposition Speaker Text
Example sentences
 • [Andra fördelar är]Proposition [enligt]LU [Emina]Speaker [att Närpes är väldigt barnvänligt och personligt]Proposition .
 • Klimatförändringen drabbar fattiga hårdast, och [enligt]LU [FN]Speaker [är 60-70 procent av de fattiga i världen kvinnor]Proposition .
 • [Ett hoppingivande svar]Text [enligt]LU [min mening]Speaker .
 • [Enligt]LU [Jouko Tervonen, kollektivtrafikplanerare]Speaker , [skulle sänkt hastighet troligtvis göra det svårare för stadens bussar att köra enligt sina nuvarande tidtabeller]Proposition .
 • [Enligt]LU [mitt förmenande]Speaker [så dog 3000 människor helt förgäves]Proposition .
 • Det vräker fortfarande ner och [enligt]LU [rapporter]Text [ska det snöa lika mycket under nästa vecka]Proposition .
 • [Mig]Speaker [veterligen]LU [är den inte förankrad i några kommunala beslut, endast i A-L. Sjöbloms fantasi]Proposition .
 • Händelsen marknadsfördes speciellt för minderåriga men [mig]Speaker [veterligen]LU [har det inte resulterat i några anmälningar om minderårigas alkoholdrickande]Proposition , säger Lehtinen.
Lexical units (LUs)pp enligt1
ab veterligt1 veterligen1
CommentsNote that the two phrases [enligt x:s mening] (roughly: according to my opinion) and [enligt x:s förmenande] (roughly: according to my opinion) are near synonymous with the shorter phrase [enligt x] 'according to x'.
Created2012-08-21
Changed2013-06-28

Attributes

Core elementsEntity
Created2013-09-12
Changed2013-09-12

Authority

DomainGen
Core elementsAgent Theme
Peripheral elementsDescriptor Domain Source
Example sentences
 • Om [annonsörerna]Agent [har]SUPP [makt]LU [att avsätta chefredaktören]Domain bör de rimligtvis också ha makt att styra innehållet i tidningen.
 • Om annonsörerna har makt att avsätta chefredaktören bör [de]Agent rimligtvis också [ha]SUPP [makt]LU [att styra innehållet i tidningen]Domain .
 • Det är svårt att förstå att [en ensam man]Agent [har]SUPP [makt]LU [att gå emot en hel församling och vägra samarbeta med den kvinnliga prästen]Domain .
 • [Jag]Agent [är]COP utan [makt]LU [att påverka]Domain och då blir jag istället misslynt.
 • [Han]Agent [var]COP [maktlös]LU [att stoppa det skottet]Domain .
 • I hotfulla tider som dessa, [är]COP [församlingen]Agent [maktlös]LU [att agera]Domain ?
 • [Varje kristet samfund]Agent [har]SUPP rätt och [auktoritet]LU [att fastställa utgången i varje enskilt fall]Domain .
 • [Riksledningen]Agent [har]SUPP [befogenhet]LU [att fatta övergripande beslut kring tågtrafiken i störningssituationer när flera än ett driftledningsområde berörs]Domain .
Lexical units (LUs)nn makt2 befogenhet1 maktbefogenhet1
av maktlös1
Suggestions for LUauktoritet3
CommentsSome of the Lexical Units (LUs) of this frame are used in a construction where the predicate verb is HA 'to have, possess' and where the LU in question is connected with an infinitival att-clause (e.g. har makt att avsätta, lit. have power to remove). Typically, the att-clause is annotated as a FE Domain (DO). Note that in thic case, the HA-verb is annotated as a support verb, since we may paraphrase the construction with a monomorphic word, e.g. ha makt (att V) (lit. have power (to V)) can paraphrased as kan V (lit. can V).
Created2012-08-20
Changed2013-03-08

Avoiding

DomainGen
Core elementsAgent Undesirable_situation
Peripheral elementsCircumstances Degree Manner Means Place Purpose Reason Time
InheritanceIntentionally_act
Example sentences
 • Det viktigaste för att [undvika]LU [att bli sjuk]Undesirable_situation är att hålla maten kall.
 • [Jag]Agent brukar [undvika]LU [nyheter]Undesirable_situation [för min egen skull]Reason .
 • Det är så sjukt med folk på Entré, så [jag]Agent kommer nog [undvika]LU [det stället]Undesirable_situation [förutom för träning]Purpose , allafall tills hetsen har lagt sig!
 • -Hur ska [jag]Agent [undvika]LU [dessa smärtor]Undesirable_situation [på bästa sätt]Manner ?
 • Sådant kommer, även om [jag]Agent lyckats [undvika]LU [det]Undesirable_situation [motivationsmässigt]Reason [under lång tid]Time .
 • Hade [vi]Agent [annars]Manner kunnat [undgå]LU [att bli indragna i 1900-talets båda världskrig]Undesirable_situation ?
 • Ta ansvaret och sluta [skygga]LU [för att vara livrädd]Reason .
Lexical units (LUs)vb undgå1 undkomma1 undvika1
nn undgående1 undkommande1 undvikande2
CommentsThis frame (Avoiding) is semantically close to several other frames, especially the one of Agentive_preventing, Elusive_goal, and Evading. The LUs of these frames may occasionally be very close to one another insofar as their meaning(s) are concerned.
Created2012-08-23
Changed2013-05-02

Awareness

DomainGen
Core elementsCognizer Content Expressor Topic
Peripheral elementsDegree Evidence Explanation Manner Paradigm Role Time
InheritanceMental_activity
Example sentences
 • Utvecklingen går snabbt, [vi]Cognizer [vet]LU inte [om framtidens apparater kan avläsa det vi arkiverar i dag]Content .
 • [Jag]Cognizer [vet]LU inte [om det finns någon röd tråd]Content .
 • Även idag, säger Goldman, finns [sjukdomar som]Content [vi]Cognizer inte [känner]LU [orsaken till]Content men där kommande generationer kan komma lösningen på spåren.
 • []Manner gjordes [vi]Cognizer [tidigt]Time [underkunniga]LU [om nådevedermälenas ojämna fördelning i riket]Content .
 • [Samtidigt]Time [är]COP [båda parter]Cognizer [väl]Degree [underkunniga]LU [om att det är omöjligt att diskutera detta ämne annat än i mycket allmänna termer]Content .
 • [Vi]Cognizer [är]COP [alla]Cognizer [medvetna]LU [om betydelsen av hyperinsulinemi, till största delen baserat på insulinresistens som en annan väsentlig basal mekanism]Content .
 • [Man]Cognizer [är]COP nämligen [medveten]LU [om att den raskt stigande diabetesprevalensen hotar att drastiskt öka samhällets sjukvårdskostnader]Content .
 • [Jag]Cognizer [är]COP även [politiskt]Topic [medveten]LU [på det sättet att jag är medlem i Moderaterna]Manner , till vilka jag plikttroget betalar en årsavgift till.
 • [Han]Cognizer [är]COP varken socialt eller [politiskt]Topic [medveten]LU .
 • [Att beta cellernas funktion haltar när genen för glukokinas muteras]Content kunde [man]Cognizer väl [föreställa sig]LU men det bästa experimentet visade sig vara naturens eget.
 • [De]Cognizer fasar vid [tanken]LU [på alla blanketter, brevpapper och reklambroschyrer som måste tryckas om]Content .
 • [Läkarna]Cognizer [trodde]LU [att hon hade sköldkörtelinflammation]Content .
 • [Forskare]Cognizer [tror]LU även [att dessa organ kan användas för att kommunicera med sina artfränder]Content .
 • Bakom institutets utspel [anar]LU [man]Cognizer [ett engagemang som slagit över i överkänslighet]Content .
 • [I början]Time [trodde]LU [jag]Cognizer [hon var kär i mig]Content .
Lexical units (LUs)vb veta1 ana1 tro1
nn föreställning1 kännedom1 omedvetenhet1 uppmärksamhet2 medvetenhet1 anande1 aning1 vetande2 troende2 tro2
vbm tänka_sig1 föreställa_sig1 veta_om1
av medveten1 underkunnig1 vetande1
Suggestions for LUkänna5 tanke2
Created2011-11-25
Changed2013-03-05

Awareness_status

DomainGen
Core elementsContent Role
Peripheral elementsCognizer Degree Evidence Time
Example sentences
 • Sarah Palin, [möjlig]LU [presidentkandidat]Role [2012]Time , vill att Julian Assange ska behandlas med samma medel som al-Qaida.
 • Tre forskare kommer att ta fram all [upptänklig]LU [kunskap om sillen]Content .
 • Äta all [upptänklig]LU [julmat]Content och sjunga Evert Taubevalser med morfar vid pianot.
 • Idag har jag dagdrömt om huset vi kollade på igår och en [tänkbar]LU [flytt]Role .
 • Personen är [känd]LU [för oss]Cognizer [från förut]Time [på grund av vissa stölder som polisen har utrett]Evidence .
 • Global Intifada är en vänstergrupp som blev [känd]LU [av polisen]Cognizer [2005]Time .
 • Polisen har inte lyckats gripa någon [misstänkt]LU [brottsling]Role .
 • Personen är [känd]LU [för oss]Cognizer [från förut]Time [på grund av vissa stölder som polisen har utrett]Evidence .
 • Ingen av dem är [känd]LU [av polisen]Cognizer [sedan tidigare]Time .
Lexical units (LUs)av möjlig1 upptänklig1 misstänkt1 brottsmisstänkt1 huvudmisstänkt1 kopplerimisstänkt1 mordmisstänkt1 mutmisstänkt1 terroristmisstänkt1 terrormisstänkt1 tortyrmisstänkt1 våldtäktsmisstänkt1 övergreppsmisstänkt1
Suggestions for LUkänd2
CommentsKFH: ofta anvand lexikal enhet är 'förmodad' participform av 'förmoda'
Created2012-08-23
Changed2012-10-08

Bail_decision

DomainGen
Core elementsAccused Judge Status
Peripheral elementsManner Means Place Purpose Time
InheritanceIntentionally_act
Example sentences
 • Hon har ingen adress i London, vilket krävs för att [man]Accused ska kunna friges mot [borgen]LU .
 • Enligt Marlene Ärnborg blev [mannen]Accused [under gårdagen]Time frigiven mot en [borgen]LU [på 39 000 kronor]Status .
Lexical units (LUs)nn borgen1
Created2011-04-11
Changed2011-04-11

Be_in_agreement_on_action

DomainGen
Core elementsObligation Parties Party_1 Party_2 Topic
Peripheral elementsCircumstances Degree Descriptor Duration Manner Medium Place Time
Example sentences
 • De rödgröna kom igår med [sin]Parties [överenskommelse]LU [om förskolan]Topic och Mona Sahlin kunde berätta om satsningarna på ökad personaltäthet.
 • En [rödgrön]Parties [överenskommelse]LU [om en ny sjukförsäkring som du kan läsa här]Topic .
 • [Vi vuxna]Parties har [nån slags]Descriptor [överenskommelse]LU [att inte köpa klappar till varandra]Obligation .
 • [Flintskallarnas]Parties [sammansvärjning]LU kanske?
 • Jugoslavien anklagar [franska agenter]Parties för att ha bildat en [sammansvärjning]LU [för att mörda president Slobodan Milosevic]Obligation .
Lexical units (LUs)nn ackord3 avslut1 kohandel1 komplott1 maskopi1 köpslut1 sammansvärjning1 underhandsackord1 förlikning1
Suggestions for LUpakt2 uppgörelse3 överenskommelse2
Created2012-08-29
Changed2013-03-12

Be_in_agreement_on_assessment

DomainGen
Core elementsCognizer_1 Cognizer_2 Cognizers Opinion Question Topic
Peripheral elementsCircumstances Degree Depictive Explanation Manner Place Time
InheritanceSimilarity
Example sentences
 • De är [alla]Cognizers [överens]LU [om att Pot Viapori är en möjlighet och ett utmärkt och ganska unikt arbetsrum]Opinion .
 • Det finns [en]Cognizer_1 som ligger [på samma våglängd]LU som [Carolina Gynning]Cognizer_2 och det är Pernilla Lundberg.
 • För en gångs skull tycks [de tre institutionerna]Cognizers [vara]COP på samma våglängd och [fullständigt]Degree [överens]LU .
 • Jag är jätteglad att [vi]Cognizers till sist hamnat [på samma våglängd]LU .
 • Alltså tycks [regeringen]Cognizer_1 [hålla med]LU [Hamas]Cognizer_2 [om att Israel bör utplånas]Opinion .
 • [Samtidigt]Topic måste [man]Cognizer_1 [hålla med]LU [Arvidsson]Cognizer_2 [om, att det israeliska kravet på att Sveriges regering ska fördöma Aftonbladets publicering vare sig kommer att uppfyllas eller ens bör uppfyllas]Opinion .
 • Det innebär att den enskilde ska informeras och lämna [sitt]Cognizers [samtycke]LU [till att uppgifter om den egna personen används på ett visst sätt]Topic .
 • [Jag]Cognizers [är]COP dock [inte helt]Degree [införstådd]LU [med den beräkningsmetod som föreslås i grönboken]Topic .
 • Både [åklagare]Cognizer_1 och [försvarare]Cognizer_2 [var]COP [ense]LU [om att den åtalade skall sinnesundersökas]Question .
 • Bengt berättar att [lillängsborna]Cognizer_1 [är]COP [rörande]Manner [ense]LU [med Linda]Cognizer_2 .
 • Att betala en hundralapp för skosulan hade vi ingen lust med och [vi]Cognizer_1 [fick medhåll]LU [från några trevliga holländare som satt vid bordet intill vårt]Cognizer_2 .
 • [Grön Ungdom]Cognizer_1 [får medhåll]LU [av bland annat Mufaren Fredrik Axelsson]Cognizer_2 .
Lexical units (LUs)avm på_samma_våglängd1
vb enas1 instämma1 samtycka1 samsas1
nn samtycke1 samtyckande1 samförstånd1 consensus1 instämmande1
vbm förlika_sig1 hålla_med1 skriva_under2
av införstådd1 enig1 samstämmig1 enhällig1 oenig1 ense1 sams1 överens1
Suggestions for LUfå_medhåll1
Created2012-08-30
Changed2013-03-12

Be_in_control

DomainGen
Core elementsControlling_unit Degree Dependent_entity Dependent_situation Dependent_variable
Peripheral elementsConcessive Manner Place Time
InheritanceControl
Example sentences
 • [Under]SUPP [överinseende]LU [av internationell expertis]Controlling_unit [slaktades strutsar i Varberg]Dependent_situation .
 • Tar den organiserade brottsligheten över så vill [de]Controlling_unit [ha]SUPP [kontroll]LU [över de brott som begås]Dependent_situation .
 • Det är [få saker]Dependent_entity jag känner att [jag]Controlling_unit vill [ha]SUPP [kontroll]LU [över]Dependent_entity .
 • Jag har t.o.m varit inlagd med dropp en gång, bara för att [sockret]Dependent_entity var [så svårt]Degree att [hålla i schack]LU .
 • [Humöret]Dependent_variable kan [jag]Controlling_unit [hålla i schack]LU med lite choklad men klumpigheten är det värre med.
 • [Föräldrar]Controlling_unit skall givetvis [ha]SUPP [uppsikt]LU [över vad deras barn gör]Dependent_situation .
 • Så att [dom]Controlling_unit fick [ha]SUPP [uppsikt]LU [över mig]Dependent_entity .
 • [Läget]Dependent_situation är [under]SUPP [kontroll]LU så att säga.
 • [Den stora skogsbranden i Norrbotten]Dependent_entity är [under]SUPP [kontroll]LU .
Lexical units (LUs)vb övervaka1
nn kontroll1 impulskontroll1 kvalitetskontroll1 självkontroll1 överinseende1 uppsikt1 uppsyn1 örnkoll1 övervakande1 övervakning1
Created2012-09-14
Changed2013-03-12

Be_on_alert

DomainGen
Core elementsActivity Danger Dangerous_entity Protagonist
Peripheral elementsDegree Duration Result Time
Example sentences
 • När [man]Protagonist går och [är]COP [vaksam]LU [på sina steg]Dangerous_entity , ramlar man inte ned.
 • [Han]Protagonist hade svårt för hundmöten och [var på sin vakt]LU i hemmet [non stop]Time .
 • [Man]Protagonist var tvungen att [ständigt]Time [vara på sin vakt]LU [för farorna i omgivningen t ex giftiga ormar och farliga spindlar]Danger .
 • [Man]Protagonist skall [alltid]Time [vara på sin vakt]LU [för Lotta Schelin]Dangerous_entity , hon kan slå till när som helst.
 • [Nordic Battlegroup (NBG)]Protagonist ska [vara i beredskap]LU [från årsskiftet och sex månader framåt]Time .
 • [Fartygens huvuduppgifter]Activity [är]COP ytattack, [incidentberedskap]LU , ubåtsjakt, eskortering och minläggning.
 • [Den 1 oktober 2010]Time höjde [Säkerhetspolisen]Protagonist [terrorberedskapen]LU i Sverige [till den högsta nivån på fem år]Result [från lågt hot till förhöjt hot]Degree .
Lexical units (LUs)nn försvarsberedskap1 handlingsberedskap1 incidentberedskap1 krigsberedskap1 krigsfot1 kuppberedskap1 larmberedskap1 oljebekämpningsberedskap1 stridsberedskap1 terrorberedskap1
Suggestions for LUvaksam2 vara_i_beredskap1 vara_på_sin_vakt1
Created2012-08-29
Changed2013-03-12

Be_subset_of

DomainGen
Core elementsPart Total
Peripheral elementsContrast_set Explanation Frequency Manner Place Subregion Time
InheritanceBeing_included
Example sentences
 • Man räknar med att det finns [cirka trettio olika nationaliteter]Part [bland]LU [de knappt 10 000 invånarna]Total .
 • Man utgav propagandablad, [bland]LU [dem]Total [Fria Ord, som utkom i Stockholm 1901-05]Part .
 • Förhoppningsvis hittar någon [ett guldkorn]Part [bland]LU [mina favoriter]Total .
 • [Två våningar och takterrass]Part [är]COP en [del]LU [av de planer som finns på Drakens ombyggnad]Total .
 • Hon poängterar att [planering och medvetenhet]Part [är]COP en essentiell [del]LU [av en hållbar vardag]Total .
 • [Åland]Part [är]COP inte [Grekland]Contrast_set , utan en solid [del]LU [av Norden]Total .
 • Han inför [begreppet diskurs]Part som [är]COP en specifik [delmängd]LU [av de generella begreppen livsvärld och social kontext]Total .
Lexical units (LUs)pp bland1
nn delmängd1
Suggestions for LUdel2
Created2012-08-28
Changed2013-03-12

Be_translation_equivalent

DomainGen
Core elementsContent Source_representation Source_symbol Target_representation Target_symbol
Peripheral elementsCircumstances Equivalence Medium Time
Example sentences
 • [Wouw]Source_symbol [kallas]LU också [färgreseda]Target_symbol [på svenska]Target_representation och blommar i gult.
 • [Floating rate note (FRN)]Source_symbol , [på svenska]Source_representation [kallade]LU [Räntejusteringslån]Source_symbol , är obligationer knutna till rörlig ränta.
 • [Det arabiska ordet]Source_representation [zakat]Source_symbol går inte utan vidare att [översätta]LU [med välgörenhet]Target_symbol .
 • [Chiropraktik]Source_symbol är [i övrigt]Circumstances att [översätta]LU [med ordet manipulationsbehandling]Target_symbol .
 • [Vielä]Source_symbol borde [ibland]Time [översättas]LU [med redan , eller med ytterligare]Target_symbol .
 • Där står det: [Glottophagy]Source_symbol [översätts]LU [med en vetenskaplig term]Target_representation [till glottofagi]Target_symbol .
 • Det är inte för inte som [sjukdomen]Content [på svenska]Source_representation [kallas]LU [vattuskräck]Source_symbol .
Suggestions for LUkalla6 översätta2
Created2012-08-14
Changed2013-03-13

Bearing_arms

DomainGen
Core elementsProtagonist Weapon
Peripheral elementsDegree Place Time
InheritanceState
Example sentences
 • Och mycket riktigt, [en biltjuv]Protagonist [beväpnad]LU [med en pistol]Weapon bröt sig in i bilen.
 • [Planet]Protagonist kan även [beväpnas]LU för att användas som lätt attackplan.
 • [Vapenlös]LU tvingas [Holme]Protagonist [för en tid]Time finna sig i detta frihetsberövande.
 • Milisen kom till byn i [två jeepar]Protagonist [bestyckade]LU [med kulsprutor]Weapon .
 • När [robotarna]Protagonist [bestyckas]LU [med kärnvapen]Weapon kan Nordkorea ödelägga både Sydkorea och Japan.
 • Nordkorea har testat [missiler]Protagonist som kan [bestyckas]LU [med kärnstridsspetsar]Weapon .
 • [Med yxa]Weapon [bevärad]LU .
CompoundsWeapon+LU Degree+LU
Compound patternsWeapon+LU_EX_kniv|beväpnad, pistol|beväpnad, kärnvapen|bestyckad Degree+LU_EX_lätt|beväpnad
Lexical units (LUs)vb beväpna1 bestycka1 bevära1
nn vapenlöshet1 bestyckning1 bestyckande1 beväpnande1 bevärande1
av knivbeväpnad1 lättbeväpnad1 obeväpnad1 pistolbeväpnad1 vapenlös1 kärnvapenbestyckad1 obestyckad1
Suggestions for LUrevolverman1
Created2011-04-15
Changed2011-09-07

Beat_opponent

DomainGen
Core elementsLoser Winner
Peripheral elementsCircumstances Competition Degree Depictive Epistemic_stance Event_description Explanation Frequency Iteration Manner Margin Means Particular_iteration Period_of_iterations Place Prize Rank Re_encoding Result Score Time Venue
Example sentences
 • [Finland]Winner inledde med att [klå]LU [Ryssland]Loser [hemma]Circumstances [i Tammerfors]Place [med 4-2]Score [i torsdags]Time .
 • [I gårdagens]Time [match]Competition [i Nolhagahallen]Venue [krossade]LU [laget]Winner [H43]Loser [med 36-23]Score .
 • Peter Forsberg blev matchvinnare när [hans Colorado]Winner [slog]LU [Detroit]Loser [med 4-3]Score .
 • [Tre utmanare]Winner lyckades [slå]LU [Filip & Fredrik]Loser .
 • Tävlingen bestod av att [brottarna]Winner mötte varandra, för att därefter [slå ut]LU [varandra]Loser .
 • [I matchen om bronsmedaljerna]Competition kom [Italien]Winner igen och [utklassade]LU [Egypten]Loser [med 11-3]Score .
 • I mars är det 50 år sedan [den kinesiska kommunistregimens styrkor]Winner [slog ner]LU [revolten]Loser [i Tibet]Place .
 • [Även den här gången]Particular_iteration ser det ut att bli [en Hatoyama som]Winner
 • [Det räckte med två break]Explanation för att [ta hem]LU [första set]Competition .
 • [I finalen]Competition [spöade]LU [jag]Winner [en polack]Loser .
 • Förra året vann ju Eber, men [i år]Time ska [vi]Winner [ta]LU [dem]Loser !
Lexical units (LUs)vb slå4 besegra1 klå4
nn besegrande1 klående4 slående5
vbm slå_ut1 slå_ur_brädet1
Suggestions for LUkrossa4 utklassa2 spöa2 ta13 ta_hem3
Created2011-06-14
Changed2013-08-15

Become_silent

DomainGen
Core elementsExpressor Speaker
Peripheral elementsManner Place Reason Time Topic
Example sentences
 • [Klockan tolv]Time [tystnade]LU [därför]Reason [sorlet]Expressor [i raffinaderiets kontrollrum]Place .
 • [Efter tolv år]Time [tystnar]LU [Rosetta]Speaker .
 • Fast det är klart, [jag tillhör ju det första könet]Reason[jag]Speaker borde kanske [hålla klaffen]LU [när ett av mina komplement tar i för kvinnokampen]Time .
 • [På frågan om vad han ansåg om domarna]Topic [teg]LU [Johansson]Speaker [på ett sätt som inte kunde misstolkas]Manner .
 • Skriv nya protestsånger eller [håll flabben]LU !
 • Om du inte kan komma med konstruktiv kritik så kan [du]Speaker [bara]Manner [hålla flabben]LU !
 • Det duger inte att [hålla klaffen]LU [om verkligheten]Topic .
 • [Jag]Speaker förväntades helt enkelt [hålla gafflan]LU .
 • [Jag]Speaker kunde sitta stilla och [hålla babblan]LU .
Lexical units (LUs)vb tiga1 tystna1 moltiga1
nn tystnande1 moltigande1 tigande1
vbm hålla_babblan1 hålla_gafflan1 hålla_snattran1 hålla_tyst1 knipa_käft1 lägga_locket_på1 hålla_tand_för_tunga1 hålla_munnen1
Suggestions for LUhålla_klaffen1 hålla_flabben1
Created2011-03-15
Changed2012-11-06

Become_triggered

DomainGen
Core elementsSystem
Peripheral elementsFrequency Manner Place Time
Example sentences
 • Trots att börsen föll tillbaka igår så [utlöstes]LU [en köpsignal]System [i indexet OMXS30]Place .
 • Senare under dagen [utlöstes]LU [brandlarmet]System [i skolan]Place .
 • [Denna gång]Time [utlöstes]LU [inga sprinklers]System vad jag vet.
 • Det är som om [den lilla busnerven]System [triggas igång]LU av tanter med fönat hår och guld rollar vid poolen.
 • Skrämmande siffror som visar på hur lätt [olika mekanismer i klimatsystemet]System kan [triggas igång]LU och förstärkas och på hur bråttom det är för världens ledare att nå en uppgörelse i klimatfrågan.
Suggestions for LUutlösa2 trigga_igång1
Created2012-08-30
Changed2012-10-22

Becoming

DomainGen
Semantic typeAspectual
Core elementsEntity Final_category Final_state
Peripheral elementsCause Circumstances Duration_of_final_state Explanation Group Initial_category Initial_state Manner Place Reason Time Transitional_period
InheritanceEvent
Example sentences
 • Jag har alltid haft ett behov av att sjunga men att [jag]Entity [blev]LU [artist]Final_category var en stor överraskning.
 • [Jag]Entity [blev]LU [arg och upprörd]Final_state .
 • Sedan dess har det blivit tre starter till och [allt]Entity har [utfallit]LU [väl]Final_state .
 • Hon tog farmacie kandidat-examen 1925 och [blev]LU [apotekare]Final_category [1930]Time .
 • [Föräldern]Entity [gör sig]LU [i sin tur]Circumstances [skyldig]Final_state [till att ha tillåtit olovlig körning]Explanation .
Lexical units (LUs)vb bli1 utfalla1
nn utfall1 utfallande1 blivande2
vbm göra_sig2
Created2011-01-04
Changed2011-07-07

Becoming_a_member

DomainGen
Core elementsGroup New_member
Peripheral elementsCircumstances Depictive Explanation Frequency Manner Means Place Purpose Re_encoding Reciprocation Role Time
InheritanceIntentionally_act
Example sentences
 • [I Sverige]Place [blir]COP [man]New_member bara [ansluten]LU [till försäkringskassan]Group [om man är bosatt här]Re_encoding .
 • [Maria]New_member hade varit [partilös länge]Depictive [när]Time [hon]New_member [gick med i]LU [kristdemokraterna]Group [i mitten av åttiotalet]Time .
 • [Kroatien]New_member lämnade in sin medlemsansökan till EU i februari och hoppas få [inträda]LU [i unionen]Group [2007]Time .
 • [Georgien]New_member [har]Circumstances [i dagsläget]Time [varken mognad eller inre stabilitet]Circumstances för att [med trovärdighet]Manner [gå in i]LU [den stora försvarsalliansen]Group .
 • Sajten är i betaversion, men det går bra att [registrera sig]LU och sätta igång och tipsa.
 • [Till deras lilla trupp]Group [ansluter sig]LU [fler personer]New_member [på flykt mot den hägrande friheten]Depictive .
Lexical units (LUs)vb inskriva2 registrera1 inmönstra1 inregistrera1 mönstra3 ansluta1
nn immatrikulation1 inskrivande2 inskrivning1 registrerande1 registrering1 anslutande1 anslutning1 inmönstrande1 inmönstring1 inregistrerande1 inregistrering1 mönstrande3 mönstring1
vbm ansluta_sig1 sälla_sig1
Suggestions for LUinträda2 inmönstra2 registrera_sig1 skriva_in_sig1 gå_med_i1 gå_in_i1
CommentsMTG: It seems that the compounds with 'member' should be listed in the frame Membership.
Created2011-03-18
Changed2013-03-05

Becoming_attached

DomainGen
Core elementsConnector Goal Item Items
Peripheral elementsHandle Manner Place Result Time
Example sentences
 • [Olika virus]Connector [fäster]LU [på olika receptorer]Goal .
 • [Leran]Item [klibbade]LU [under hennes skor]Goal .
 • [En liten pojke]Item [fastnar]LU [med huvudet]Handle [i en stol]Goal .
 • Enligt reglerna spelar det ingen roll var [kroken]Item [hakar fast]LU [på fisken]Goal .
 • [Blodfläckarna]Item har [torkat in]LU [på den vita köksväggen]Goal , Mara Jezercic pekar på kulhål i väggen och i hallen.
Lexical units (LUs)vb fastna1 klibba1
nn fastnande1 klibbande1
vbm torka_in1
Suggestions for LUfästa2 haka_fast2 fästande2
Created2013-06-24
Changed2013-06-24

Becoming_aware

DomainGen
Core elementsCognizer Instrument Means Phenomenon Topic
Peripheral elementsCircumstances Degree Evidence Explanation Frequency Ground Manner Particular_iteration Period_of_iterations Purpose State Time
InheritancePerception
Example sentences
 • [Jag]Cognizer har [det senaste året]Time [blivit varse]LU [om att tid verkligen kan vara en bristvara]Phenomenon .
 • [Många människor]Cognizer kommer att [märka]LU [höjningen]Phenomenon [genom att det blir dyrare att låna pengar]Evidence .
 • Det kan vara smärtsamt att [upptäcka]LU , [att den man trott på inte håller måttet]Phenomenon .
 • Det är här [man]Cognizer ska [varsna]LU [faran]Phenomenon .
 • []Time kommer [du]Cognizer att [lägga märke till]LU [hur all ansträngning och anspänning försvinner]Phenomenon .
 • Pratade med läkaren idag som sa att [jag]Cognizer ska [vara]COP [uppmärksam]LU [på alla symptom]Phenomenon .
 • Båda hjärnhalvorna deltar alltså via var sin specialförmåga i [vår]Cognizer [totala]Degree [varseblivning]LU och hantering [av musik]Phenomenon .
 • Men det är svårt att []SUPP en [tydlig]Degree [uppfattning]LU [av hennes egenart]Phenomenon eftersom hon blir odistinkt och opersonlig i några av bildsviterna.
Lexical units (LUs)vb beakta1 bemärka1 förmärka1 se5 uppfatta1 varsna1 bli_varse1 märka1
nn rön1 beaktande1 bemärkande1 förmärkande1 medvetande2 märkande1 seende6 uppfattande1 uppfattning2 uppseende1 varseblivande1 varseblivning1 varsnande1
vbm ta_med_i_bilden1 lägga_märke1 ta_notis1
Suggestions for LUuppmärksam2 erfara2 notera5 upptäcka2 vara_uppmärksam_på1 varseblivande2 varseblivning2
CommentsMTG: rön1
Created2012-09-04
Changed2013-08-06

Becoming_detached

DomainGen
Core elementsItem Items Source
Peripheral elementsDegree Event_description Manner Place Time
Example sentences
 • [Blad och skaft]Items kan [lossna]LU [från varandra]Source .
 • [Satelliten]Item [lösgjorde sig]LU dock [aldrig]Time [från bärraketens tredje steg]Source , och har snurrat runt jorden utan kontroll sedan dess.
 • [Linan]Item skar in i halsen men [släppte]LU [från staketet]Source .
 • Sedan åkte vi jeep i så hög fart att [namnlapparna]Item [slet sig]LU och spred sig över E6:an
Lexical units (LUs)vb lossna1 släppa1
nn lossnande1 släppande1
vbm slita_sig1
Suggestions for LUlösgöra_sig1
Created2011-04-14
Changed2013-03-05

Becoming_dry

DomainGen
Core elementsEntity
Peripheral elementsCircumstances Concessive Degree Manner Particular_iteration Place Time
Example sentences
 • [Spacklet]Entity måste [torka]LU [ordentligt]Degree [mellan varven]Time .
 • Att [knopparna]Entity [torkar in]LU [kan lika gärna bero på för mycket som för lite vatten]Circumstances .
 • [Floderna vi passerar]Entity har [torkat ut]LU .
 • En av förklaringarna till hans överlägsenhet var ett bättre däckval när [banan]Entity [torkade upp]LU .
 • Låt [nyponen]Entity [lufttorka]LU [i ett dygn]Time [innan de stoppas i mörka glasburkar]Concessive .
 • Låt [de skördade lökarna]Entity [soltorka]LU [i 10­20 dagar]Time och förvara dem därefter torrt och luftigt.
 • [All fukt]Entity [torkar bort]LU .
 • [Stora delar av skördarna]Entity har antingen regnat bort eller [torkat in]LU .
 • Att [knopparna]Entity [torkar in]LU kan lika gärna bero på för mycket som för lite vatten .
CompoundsCircumstances+LU
Compound patternsCircumstances+LU_EX_luft|torka, sol|torka
Lexical units (LUs)vb torka1 förtorka1 lufttorka1 soltorka1
nn borttorkande1 förtorkande1 förtorkning1 lufttorkande1 soltorkande1 torkande1 torkning1
vbm torka_ut1 torka_bort1 torka_upp2
Suggestions for LUtorka_in2
Created2011-03-15
Changed2013-03-05

Becoming_separated

DomainGen
Core elementsPart_1 Part_2 Parts Whole
Peripheral elementsCriterion Degree Depictive Manner Means Place Result Time
Example sentences
 • Skär till sist av vid huvudet så att [kräftan]Whole [delar sig]LU [i två halvor]Parts .
 • -Många får problem med [naglar som]Whole [skivar sig]LU när de inte har fått tillräckligt med fukt, säger Christoffer.
 • [Ryggbiten av en grovtorsk]Whole ( 325 kr ) [skivade sig]LU [så där lagom motvilligt]Manner .
 • [Bitarna]Parts [faller isär]LU , men det är gott.
 • [Min grovhackade kycklingleverpaté]Whole [smular sig]LU [för mycket]Degree .
 • Detta resulterar i [ett saftigare bröd som]Whole [smular]LU [mindre]Degree och håller sig färskt längre.
Lexical units (LUs)vbm dela_sig1 smula_sig1
Suggestions for LUsmula3 falla_isär1 skiva_sig1
CommentsMånga ord som passar här är particip eller passiv form av ord från ramen Separating.
Created2011-04-12
Changed2011-09-09

Becoming_visible

DomainGen
Core elementsEntity
Peripheral elementsManner Perceiver Place Time
Example sentences
 • När började [sniglarna]Entity [dyka upp]LU ?
 • [Speciellt på våren när]Time [all skit]Entity [dyker upp]LU .
 • Risken att [fler fästingar]Entity [dyker upp]LU har ökat.
 • [Vänner som följer bloggen]Entity [poppar upp]LU [på Facebook]Place och frågar ivrigt..vem är vännen A?
 • Allt jag kunde se var [en stor röv som]Entity [poppar upp]LU [i ansiktet]Place [när man krockar]Time .
 • Men [frågan]Entity [blir]COP [synlig]LU [på hemsidan]Place [först då någon av oss svarat]Time .
 • Kragen innehåller [en hopvikt airbag som]Entity [blir]COP [synlig]LU [först när man hamnar i en olycka]Time .
Lexical units (LUs)vb framträda1
vbm poppa_upp1
av uppdykande1 sebar1 synlig1 visibel1
Suggestions for LUdyka_upp2
Created2012-09-04
Changed2012-10-30

Behind_the_scenes

DomainGen
Core elementsArtist Distributor Medium Performer Production Scene Score Studio Type
Peripheral elementsManner Nationality Place Purpose Time
Example sentences
 • [Filmen]Production [är]COP [skapad]LU [till en specialkomponerad klassisk musik]Purpose och visar produktkavalkaden på ett väldigt konstnärligt och annorlunda sätt.
 • [Jukka Linkola]Artist [är]COP [finländsk]Nationality [komponist]LU , pianist och orkesterledare.
 • [Lehtinen]Artist hade förmånen att få [dirigera]LU [Ingvar Lindholms dramatiska och magnifikt svärtade Kontakion som repeterades under sista tävlingsomgången]Production .
 • När det blev aktuellt att [filmatisera]LU [böckerna om 007]Production [i början av 1960-talet]Time utsåg man Sean Connery att spela James Bond.
 • [ScanTV]Artist ska [producera]LU [färre egna program]Production än de nuvarande nordiska TV-bolagen, men planen är att producera fler nordiska program än vad de utländska satellitsändningarna erbjuder.
 • ScanTV ska producera färre egna program än de nuvarande nordiska TV-bolagen, men planen är att [producera]LU [fler nordiska program]Production än vad de utländska satellitsändningarna erbjuder.
 • [Jag]Artist satt på sandlådans kant och [komponerade]LU [en dikt i minnet]Production . [Erik Bergman]Artist [komponerade]LU [operan]Production [1986-88]Time .
 • [Hon]Artist har [regisserat]LU [fem långfilmer]Production .
 • [Anna]Artist [rollbesatte]LU [Vita lögner]Production samtidigt som hon var regiassistent .
 • [Konstgrafikern Tuulikki Pietilä]Artist [smalfilmade]LU [parets vistelse och hur de bar sig åt på ön]Scene och det är hennes filmer som ligger till grund för dokumentären
Lexical units (LUs)vb sufflera1 dirigera1 filmatisera1 komponera1 tonsätta1 regissera1 rollbesätta1 smalfilma1
nn inspelning1 komponerande1 komponering1 komposition1 komponist1 partitur1 scen1 sufflör1 tonsättare1 teatersällskap1 filmregissör1 regissör1 regi1 dirigerande1 dirigering1 filmatiserande1 filmatisering1 regisserande1 regissering1 rollbesättande1 smalfilmande1 sufflerande1 sufflering1 tonsättande1 tonsättning1 operakompositör1
Suggestions for LUensemble3 soundtrack1 producera2 skapa2
Created2012-09-05
Changed2013-08-16

Being_active

DomainGen
Core elementsActivity Agent Role Salient_entity
Peripheral elementsCircumstances Degree Depictive Duration Event_description Explanation Frequency Iteration Manner Place Purpose Time
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • [Han]Agent har [varit]COP [aktiv]LU [inom församlingen]Activity [sedan 1981]Time .
 • FIDEM är [den internationella organisationen för medaljkonst, i vilken]Activity också [Finland]Agent [alltid]Time [har varit]COP en [synnerligen]Degree [aktiv]LU [medlem]Role , nu är dess ordförande Ilkka Voionmaa.
 • [Ekorren]Agent [är]COP en [dagaktiv]LU [gnagare]Role som har funnit sig väl tillrätta både i barr- och lövskogar.
 • [Bara 2 minuter senare]Time [var]COP [samme Sundman]Agent [i farten]LU [igen]Iteration .
 • [Maggan, som]Agent [alltid]Time [går upp i varv]LU [för nya erövringar inom naturvetenskapen]Purpose , sjönk ner i en stol med glasögonen på.
 • [Besättningen]Agent [var i gång]LU [sammanlagt 13 timmar]Time , efter hand förändrades uppdraget till att söka efter omkomna.
 • [Senast då Aavikkos analoga syntmelodier och fartfyllda discorytmer fyllde danspaviljongen och solen tittade fram]Event_description [var]COP [festen]Agent [i full rulle]LU .
Lexical units (LUs)nnm full_rulle1
nn vilande1
vb vila1
vbm gå_upp_i_varv1 koppla_av1 ta_det_lugnt1 vila_upp_sig1 vila_ut1 vila_ut_sig1
avm i_farten1 uppe_i_varv1
av dagaktiv1 nattaktiv1 driftig1 företagsam1 inaktiv1 passiv1 hyperaktiv1 uppvilad1 utvilad1 verksam2 överaktiv1
Suggestions for LUaktiv3 vara_i_gång1
Created2012-09-17
Changed2013-03-08

Being_at_risk

DomainGen
Core elementsAsset Dangerous_entity Harmful_event
Peripheral elementsDegree Depictive Domain Duration Explanation Frequency Place Situation Time
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • [På flera platser]Place är det [stor]Degree [fara]LU [för laviner]Dangerous_entity .
 • Jag klättrade upp, med [fara]LU [för eget liv]Asset . [På Cinderella]Place hann [passagerarna]Asset [aldrig]Time [sväva i fara]LU [förrän branden var släckt]Situation .
 • [Nu]Time är det [absolut]Dangerous_entity [ingen fara på taket]LU [för min del]Asset .
 • [Om jag fortfarande förknippar mig mest med 20-åringar]Explanation , []Time [är]COP det [fara på färde]LU .Men [när det börjar brinna i både hjärna och hjärta]Explanation [är]COP det [fara på färde]LU .
 • Ingen dual-boot behövs och [resten av datorn]Asset [är]COP [helt]Degree [säkert]LU [mot fel]Dangerous_entity .
 • Som civil verkar [man]Asset [vara]COP [säkrare]LU [mot israeliska bomber än Hamas nyckfulla avrättningar]Harmful_event .
Lexical units (LUs)avm i_farozonen1
nn fara2 farozon1 livsfara1 sårbarhet1 säkerhet1 trygghet1 vågspel1
av farlig1 riskfri1 riskfylld1 riskabel1 ofarlig1 otrygg1 säker1 trygg1
Suggestions for LUingen_fara_på_taket1 fara_på_färde1 sårbar2 sväva_i_fara1
CommentsThe frames Run_risk and Daring and even Risky_situation have LUs that semantically are close to the LUs of the present frame.
Created2012-09-06
Changed2013-06-04

Being_attached

DomainGen
Core elementsConnector Goal Item Items
Peripheral elementsDependent_state Handle Manner
InheritanceReciprocality
Example sentences
 • Den höga farten gjorde att [dåligt]Manner:1 [säkrade]LU:1 [fordon]Item:1 kolliderade med [bogrampen, som]Item:2 också [var]COP:2 [dåligt]Manner:2 [säkrad]LU:2 , så att den trycktes upp och släppte in ännu mer vatten på bildäck.
 • Det är även en trygghet för säkerhetspersonalen på ytan att veta, att [dykparen]Item hela tiden [håller ihop]LU [med linan]Goal .
 • Här finns i stället en praktisk liten väska med [bilprylar som]Item [sitter fast]LU [med kardborreband]Connector .
 • På morgonen den 31 mars [satt]SUPP [en sprängladdning]Item [fasttejpad]LU [på restaurangens dörr]Goal .
Lexical units (LUs)vb hänga_samman2
nn sammanhängande2
vbm sitta_fast1 hålla_samman2 hålla_ihop2
av fastfrusen1 fasttejpad1 fastnaglad1 fix1 fixerad1 fästad1 fast1
Commentsvb: säkra2:pc ;;De flesta ord som passar in i denna ram är participformer av verb. Se Attaching.
Created2011-05-23
Changed2013-03-05

Being_awake

DomainGen
Core elementsProtagonist
Peripheral elementsDegree Duration Manner Place Time
Example sentences
 • [Besättningen på Alinghi]Protagonist [var]COP [inte tillräckligt]Degree [vaken]LU för att släppa på trycket i spinnakern och resultatet blev en bruten spinnakerbom.
 • [Kaparnas förare]Protagonist [är]COP [vakna]LU [genom hela matcherna]Duration .
 • [Jesper Anderberg]Protagonist [är]COP [ [yr]Manner[vaken]LU ]LU och två timmar försenad [när han sätter sig i bussen]Time .
 • [Ibland]Time ligger [han]Protagonist [vaken]LU och tänker på dem som blivit inspärrade i cellerna .
 • Men [på nätterna]Time [är]COP [jag]Protagonist [vaken]LU .
 • [Nu]Time [är]COP [jag]Protagonist [vaken]LU , sminkad och klädd !
 • Flickorna har gnällt all [sin]Protagonist [vakna]LU [tid]Time .
CompoundsDegree+LU Manner+LU
Compound patternsDegree+LU_EX_klar|vaken Manner+LU_EX_yr|vaken
Lexical units (LUs)av vaken1 klarvaken1 yrvaken1
Created2011-03-07
Changed2011-09-06

Being_born

DomainGen
Semantic typeNatural_transition
Core elementsChild
Peripheral elementsDepictive Means Place Relatives Time
InheritanceComing_to_be
Example sentences
 • [Julius Caesar]Child [var]COP [född]LU [genom kejsarsnitt]Means .
 • [Hanna]Child [kom till världen]LU [med ett allvarligt hjärtfel , avbruten aortabåge och med hål i kammarskiljeväggen]Depictive .
 • [I fredags]Time [föddes]LU [tre lejonungar]Child under dramatiska former.
 • [Jag]Child [föddes]LU [skrikande]Depictive men har efter hand lugnat mig.
 • [Jag]Child [föddes]LU [till brittisk medborgare]Depictive .
Lexical units (LUs)vb födas1 återfödas1 kläckas1
vbm komma_till_världen1 se_dagens_ljus1 komma_till1
av född1 nyfödd1
Suggestions for LUge_liv_åt1
CommentsModified by MTG; This frame Inherits From: Coming_to_be ;;Modified by KFH
Created2010-03-30
Changed2012-07-30

Being_detached

DomainGen
Core elementsItem Items Source
Peripheral elementsManner
Example sentences
 • Men [är]COP [krockkudden]Item inte [urkopplad]LU blir det en dödsfälla om den skulle lösas ut.
 • I anslutning till bärgningen av helikoptern tog marinens dykare upp många [lösa]LU [delar]Item från havsbotten.
 • Problemet med [okopplade]LU [hundar]Item som attackerar både människor och andra hundar har ökat de senaste åren.
Lexical units (LUs)av lös1 okopplad1 urkopplad1
Created2011-04-12
Changed2011-09-08

Being_dry

DomainGen
Core elementsItem
Peripheral elementsDegree Subregion
InheritanceGradable_attributes
Example sentences
 • Bara [torr]LU [ved]Item är godkänd att elda.
 • [Huden]Item [är]COP [lite]Degree [torr]LU och några hår syns.
 • Det [är]COP [ [snus]Degree[torrt]LU ]LU i [markerna på västkusten]Item .
CompoundsDegree+LU LU+Subregion
Compound patternsDegree+LU_EX_halv|torr, krut|torr, snus|torr LU+Subregion_EX_torr|skodd
Lexical units (LUs)av arid1 halvtorr1 kruttorr1 snustorr1 torrskodd1 torr1
Created2011-03-08
Changed2011-09-06

Being_employed

DomainGen
Core elementsEmployee Employer Field Place_of_employment Position Task
Peripheral elementsAmount_of_work Circumstances Compensation Contract_basis Duration Event_description Frequency Manner Particular_iteration Place Purpose Rank Time
Example sentences
 • [Han]Employee:1 fick [anställning]LU:1 [som sekreterare]Position [vid svenska konsulatet]Place_of_employment , men lönen var låg eftersom [han]Employee:2 endast [arbetade]LU:2 [tre timmar om dagen]Contract_basis .
 • [Hon]Employee har [jobbat]LU [i tjugo år]Duration [på arkivet]Place_of_employment , men arbetet tar förstås aldrig slut.
 • [Amanuensen Meta Sahlström]Employee [jobbar]LU , bland annat, [med att identifiera personer på fotografier som finns i Österbottens traditionsarkivs samlingar]Task .
 • [En sommar]Duration [för fem år sedan]Time [vikarierade]LU [hon]Employee [som utrikeskorrespondent]Position [för Ekot]Place_of_employment .
 • [Närmare 90 procent av Finlands befolkning]Employee [arbetade]LU [inom jordbruket]Field .
 • Mellan raderna framgår att [modern]Employee inte [yrkesarbetar]LU .
 • [Många]Employee kan [ [deltids]Contract_basis[arbeta]LU ]LU [hemifrån]Place och behöver inte pendla till arbetsplatsen dagligen
 • [Han]Employee[förtjänade sitt uppehälle]LU[som dörrvakt]Position [vid krogen Csikos]Employer [i Düsseldorfs Altstadt]Place .
 • [Vilka av er]Employee[vickar]LU[på SVT Debatt]Employer [just nu]Time ?
 • [Jag]Employee skulle faktiskt inte bara vara fotograf utan även [extraknäcka]LU [lite]Amount_of_work[som modell]Position .
 • Funderar på att[knäcka]LU [lite]Amount_of_work[extra]Contract_basis [med flera andra småsaker än att blogga]Task .
 • Nu får [man]Employee[knega]LU[]Manner [ett helt arbetsliv]Duration [för att få i hop till det som chefen för ett börsbolag kan få i lönepåsen på ett år]Purpose .
 • [I hela mitt liv]Duration har [jag]Employee[knegat]LU[på obekväm arbetstid]Contract_basis och i hela mitt liv har en tisdag eller en torsdag betytt lika mycket helg som en lördag .
CompoundsEmployee+LU Position+LU Amount_of_work+LU Contract_basis+LU Duration+LU Place_of_employment+LU Task+LU Event_description+LU Place+LU Type+LU Time +LU
Compound patternsEmployee+LU_EX_ungdoms|arbete Position+LU_EX_yrkes|arbete Amount_of_work+LU_EX_övertids|arbete Contract_basis+LU_EX_beredskaps|arbete, deltids|arbete, deltids|arbeta, extra|arbete, skift|arbete, tvångs|arbete, prov|jobba Duration+LU_EX_tillfällighets|arbete Place_of_employment+LU_EX_kontors|arbete, skogs|arbete, verkstads|arbete Task+LU_EX_avverknings|arbete Event_description+LU_EX_linje|arbete Place+LU_EX_fält|arbete Time +LU_EX_natt|arbete, sommar|jobba Type+LU_EX_grov|arbete, kropps|arbete, tempo|arbete
Lexical units (LUs)vbm förtjäna_sitt_uppehälle1
vb vikariera1 jobba1 sommarjobba1 provjobba1 yrkesarbeta1 deltidsarbeta1 vicka2 knäcka2 extraknäcka1 knega1
nnm hushållsnära_tjänster1
nn anställning1 jobb1 arbete1 ackordsarbete1 avverkningsarbete1 beredskapsarbete1 deltidsarbete1 extraarbete1 fältarbete1 grovarbete1 kontorsarbete1 kroppsarbete1 linjearbete1 nattarbete1 skiftarbete1 skogsarbete1 tempoarbete1 tillfällighetsarbete1 tvångsarbete1 ungdomsarbete2 verkstadsarbete1 yrkesarbete1 övertidsarbete1 tjänst1 sommarjobb1 vick1 chefsjobb1 eftermiddagsjobb1 extrajobb1 hantverksjobb1 heltidsjobb1 höglönejobb1 instegsjobb1 korvjobb1 skrivbordsjobb1 springpojksjobb1 ströjobb1