2018-05-20 23:15:08

Actant

definitionGeneralisering av deltagarroller
commentNone

Action

definitionEn [agent]Agent utför en avsiktlig [handling]Action , typiskt avseende ett [objekt]Undergoer .
commentNone

Activity

definitionEn [aktörs]Actor [aktion]Activity .
commentDefinitionen av Activity i BFN är lite vag när det gäller hur aktiv Agent ska vara, vi räknar med att den täcker Actor.

Actor

definition[Aktören]Actor är den mest drivande i att igångsätta och utför en [aktion]Activity .
commentI det mest prototypiska fallet är en Actor en fullvärdig Agent, andra exempel på Actor är Cause och Experiencer.

additiv_samordning.såväl - såväl Apollo som Venus

definitionKonstruktionen utgör en emfatisk additiv samordningsfras. [Det inledande samordningsledet]Led_1 kan föregå [det inledande adverbet]Adv_1 .
structure[såväl1 XP1 som3 XP2 ]
examples
commentNone

Adj_men_dock - Det skapar ett litet men dock hopp om att förslaget kan dras tillbaka.

definitionKonstruktionen utgörs av en adversativ samordning av två nominalfraser, där nominalet är utelämnat i den inledande frasen. Den inledande frasen består endast av ett [adjektivattribut]Attribut (och eventuellt artikel). Konstruktionen har något av en koncessiv betydelse i det att den sistnämnda frasen gäller, trots den egenskap som uttrycks i attributet.
structure[AP men1 dock1 NP]
common wordsliten1
examples
commentNone

Adj_nog_InfP - snäll nog att gifta sig med honom

definition[Någon eller något]Predikationsbas har [tillräckligt hög]nog..2 [grad av en egenskap]Evaluation för att åstadkomma [en viss handling.]Result
structureNP [Adj nog2 InfP]
examples
commentNone

Adj-attribut_efter - något blått

definitionEtt indefinit pronomen konstrueras med efterställt adjektivattribut.
structure[Pn AP]
examples
commentNone

Adjektiv_nog - tråkigt nog

definitionKonstruktionen med adjektiv/particip och nog fungerar som modalt satsadverbial med evaluering för en proposition som antas vara sann. Konstruktionen placeras vanligen i initial- eller slutfältet.
structure[Adv nog2] VP
common wordstråkig1 lustig1
examples
commentNone

Adjektiv_som_Nominal.abstrakt - Det fysiska är inte allt.

definitionArtikeln [”det”]"det" och [en definit adjektivfras]Property bildar en nominalfras utan substantiv, som syftar på ett abstrakt begrepp eller generiska entiteter med den [egenskap]Property adjektivet uttrycker
structure[det APdef ]
examples
commentNone

Adjektiv_som_Nominal.anaforisk - Den gula är finast

definition[Bestämd artikel]Det och [en definit adjektivfras]Property bildar en nominalfras utan substantiv, som syftar på [något]Item som tidigare uttryckts i diskursen.
structure[den1 APDef]
examples
commentNone

adjektiv_som_nominal.folk_pl - De omutbara

definitionArtikeln [de]cee och [en definit adjektivfras]Property bildar en nominalfras utan substantiv i plural, som syftar på en grupp människor med den [egenskap]Property adjektivet uttrycker.
structure[de1 APdef ]
examples
commentNone

Adv/NP_in_PP_rum - 50 meter in på upploppet

definitionLängden på den passerade delen av en rumsligt begränsad yta eller sträcka.
structure[Adv|NP in1 P NP ]
examples
commentjfr Adv_eller_NP_in_PP_tid

Adv/NP_in_PP_tid - halvvägs in i andra andra halvlek

definitionKonstruktionen anger längden på den redan passerade delen av en tidsperiod eller tidsbegränsad situation.
structure[Adv|NP in1 P NP]
common wordsin1 i1 halvvägs1 1
examples
commentjfr Adv_eller_NP_in_PP_tid

Affokala_satsadverbial.fokus - Åtminstone kroppen fanns där, den var lång och tanig.

definition[Satsadverbial]Adv,,S placeras affokalt, prefokalt eller postfokalt, kring [det led som fokuseras]DA .
structure[AdvS XP] | [XP AdvS ]
examples
commentNone

Agent

definitionEn [agent]Agent initierar och utför avsiktligt en [handling]Action .
commentNone

aldrig_har_jag_X - aldrig hade hon sett något så vackert

definitionEn [händelse]X som [någon]pronomen inte har upplevt tidigare. Konstruktionen ger uttryck för att händelsen är anmärkningsvärd i någon mån.
structure[aldrig1 har|hade Pn Vsup ]
common wordsjag1
examples
commentNone

Antagonist

definitionMotverkande aktör eller aktion.
commentHostile_encounter täcker bara det prototypiska fallet med en "sentient" motståndare.

antingen_X_eller_Y - antingen pojkar eller flickor

definitionBara ett av [led ett]XP.1 och [led två]XP.2 måste gälla.
structure[antingen1 XP1 eller1 XP2 ]
examples
commentKonstruktionen kan också användas som koncessiv subjunktion.

apposition - Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande

definitionTvå nominalfraser följer på varandra, det ena utgör [huvud]Entity medan det andra utgör [attribut]Property . Attributet kan stå före eller efter huvudet.
structure[NP1 , NP2 ]
examples
commentNone

Associated

definitionAnknuten företeelse
commentPåminner om Class, men då är Class predikativ och Associated ett objekt eller prepositionsobjekt.

av_AP_ursprung - av okänt ursprung, av svenskt ursprung

definitionVarifrån någon eller något härstammar.
structureNP (vara1) [av1 APneutr N]
examples
 • Jag tog på mig senare att undervisa [barn]NP [ [av]P [lettiskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung från olika länder hur de skulle förbli letter .
 • Av de runt 2500 invånarna [är]vara..1 ett drygt 60-tal [ [av]P [somaliskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung .
 • Jag vill i dag uttrycka mina särskilda känslor som grek , eftersom det historiska namn som angår oss alla , nämligen Europa , [är]vara..1 [ [av]P [grekiskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung och har kulturella och civilisatoriska inslag .
 • Vissa hävdar att sjukdomarna bara är olika uttryck av samma sjukdomsprocesss . Andra att schizofreni och bipolär sjukdom ( manodepressivitet ) är [två sjukdomar]NP [ [av]P [helt olika]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung.
 • Endast i två av dessa sju fall [var]vara..1 personerna [ [av]P [icke nordiskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung .
commentNone

avgränsad_aktion.på - Wright lyckas få med det mesta i romanen, på två timmar.

definitionTidfästningsadverbial med preposition []P modifierar [varaktigheten]Quantitative_T hos [en händelse]Event som därmed får avgränsad aktionsart.
structureVP|NP [på1 NP]
common wordstimme1 minut1 dag1
examples
commentJfr tidsangivelse.polaritet

bara.desiderativ - Bara det inte regnar!

definitionSats inledd av [bara]bara..2 uttrycker en önskan om [propositionen i satsen.]S
structure[bara2 S]
examples
commentNone

BaseOfPredication

definitionNone
commentThis is a pseudo role or mayby a meta role. It denotes that the CE referring to the topic discussed (in the clause, the subject). The term in the Grammar of the Swedish Academy is "predikationsbas", defined as "den eller det som något utsägs om".

behöva_något_till_något - behöver mat till festen

definition[Någon]Undergoer behöver [en resurs]Requirement för att kunna [genomföra något (eller erbjuda någon något)]Purpose
structure[behöva1 NP1 till1 NP2 | VP ]
examples
commentNone

Beneficiary

definitionNågon eller något som gynnas av ett förlopp eller tillstånd
commentNone

bitransitiv - hon gav mig en bulle

definitionNågon överför något till en mottagare .
structure[V NP NP]
common wordsge1
examples
commentNone

både_XP_och_YP - Kollektionen släpps både på nätet och i utvalda butiker.

definitionEn samordning av [de element]Konjunkt_2/Konjunkt_1 som uttrycks före och efter [den additiva konjunktionen]Konj . Elliptiska element är vanliga, jämför ellips.komplement.
structure[både1 XP1 och1| samt1 XP2 ]
examples
commentNone

bäst_Pn_V - Du får klara dig bäst du kan.

definitionEn handling får utföras efter bästa förmåga som omständigheterna tillåter. Konstruktionen är en bisats med ordformen "bäst" som subjunktion.
structure[bäst Pn Vpres,pret ]
common wordskunna2 vilja1
examples
commentNone

bättre_att_X_än_att_Y - bättre att misslyckas än att inte försöka

definition[ [Att göra en sak]Theme [är att föredra]bra..1 framför [att göra en annan sak]Correponding. ]bättre_att_X_än_att_Y
structure[bra1komp att1 VPinf än2 att1 VPinf ]
examples
commentNone

börja_på_verksamhet - börja på Chalmers

definition[Börja]börja..1 [verksamhet på en institution]Activity. Verksamheten ska vara karakteristisk för institutionen.
structure[börja11 NP]
examples
commentNone

Cause

definitionAllmän orsak till [ett förlopp.]Event
commentNone

Circumstance

definition[Omständighet]Circumstance under vilken en [handling]Event utförs.
commentMeta role for various circumstantial roles (think of adverbs as the typical case)

Class

definitionAktuell kategori för något eller någon; används typiskt för NP som predikativ.
commentJärborg övervägde namnet Property. Nu har vi Property definierad som Attribute@Attributes, d.v.s. som egenskap i ganska svag mening. Oklart om vi behöver både Class och Property, möjligt att Property räcker.

Concerning

definitionInnehåll i utsaga
commentNone

Condition

definitionStyrande omständighet, som inte är så central att det rör sig om en Agent eller en Cause.
commentNone

container_sammansättning - mjölkpaket

definitionEn sammansättningskonstruktion där efterledet utgörs av en behållare och förleder beskriver vad behållaren typiskt innehåller, eller vilken funktion som den har.
structure[N+N]
examples
 • En hopfällbar [vatten|kanna]container_comp i supertrendig design.
 • Nu är Sveriges största samling av [öl|flaskor]container_comp till salu.
commentNone

Context

definitionOmgivande system
commentNone

Corresponding

definitionJämförelseobject.
commentNone

curling-sammansättning - curlingmamma

definitionEn sammansättning där förledet beskriver ett [förhållningssätt]förhållningssätt till sättet att ha en [omsorgsroll]omsorgsroll i efterledet. Efterledet utgörs ofta av en familjemedlem (mamma, pappa), men kan också utgöras av andra omsorgspersoner (lärare, tränare).
structure[N+N]N
common wordscurling2 förälder1 mamma1 pappa1
examples
 • Då kommer en [hurtbullemamma]curling-cx med sin stora feta barnvagn och klämmer fast mig mellan kassan och ett bord med sköra prylar.
 • Ska bli en [lattepappa]curling-cx asap!
 • I min och darlingens släkt ljuder inga barnaönskningar ohörda och inga barn får vara besvikna på sin födelsedag så både [curling-mormor]curling-cx och [curling-farmor]curling-cx ordnade genast fram en varsin ficklampa i "efterpresent"
 • vacker kvinna på 30 år att satsa på en 23 år äldre, förmögen machoman som Lundgren och inte på en jämställd [velorpappa]curling-cx i sparkdräkt?
 • Det är en balansgång att inte gå över och bli en [”curlinglärare”]curling-cx , då man tar över istället för att överlåta ansvaret till eleven.
commentNone

dels_X_dels_Y - Det är dels onödigt dels svårt att lära sig.

definition[Dels]Adv fungerar som korrelativt adverb vid samordning. Samordningen uttrycks vanligen inom en och samma mening.
structure[dels1 XP1 dels1 XP2 ]
examples
commentNone

den_NP_pron_kallar_XP - den röran vi kallar hem

definitionDen [NP]BaseOfPredication som cxn omfattar [beskrivs som]kalla..1 [något annat mer eller mindre metaforiskt]Evaluation.
structure[den1 NP Pnpers kalla1 XP]
examples
commentNone

deontiska_hjälpverb.passiv - Bilen behöver lagas

definitionVid uttryck som innebär [medgivande i någon bemärkelse som uttrycks med deontiska hjälpverb]Hjälpverb är det vanligt med passiv struktur. [Den handling som uttrycks med passivfrasen]Event gäller [predikationsbasen]Theme i enlighet med betydelsen hos hjälpverbet.
structureNP [V VPpass ]
examples
commentNone

deponens.absolut - Sluta retas!

definitionEtt transitivt verb med s-suffix uppträder utan objekt även om ett implicit verbkomplement alltid ingår semantiskt. Handlingen är aktiv och konstruktionen uttrycker ofta iterativ eller generisk betydelse.
structureNP [V-s]
common wordsknuffas1 luras1 retas1
examples
commentNone

deponens.intransitiv - vintern nalkas

definitionKonstruktionen uttrycker [intransitiva handlingar]Activity , vanligen med beteendeverb och rörelse- och lokativa verb.
structureNP [V-s (PP|AdvP)]
examples
commentNone

deponens.medial - Datorer åldras snabbt

definition[Subjektet]Undergoer är typiskt utsatt för [verbhandlingen]Activity. Formellt påminner konstruktionen om passiva satser men här förekommer inte någon agent, inte ens underförstått.
structureNP [V-s]
examples
comment

deponens.reciprok - Vi ses snart!

definitionEtt ömsesidigt handlande, subjektet är pluralt och karaktäriseras av både agens och patiens.
structureNPpl [V-s]
common wordsmötas1
examples
commentNone

det_Adj_i_NP - det ljusa i situationen

definition[En särskild egenskap]Property framhävs hos [en företeelse eller händelse]Theme
structure[det AP i2 NPdef ]
common wordsfina, kråksången
examples
commentNone

det_Adj_i_S/InfP - det geniala i att pizzeriorna tillhandahåller plastbestick

definition[En särskild egenskap]Property framhävs i [en viss handling]Event
structure[det AP i2 att1 VPinf| Ssub ]
examples
commentNone

det_Adjektivaste_som_VP - det bästa som hänt

definition[En dimension]Property framhävs hos det som avgränsas av [relativsatsen]S_rel
structure[det APsuv Srel ]
examples
commentNone

det_egennamn - det soliga Karlstad

definitionKonstruktionen rymmer en determinerare kombinerat med ett [egennamn]Entity . Ofta är [nominalfrasen]Entity attributivt modifierad.
structure[det Nprop ]
examples
commentNone

det_här_med_NP - För den oinvigde är det här med flamenco inte det lättaste.

definitionKonstruktionen utgör en nominalfras med pronomenet ["det här"/"det där"]Pronomen som huvudord till vilken den med-inledda prepositionsfrasen utgör appositionellt attribut. Konstruktionen har pragmatisk betydelse och uttrycker talarens attityd till nominalfrasens referens. Attityden kan vara tre olika slag. 1. Talaren uttrycker bristfälliga kunskaper om [referensen]Entity. 2. Talaren vill uttrycka sig sammanfattande om [referensen]Entity. 3. Talaren vill uttrycka sig nedtonande eller t.o.m. nedlåtande om [referensen]Entity och i detta fall är pronomenet "det där" särskilt vanligt.
structure[det här | det där med2 NP]
examples
commentNone

det_verbas.passiv - det skämtas och pratas i det lilla väntrummet

definitionPassiv konstruktion med expletivt "det" som subjekt; skiljer sig från vanlig passiv i att inget av verbets argument befordras till subjekt. Uppträder i regel med agentiva verb, och det undertrycka subjektet realiseras normalt inte som agentadverbial.
structure[Pnexpl Vpass ]
examples
commentNone

det_är_AP_med_NP - Det är gott med choklad, det låter roligt med fotboll, det verkar svårt med relationer

definition[Något]NP [anses eller förmodas vara]V[ett vissst sätt som innebär en värdering]Evaluation. [Adjektivfrasen]Evaluation fungererar som predikativ i [verbfrasen]V.
structuredet [V AP med NP]
common wordsvara1
examples
commentNone

Det_är_som_VP - Det är som att svära i kyrkan

definition[Något]"det" [liknar]som..2 [att göra något]Corresponding.
structure[Pnneutr vara1pres som2 VPinf]
examples
comment

det_är_så_X_att_Y - det är så kallt att man blir djupfryst

definitionHuvudsatsen [beskriver ett tillstånd]Evaluation som leder till [det resultat]Result som beskrivs i bisatsen.
structure[det vara11 AP att2 Ssub ]
examples
commentNone

Direction

definitionRiktning
commentNone

direktiv_huvudsats.konsekvens - Ge dem kärlek, och du får kärlek tillbaka.

definition[Den inledande direktiva satsen]Direktiv_sats uttrycker ett hypotetiskt villkor för [den efterföljande satsen]Konsekvens . Konstruktionen kan användas som uppmaning av antingen uppmuntrande eller varnande slag.
structure[Simp och1 S]
common wordsoch1 eller1 annars1
examples
commentNone

direktiv_sats.pseudosamordning - Ta och kika på det här

definitionDirektiv huvudsats samordnad med "ta" innebär att talaren uttrycker en vädjan eller ett råd. Samordningen kan inte negeras.
structure[ Ta och1 Simp ]
examples
commentNone

disj_sam.korr - utan vare sig tv eller internet

definitionDe korrelativa adverben varken och vare sig har negativ innebörd. Räckvidden för negationen sträcker sig över de samordnade led som omfattas av konstruktionen. De samordnade leden kan vara två eller fler.
structure[varken1|vare_sig1 XP1 eller1 XP2]
examples
commentDet föreligger vissa distributionella skillnader mellan konstruktionerna varken ... eller och vare sig ... eller, då den sistnämnda särskilt används i redan negativa kontexter. Många språkbrukare använder emellertid uttrycken likvärdigt.

distributiv_frekvens.var - var tjugonde minut

definitionDistributiv totalitet av en enhet.
structure[var|vart RO NPindef ]
common wordsmånad1 vecka1 år1
examples
commentNone

djurverba_iväg - Jag älgade iväg uppför backen

definitionNågon rör sig på ett sätt som karaktäriseras av en egenskap hos ett djur, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållande till en referenspunkt.
structure[V iväg1 (advl)]
common wordsälga1 åla1 orma1
examples
commentNone

dra_NP - Vi drog löpet.

definition[Någon]Agent [engagerar sig]Event i [en aktivitet]Theme , uttryckt som definit nominalfras.
structure[dra1 NPdef ]
common wordslöp1 pepp0 kugg0
examples
commentTalspråklig konstruktion med begränsad spridning.

du_är_vad_du_VP - du är vad du äter

definition[En person]Patient påverkas (starkt) av något [denna person]Participant [gör eller är med om]Situation.
structure[Pni är|blir vad1 Pni VPpres ]
common wordsäta1
examples
comment

dubbel_diminutiv - lite småhungrig, lite lätt pinsamt

definition[Någon eller något]BaseOfPredication besitter [en egenskap]Property i måttlig grad, vilket markeras genom "lite" och ytterligare en diminutiv bestämning, antingen som förled eller som adverb.
structure[lite1 små+Adjpos] | [lite1 Adv Adjpos ]
common wordssmått1 lätt3
examples
commentNone

dubbelimperativ - Fortsätt ställ frågor i frågestunden HÄR!

definitionKonstruktionen omfattar [verb]V som inte kräver infinitivmärke i infinitivfras, i samordning. Konstruktionen har vardaglig prägel. [Det inledande verbet]Modifierarverb har modifierande funktion.
structure[V1,imp V2,imp ]
common wordsfortsätta1 sluta1
examples
commentNone

egenförflyttning - Vi gick iväg till affären

definitionngn/ngt rör sig, på ett visst sätt, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållning till en punkt.
structure[V (adv) (advl)]
common words1 springa1
examples
commentNone

egennamn_den_adjektiv - Ivan den förskräcklige

definition[Någon]Egennamn har ett [alias]Property som beskriver eller förstärker ett karaktärsdrag hos personen
structure[Nprop den1 Adj]
common wordsAlexander1 Karl1 store
examples
commentNone

Egennamn_på_NP - Bosse på gitarr och Stina på bas.

definition[En musiker]Actor presenteras med en upplysning om vilket [instrument]Instrument denna spelar.
structure[NPprop1 NP]
examples
commentNone

ellips.fragment - Det var Thomas som gjorde det, inte Klas.

definitionEtt [fragment]Fragment följer efter en [konjunktion]Konj , ofta också efter ett [adverb]Adv , och fungerar som en reducerad konjunkt till [föregående sats/fras]Korrelat vars övriga innehåll underförstås i fragmentet.
structure[S konj (Adv) XP]
common wordsbara1 inte1
examples
commentNone

ellips.komplement - Jag gillar både den marinblå och den zebrarandiga blazern.

definitionTvå eller flera samordnade led delar samma efterställda [komplement.]Theme
structure[(Adv) XP1 Øi konj XP2 YPi ]
common wordsbåde1, och1 varken1, eller1
examples
commentUnder arbete. Implicita led markeras Ø i exemplen.

ellips.samordning - Madicken fick en blå och Lisabet en röd

definitionOm två samordnade satser eller fraser är partiellt identiska kan [identiska delar utelämnas och underförstås]Utelämnad i någondera satsen/frasen.
structureXP[före YP efter] (konj) XP[före Ø efter] | [XP[före Ø efter] (konj) XP[före YP efter]
common wordsoch1 eller1 samt1
examples
commentImplicita led markeras Ø i exemplen.

en_adjektivare_NP_neg-S/VP - en tråkigare blogg får man leta efter

definition[Det omtalade]Theme är i hög grad (men inte så absolut som uttrycket antyder) bärare av den egenskap som uttrycks av adjektivet
structure[en2 Adjkomp NP S|VP ]
examples
comment

en_NP_kort - en stol kort

definitionEn eller fler [individ(er)]Entity saknas i en förväntad grupp eller av ett förväntat antal.
structure[RG Nindef kort5 ]
common wordsen1 man2
examples
commentNone

en_NP_på_enhet - en gädda på två kilo

definition[Måttet]Property[ett föremål]Item med avseende på någon enhet. Måttsenheten uttrycks i en PP inledd med "på".
structure[Det NPindef1 ]
common wordsbarn1 öring1 sten1
examples
commentHär är på..1 = på 1/5 i SDB m.m.

en_tids_aktivitet - en veckas semester

definition[Något]Theme utförs eller äger rum på [den tid som tidsuttrycket i genitiv]Quantitative anger
structure[Det NPgen NPindef ]
examples
commentNone

enhet_i_ändamål - 3 000 kronor i böter

definitionkonstruktionen betecknar att [beloppet]Theme [erläggs]Action för visst [ändamål]Goal , som uttrycks av en prepositionsfras som inleds med ["i"]i..2 .
structure[NP i2 NPindef ]
examples
commentJfr proportion_i_om

Entity

definition[Entitet]Entity som fyller en roll i en Aktion och/eller har viss [egenskap]Property .
commentNone

Evaluation

definitionVärdering av aktant/aktion
commentNone

Event

definitionEtt [händelseförlopp]Event som äger rum på en viss plats under en viss tid.
commentNone

exocentrisk_adj.sammansättning - barhalsad

definitionKonstruktionen innebär att morfologi för bildande av perfekt particip appliceras på ett [substantiv]Entity och därmed bildar ett [adjektiv.]Property Ofta är konstruktionen en sammansättning av det participiska adjektivet och ett adjektiviskt förled.
structure[Adj+Pcp]
examples
commentNone

Experiencer

definition[Någon]Experiencer som är mentalt påverkad av något
commentNone

Flerledad_fras_predikativ.själv - Stina, själv överraskad, tackade ja.

definitionKonstruktionen utgör en predikativ bestämning till [någon.]Theme
structure[själv1 PcP|AP]
examples
commentNone

Flerledad_fras_predikativ.väl - väl inne blev vi välkomnade med drinkar och skön musik

definitionKonstruktionen innebär att ett [rumsligt tillstånd]Location (till slut) inträffat och fungerar som förutsättning för [den efterföljande satsen.]Proposition
structure[väl1 AdvP] S
examples
commentNone

Fokuserande_satsadverbial.bara - Hon bara reste sig upp när hon var ca 10 månader .

definition[Adverbet bara]Adv,,S fungerar som fokuserande adverbial där [handlingen]Event fokuseras. Adverbet är prefokalt placerat och ingår syntaktiskt i [verbfrasen]Event.
structure[bara1 VP]
examples
commentNone

framför_ögon - att fuska mitt framför ögonen på resten av världen.

definitionCx syftar till att förstärka intrycket av [ett skeende]Event sett ur en specificerad synvinkel. Cx har en dramatiserande effekt.
structure[framför1 NPgen ögon] | [ (mitt1) framför1 ögonen1 NP]
examples
commentNone

från_X_till_X - Fågeln hoppade från gren till gren

definition[Prepositionsfrasen]från_X_till_X ger [handlingen]Event oavgränsad aktionsart.
structure[från1 NP= till1 NP= ]
examples
commentNone

Function

definitionPrecisering av funktion hos något eller någon
commentNone

få_resultativ.agentiv - fick gräsmattan klippt

definition[Någon]Agent ser till att [något]Theme genomgår en aktion som leder till [ett förändrat tillstånd]Result . [Initiativtagaren]Agent behöver inte vara den som utför handlingen.
structure[få0 NP PcP]
examples
commentJfr få_resultativ.ofrivillig

få_resultativ.ofrivillig - fick plånboken stulen

definition[Någons]Beneficiary [egendom e.d.]Theme blir utsatt för [en icke önskvärd handling eller händelse.]Result
structure[få1 NP PcP]
examples
commentJfr få_resultativ.agentiv

få_supinum - Jag fick gjort en hel del

definitionBetydelsen hos konstruktionen är att verbhandlingen uppnåtts eller åstadkommits av subjektsreferenten.
structure[få1 Vsup ]
common words1, gjort
examples
commentNone

för_antal_tid_sedan - För många år sedan

definition[en viss]Quantitative [tidsperiod]Entity [tillbaka i tiden]sedan..1
structure[för AP|RG N sedan]
common wordsår1 månad1 timma1
examples
commentNone

för_AP_AdvP - Huset är för stort. Hon springer för fort.

definition[Något eller någon]Theme eller [en handling]Event har [alltför mycket av]för..3 [en egenskap]Property relativt ett (ofta outtalat) standardvärde.
structure[för3 APpos |AdvPpos ]
examples
commentNone

för_AP_för - för trött för att åka på fest

definition[någon eller något]Theme besitter [en egenskap]Property i så stor utsträckning att den fungerar hindrande för vissa [aktiviteter]Event eller [utövare/användare.]Item
structure[för3 AP för2 att1 VPinf,pass ] | [för3 AP för2 NP]
common wordsgammal1 stor1 bra1
examples
commentNone

för_att_inte_tala_om - Här i Sverige har vi en fin folkdräktstradition för att inte tala om samernas dräkter

definitionDen adverbiella infinitivfrasen, som i funktionen påminner om ett konjunktionellt satsadverbial, framhäver [ett (eller flera)]Marked_Item av [två (eller flera) led]Standard_Item ingående i en proposition.
structureXP1 [SubjnP XP2 ]
examples
commentCx har en polaritetskänslig variant där konstruktionselementen byts mot frasen än mindre.

för_att_vara.koncessiv - Filmen är bra för att vara svensk

definitionKonstruktionen innebär att [det framhävda tillståndet]SoA anses särskilt anmärkningsvärt i relation till predikationsbasens [övriga egenskap(er)]Property .
structureVP|NP [för2 att1 vara1 AP|PcP|NP]
examples
commentNone

för_varje_X_som_V - för varje år som går

definitionKonstruktionen utgör en kausal bisats. Konstruktionen innebär att [den repetitiva handling som uttrycks]för_varje_X_som_V är orsak till [den överordnade satsens proposition]Matrissats .
structure[för2 varje1 |var1 NPindef,sg som3 VP]
common wordsdag1 år1 3
examples
commentNone

för_X_del - för din del

definitionKonstruktionen innebär antingen att [den eller det som uttrycks i niominalfrasen]Entity åtnjuter [något]Theme , eller att [en utsaga i propositionen]Event gäller för [densamma]Entity .
structure[för1 NPgen | Pnposs del1 ]
examples
commentNone

för_X_räkning - för kommunens räkning

definitionKonstruktionen innebär att [en handling utförs]Event till [någons eller någots]Entity fördel .
structure[för1 NPgen |Pnposs räkning1 ]
examples
commentNone

för_X_skull - för säkerhets skull

definition[En handling utförs eller ett tillstånd bibehålls]Event av hänsyn till [en förmånstagare]Beneficiary eller [ett prioriterat perspektiv]Theme .
structure[för1 NPgen |Pnposs skull ]
common wordssäkerhet1
examples
commentJfr uttrycket "för Guds skull" som snarare används som kraftuttryck.

ge_NP_ett_ansikte - han ger bitterheten ett ansikte

definitionKonstruktionen innebär att [typiska egenskaper hos ett fenomen]Phenomenon [överförs]Event och framhävs hos [någon/något]Egenskapsbäraren.
structure[NP1 ge1 NP2 ett ansikte1] | [NP få1 ett ansikte1 PP|Ssub ]
common wordsge1 1
examples
commentNone

ge_NP_på_båten - Ge konservatismen på båten.

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [överger]Event [någon/något]Theme.
structure[ge1 NP på1 båten]
examples
commentNone

generaliserande_bisats.koncessiv - vad ni än gör

definitionKonstruktionen utgörs av en bisats som innebär ett otillräckligt hinder för att påståendet i matrissatsen ska vara sant. Det är underförstått att påståendet i matrissatsen var tänkt att gälla endast för en begränsad mängd av de aktuella referenterna till bisatsen, men konstruktionen innebär att påståendet gäller för alla tänkbara referenter.
structure[Pnwh NP än1 VP] S
examples
commentNone

genom_X_försorg - genom myndigheternas försorg

definition[Den eller det som nämns i nominalfrasen]Entity ansvarar för eller genomför [en handling.]Event
structure[genom3 NPgen |Pnposs försorg1 ]
common wordsmyndighet1
examples
commentNone

givet_att_X - Jag tror att vi kan sitta ute ikväll, givet att vädret inte försämras.

definition[ [Under förutsättning]givet..1 [att]Subjn [något är fallet]Condition. ]givet_att_X
structure[givet1 att2 Ssub ]
examples
commentNone

Goal

definitionSlutpunkt för [förflyttning, konkret eller abstrakt.]Event
commentNone

grad_adj

definitionEn [sammansättningskonstruktion]grad_adj där [förledet]Adv är ett adverb som förstärker eller försvagar ett adjektiviskt [efterled]Adj.
structure[Adv+Adj]
examples
 • En släkting till mig är stor, han är inte [bautafet]grad_adj , men han har en mage som inte går av för hackor.
 • Grant har inte samma fuzzy frisyr som vanligt, utan både en nördig längre Modern Talking-aktig frisyr för 80-talsbitarna (så rolig) och en [semisnygg]grad_adj halvkort frisyr.
 • [Kvasicool]grad_adj grabbighet är bara så fruktansvärt tröttsamt.
commentVanliga förstärkande förled är: jätte-, gör-, mega-, super-, bauta-. Vanliga försvagande förled är: semi-, kvasi-, små-, halv-.

grad_mod_attribut - en tillräckligt stor tröja

definition[Modifiering]Modifierare av graden av [en egenskap]Property hos [ett nominal.]Entity
structure[AdvP Adjpos NPindef ]
common wordsganska1 rätt5 1
examples
commentNone

gud_va_adj - Gud vad kul!

definition[Någon eller något]Theme tillskrivs en [egenskap]adj, som förstärks med [gud]gud [va]vad.
structure[gud2 vad1 Adj]
common wordskul1 fin1
examples
commentNone

gå_en_NP - gå en kurs

definitionBetydelsen hos konstruktionen är att [någon]Agent deltar i [en tidsbegränsad aktivitet]Theme (där såväl verbet "gå" som aktiviteten kan tolkas bokstavligt eller metaforiskt)
structure[gå1 NPsg,indef ]
examples
commentNone

gå_och_V.durativ - Jag har gått och väntat på vintern i år.

definitionHuvudverbet har (vanligtvis) durativ aktionsart och pseudosamordningen förstärker durativiteten i verbhandlingen.
structure[gå3 och1 VP]
examples
commentNone

gå_och_V.oväntat - Hon har gått och gift sig.

definitionPseudosamordning med gå, vanligtvis i perfekt eller preteritum, ger betydelsen att verbhandlingen är oväntad i någon mån. Huvudverbet har punktuell betydelse och pseudosamordningen ger handlingen en inceptiv/inkoativ innebörd.
structure[gå3 och1 VP ]
common wordsbli1 gifta_sig1
examples
comment

göra_en_X.person - göra en Carola

definition[Någon]Actor utför en handling på ett sätt som motsvarar [en handling som blivit karaktäristisk för den/det som uttrycks med nominalfrasen]Property.
structure[göra1 en2 Nprop ]
examples
commentNone

göra_NP-plats - Vi skulle göra Grekland tillsammans.

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Actor [besöker och i någon utsträckning utforskar]Action den [plats som beskrivs med nominalfrasen]Theme.
structure[göra1 NPprop ]
examples
commentNone

göra_sig_AdvP - Fåtöljen gör sig bra i hörnet

definition[Verhandlingen]State ger uttryck för hur [något]Theme ser ut eller passar in i en viss miljö.
structureNP [göra1 sig1 AdvP]
common wordsbra1
examples
commentNone

göra.anaforisk - Gillar du bullar? - Ja, det gör jag.

definitionVerbfras med expletivt ["Göra"]göra..1 , där pronomenet ["det"]Pn syftar på en (vanligtvis) tidigare nämnd [handling]Korrelat . Ibland kan pronomenet utelämnas.
structureNP [göra1expl det]
examples
commentI det första exemplet är "det" spetsställt i satsen och står därför utanför själva verbfraskonstruktionen.

ha_det_AdvP - Vi hade det bra hela sommaren.

definitionKonstruktionen beskriver ett tillstånd hos [någon/några]Actor .
structure[ha1 det0 AdvP]
examples
commentNone

ha_med_Y_att_göra - Dessa eftertaxeringar har med skalbolagsaffärerna att göra.

definition[Ett fenomen]Theme handlar om eller är relaterat till [ett ämne eller tema]Corresponding. Konstruktionen används ofta negerat.
structureNP1 [[ha1fin (Pn )med1 NP2 att1 göra1 |skaffa1] | [ha1fin (Pn ) att1 göra1 |skaffa1 med1 NP2 ]]
examples
commentNone

hela_NP_lång - hela natten lång

definition[Hela]hel..1 den tisperiod som [NP:n]Theme betecknar avses, utan särskild hänsyn till hur lång den faktiskt är; snarare avses att en händelse utspelar sig under en större del av den [NP]Theme som ingår i konstruktionen.
structure[hela NPsg,def lång1]
common wordsdag1 natt1 vecka1 sommar1
examples
commentNone

hjälpverb_med_riktningsadverbial - Vi ska till stan

definitionEn handling som beskriver en rörelse i en riktning kan uttryckas utan ett rörelseverb. Rörelsen är underförstådd. Konstruktionen fungerar i princip endast med de modala hjälpverben ska, måste och vilja.
structure[måste1 | vilja1 | skola4 AdvP|PP]
examples
comment

hur_AP_som_helst - hur bra som helst

definitionFörstärkande fras som anger mycket hög eller oavgränsad grad av den egenskap som anges av frasens [adjektiv/adverb.]Property
structureNP [hur1 AP som3 helst1] | VP [hur1 AdvP som3 helst1]
common wordsmycket1 länge1 bra1
examples
commentKonstruktionens referent är ofta anaforisk eller implicit.

hur_gärna_man_än_vill - hur ofta du än försöker

definition
structure[hur1 Adv NP än2 VP]
examples
commentNone

hålla_naket_N - hålla tal

definition[Hålla]Activity med efterföljande [naken nominalfras]Theme innebär utövande av den aktivitet som nominalfrasen betecknar.
structure[hålla4 NPnaken ]
common wordstal3
examples
commentNone

hålla_på.prog - håller på att skriva

definitionVerbförbindelse inledd med [hålla på]Aux anger progressiv betydelse för [(den underordnade) verbfrasen.]Activity Konstruktionen kan uttryckas med att-inledd infinitivfras, eller med pseudosamordning.
structure[hålla_på2 att1 VPinf ] | [hålla_på2 och1 VP]
examples
commentNone

hålla_på.punkt - höll på att snubbla

definitionVerbförbindelse inledd med [hålla på]Aux innebär att [en underordnad punkthändelse eller annan resultativ aktion]Event är på väg att inträffa men undviks nätt och jämnt. Cx används företrädesvis i preteritum.
structure[hålla_på1 att1 VPinf ]
examples
commentNone

högt_particip - högt aktad

definition[Adverbet högt har betydelsen "mycket"]"högt" som bestämning till [particip]Property . Frasen uttrycker [en egenskap]Property hos [någon eller något]Theme .
structure[högt Pcperf ]
examples
commentNone

i_adjektivaste_laget - i tidigaste laget

definitionEtt [fenomen]Theme har en [egenskap]Property av orimliga proportioner i förhållande till en (implicit) standard.
structure[i2 Adjsuv laget]
common wordstidig1 sen1
examples
commentNone

i_X_ställe - i hennes ställe

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [tar över en uppgift]Event som var tänkt att utföras av [någon annan]Entity . Kan också användas i hypotetisk bemärkelse.
structure[i2 NPgen |Pnposs ställe1 ]
examples
commentNone

indefinit_nominalfras.generisk - Bil är dyrt

definitionSubstantiv används i indefinit form, utan artikel, för att beteckna generisk betydelse.
structure[Nindef ]
examples
commentNone

indefinit_nominalfras.genre_regelverk - Den som tillfogar annan person kroppsskada

definitionI texter av regelkaraktär är det vanligt att naken indefinit nominalfras används med generisk betydelse.
structure[Nindef ]
examples
commentNone

indefinit_nominalfras.subjekt - Bil är ett nödvändigt ont

definitionIndividuativa nominal kan som indefinit nominalfras fungera som subjekt och uttrycker då generisk betydelse.
structure[NPindef ] VP
examples
commentNone

indirekt_kausativ_bort - springa bort semesterkulan

definition[Någon]Actor utför [en aktion]Activity som indirekt leder (eller antas leda) till att [en företeelse]Theme [försvinner]Result
structure[V bort1 NP]
common wordsspela2 spela6 slarva1
examples
commentNone

infinitivattribut.identitet - uppdraget att visitera maskinrummet på Tasman Mermaid

definitionEn [attributiv infinitivfras]Attribut inledd med "att" likställs med sitt [nominala huvudord]Theme .
structure[Ndef att1 InfP]
examples
comment

inget_verbar_x_som_y - inget säger höstpepp som en riktigt bra bok

definition[Det föremål eller den handling som uttrycks i som-frasen]SoA anses vara det optimala förverkligandet av det [fenomen]x som uttrycks i verbfrasen.
structure[inget Vpres NPsg,indef som2 NP|S|InfP ]
common wordssäga1
examples
commentNone

Instruerande_passiv - Serveras kyld

definitionKonstruktionen utgör en mening av huvudsatskaraktär och fungerar som en uppmaning trots att predikationsbas och finit verb är utelämnat. [Omständigheten]Circumstance avser predikationsbasen.
structure[VPinf,pass AP|PcP|PP ]
common wordsförvara1, kall1 servera1
examples
commentNone

Instrument

definitionHjälpmedel för genomförande av [handling.]Event
commentIbland är Requirement ett bättre alternativ (innefattar även Material)

inte_adjektivare_än_att - inte större än att den fick plats

definitionKonstruktionen uttrycker en bedömning av en [enhets]Entity [egenskap]Property och dess förutsättning för [handlingen]Action. Enheten kan vara densamma som [den handlande]Actor.
structure[Neg Adjkomp än2 att2 Ssub ]
common wordsinte1 knappast1
examples
commentNone

inte_vilken_NP_som_helst - Svensson är inte vilken skojare som helst

definitionNominalfrasen är vanligen placerad inom uttrycket vilken som helst. Konstruktionen innebär att referenten anses ha en egenskap som på något sätt överglänser alla andra exemplar av nämnda kategori.
structure[inte1 vilken1 NP som3 helst]
examples
commentNone

intransitiv_verba_iväg - kuta iväg

definitionNgn/ngt rör sig i en riktning från en plats, till eller mot en plats eller via en referenspunkt
structure[VP iväg1 (PP)]
common wordsspringa1 åka1 dra2 1 till1 från1 1
examples
commentNone

Jag_min_idiot - jag mitt pucko

definitionKonstruktionen innebär att [den person som omtalas]Theme förses med [ett (negativt) omdöme.]Evaluation
structure[Pnpers Pnposs NP]
common wordsidiot klant
examples
commentNone

ju_desto - ju längre desto bättre

definitionKonstruktionen uttrycker ett proportionerligt samband mellan två eller flera led. En gradökning eller -minskning av [ett sakförhållande]Property i det/de inledande ledet/leden, som inleds med "ju", sägs leda till motsvarande gradförändring av [ett jämförbart sakförhållande]Property i det avslutande ledet, som inleds med "desto". Om leden är satsformade har inledande led bisatsordföljd (af), medan det avslutande ledet har huvudsatsordföljd (fa).
structure[ju2 Adjkomp (XP) desto1 Adjkomp (XP)] | [ju2 mer|mindre XP desto1 mer|mindre XP]
common wordsmer1 lite1
examples
commentDet förekommer också varianter av konstruktionen där man i stället för "ju ... desto" använder "ju ... ju" eller "desto ... desto".

juxt_redupl_adj - en liten, liten stol

definitionUpprepning av adjektivfras har förstärkande och/eller utvidgad funktion. Cx förekommer med gradadverbial. Reduplikationen kan göras trefalt.
structure[Adj= Adj= (Adj= )] NP
common wordsstor1 liten1
examples
commentNone

juxt_redupl_adv - väldigt, väldigt, väldigt bra

definitionUpprepning av adverbfras har förstärkande och/eller utvidgad funktion. Cx förekommer med gradadverbial. Reduplikationen kan göras trefalt.
structure[Adv= Adv= (Adv= )]
common wordsmycket1
examples
commentNone

juxt_redupl_intj - hallå, hallå

definitionUpprepning av interjektion har artighetshöjande funktion vid hälsningsfras. Cx med exklamativer fungerar förstärkande och reduplikationen sker då ofta trefalt eller mer.
structure[Intj= Intj= (Intj= )]
common wordshej1 oj1
examples
commentJfr bla_bla_bla

jämförelse - hon är lika bra som du

definition[Ett elements]Theme [värde]Property jämförs med ett [standardvärde]Corresponding . De båda värdena kan vara lika eller olika.
structure[AP|AdvPkomp än1 XP] | [lika1 AP|AdvP som1 XP]
examples
commentNone

jämförelse.likhet - Popband kan vara precis lika arga som rockband.

definition[Värdet]Property[ett element]Theme jämförs med ett kontextuellt [standardvärde]Corresponding
structure[så1 |lika1 AP som1 XP]
examples
commentNone

jämförelse.likhet_pv - lika söt som snäll

definitionKonstruktionen innebär att två egenskaper hos en enhet jämförs med varandra och ges samma värde. Cx fungerar som predikativ.
structure[lika1 AP1 som2 AP2 ]
examples
commentNone

jämförelse.olikhet - Hon är smartare än de flesta

definition[Ett element]Theme har [ett värde]Property som skiljer sig från värdet hos en jämförd [standard]Corresponding . Standardelementet kan underförstås.
structure[Adj|Advkomp (än2 XP)] | [mer|mindre Adj|Adv (än2 XP)]
common words"mer" "mindre"
examples
commentNone

jämförelse.polaritet - bättre än nånsin, värre än på länge

definition[Maximalt uppnående av en viss egenskap]AP antingen jämfört med [tidigare tidpunkt]PP eller som aldrig tidigare ägt rum alls.
structure[AP|AdvPkomp än PP | AdvP ]
common wordsnågonsin1
examples
commentNone

kalenderplacering - förra året, på fredag

definition[tidfästningen]Determinerare för en [kalenderenhet]Context avgörs med deiktisk referent.
structure[Det NP]
common wordsvecka1 månad1 år1 säsong1 termin1 kvartal1 läsår1
examples
comment

kalenderplacering_NP.datum - den tredje april

definitionAdverbiell nominalfras som anger datum.
structure[(den1) RO Nprop ]
examples
commentOrdningstalets morfologi utelämnas ofta i informell skrift med siffror men realiseras obligatoriskt i tal.

kalenderplacering_NP.dåtid - förra veckan

definitionTidfästning till närmast föregående [kalenderenhet]Entity markeras med bestämd form - förutom fall där närmast föregående enhet ingår i samma tidscykel som utgångspunkten; då uttrycker konstruktionen i stället näst närmast föregående enhet (jfr t.ex. "förra fredagen" och "i fredags") .
structure[förra1 NPdef ]
common wordsmåndag1 fredag1 sommar1 vinter1
examples
commentJfr kalenderplac_undenhet.genitiv, kalenderplac_undenhet.framtid. Tidsuttryck av typen "den här veckan" utgörs av konstruktion med nominalfras och demonstrativt pronomen.

kalenderplacering_NP.framtid - nästa år

definitionTidfästning till närmast efterföljande [kalenderenhet]Entity uttrycks i obestämd form - med undantag för fall där närmast efterföljande enhet ingår i samma tidscykel som utgångspunkten; då uttrycker konstruktionen i stället näst närmast efterföljande enhet (jfr t.ex. "nästa måndag" och "på måndag") .
structure[nästa1 NPindef ]
common wordsvecka1 månad1 år1 måndag1
examples
commentJfr kalenderplac_undenhet.genitiv, kalenderplac_undenhet.dåtid

kalenderplacering.framtid_på - Vi reser på torsdag

definitionTidfästning till närmast efterföljande [tidsenhet]Entity , används om veckodagar.
structure[(nu1) på1 NPprop,indef ]
examples
commentNone

kalenderplacering.genitiv - i torsdags

definitionTidfästning till närmast föregående [tidsenhet]Entity . Konstruktionen används om veckodagar, årstider samt vissa traditionella högtider.
structure[i2 Ngen ]
examples
commentNone

Klockslag - Klockan är fem över halv tre.

definitionVid angivelse av klockslag anges [minuter]Location_T.minut [i förhållande till]P [nästkommande eller närmast föregående hel eller halv timma]Location_T.timma. Vid passerad timma används över, vid nästkommande timma används i.
structure[NP| RG i2| över1 (halv2) NP|RG ]
common wordskvart1
examples
commentNone

kniven_i_lådan - inte den vassaste kniven i lådan

definitionFigurativ nominalfras i negerad sats med innebörden att [någon]Entity har egenskapen [dum/korkad/inkompetent]Property
structureNeg [Detdef Adjsup Ndef i1 NPdef]
common wordsvass1 kniv1 låda1
examples
commentNone

kollektiviserande_genitiv - Vi ska på fest hos Svenssons

definitionGenitiv används vid egennamn, särskilt om familjer och företag, för att beteckna flertalsbetydelse.
structure[Nprop,gen ]
examples
commentNone

komma_att.resultat - kom att bli den bästa genom tiderna

definitionVerbförbindelse inledd med [komma]Aux [att]Inf-m om dåtid anger att [en aktion eller ett tillstånd]Event har råkat inträda.
structure[komma1pret/sup att1 VP]
common wordsbli1 kalla1
examples
commentNone

komma_NP_till_godo - del av vinsten har kommit samhället till del

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Beneficiary åtnjuter [något]Phenomenon .
structure[komma1 NP till1 godo| del| undsättning1 ]
common wordsgodo0 del1 undsättning1
examples
commentNone

komma_ut_av - vad som kommer ut av detta

definitionKonstruktionen innebär att [något]Result [blir ett resultat av]komma_ut_av [något annat]Theme.
structure[komma1 ut1 av1]
examples
commentNone

komparativ_konditional_bisats - Hon såg ut som om hon tänkte efter.

definitionKonstruktionen fungerar som en komparativ subjunktionsfras. [Propositionen i matrissatsen]Förgrundskomparand jämförs med [propositionen i bisatsen]Bakgrundskomparand .
structure[S som2 om2 Ssub ]
examples
commentNone

kontrasterande_satsfogning - Medan de gamla affischerna är bra, är de nya intressanta

definitionKonstruktionen ger uttryck för en jämförelse där [propositionen i den första satsen]S.1 kontrasteras mot [propositionen i den andra.]S.2
structure[medan2 Ssub,1 (så4) Ssub,2 ]
examples
commentNone

koord_redupl_adv - den kördes om och om igen.

definitionUpprepning av adverbial fungerar aspektuellt, eller påverkar aktionens innebörd i fråga om iteration, frekvens eller riktning.
structure[Adv= och1 Adv= (och1 Adv=)]
common wordsom4 runt2 igen1
examples
commentNone

koord_redupl_adv.komp - fortare och fortare

definitionUpprepning av komparativa adverbial ger aktionen progressiv innebörd.
structure[Adj|Advkomp,= och1 Adj|Advkomp,= (och1 Adj|Advkomp,= )]
common wordsmer1 stor1 längre1
examples
commentNone

Landmark

definitionDen stabila punkten när företeelser relateras, den andra är Trajector.
commentLandmark (lm) och trajector (lm) används i kognitiv grammatik och semantik för att fånga det stabila objekt som bildar utgångspunkt respektive relaterat objekt. Vid vanlig förflyttning är Source, Object o.s.v. lämpligare som roll.

lite_av_en_NP - lite av en spjuver

definitionKonstruktionen innebär att [en enhet]Theme [har]State ett visst, men möjligen begränsat, mått av [en egenskap som är framträdande hos en annan enhet]Property som betecknas av en NP.
structure[lite2 av1 Det NPsg,indef ] | [något av1 Det NPsg,indef ]
common wordsvara1 bliva1
examples
comment

Location

definitionRumslig befintlighet
commentNone

Locative

definitionSource, Path, Goal, och ev. andra roller som uttrycker referenspunkter för en förflyttning eller befintlighet, d.v.s. landmärken, i relation till ett fokuserat objekt, d.v.s. ett Object om det rör sig om något som förflyttas, eller ett Theme i många andra situationer.
commentNone

lokativt_objekt - Lisa sprang ett marathon

definitionngn/ngt rör sig, på ett viss distans, i ett visst event, i en viss riktning, med ett hjälpmedel, eller i förhållande till en referenspunkt.
structure[V NP]
common words1 springa1 hoppa1
commentNone

långt_ifrån_AP/AdvP - långt ifrån klar

definitionNone
structure[långt ifrån1 AP | AdvP]
examples
commentNone

låta_sig_verbas - låta sig luras, låta sig bli lurad

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Patient , mer eller mindre avsiktligt, utsätter sig för [en handling]Activity . Handlingen kan uttryckas med sk s-passiv eller bli-passiv
structure[låta1 Pnrefl VPpass,inf ]
common wordslura1
examples
commentNone

lägga_upp_NP - lägga upp en plan

definition[Någon]Agent utformar [en plan, schema e.d. som har ett långsiktigt syfte]Result.
structure[lägga2 upp1 NP]
examples
commentNone

Manner

definition[Sätt]Manner på vilket en [handling]Event utförs.
commentMethod is a special case of Manner.

Material

definition[Enhet]Entity som förbrukas genom [handling]Activity .
commentIbland är Requirement ett bättre alternativ (innefattar även Instrument).

medial_refl - Den buktar sig

definitionCx innebär att predikationsbasen inte styr handlingen utan är den som utsätts för densamma.
structure[NPi V Pnrefl,i ]
common wordsforma1 bukta1
examples
commentNone

mellan_X_och_Y.skala - mellan Ystad och Haparanda

definitionKonstruktionen fokuserar en dimension mellan två ändar längs en skala.
structure[mellan1 XP1 och1 XP2 ]
examples
commentNone

men_inte_så_att_X - Mycket men inte så att det stör

definitionKonstruktionen ger uttryck för att ett tillstånd inte har tillräckligt hög grad av en viss egenskap för att resultera i den proposition som uttrycks i [bisatsen]S .
structure[men1 inte11 att2 ] S
examples
commentJämför med koncessiv i SAG: "De reformer han har föreslagit är, om än djärva med sovjetiska mått mätt, knappast ett språng mot demokrati."

men_V_då - Men sluta då!

definitionKonstruktionen är en imperativ som omfattar en viss otålighet hos talaren.
structure[men1 VPimp1]
common wordssluta1
examples
commentNone

Method

definitionSärskilt delförlopp
commentMethod is a special case of Manner.

multiplicering_dimension - två gånger tre centimeter

definition[Måtten]Property[en enhets]Theme [dimensioner]Entity uttrycks med samordnande [gånger.]Konj
structure[RG gånger RG (gånger RG ) NP]
examples
commentNone

multiplicering_mängd - tre varv gånger tusen meter

definitionMultiplicering av två mängdenheter uttryckt med [gånger]"gånger" anger sammanlagd [mängd]Property av en av [enheterna]Entity .
structure[NP1 gånger NP2]
common wordsvarv1, kilometer1 krona1,
examples
commentNone

mycket_X_och_lite_Y - mycket snack och lite verkstad

definitionOmdöme om någon som utger sig för att kunna prestera mer än den får gjort.
structure[mycket1 N1 och1 lite1 N2]
common wordsmycket_snack_och_lite_verkstad1 snack1 verkstad1
examples
commentNone

många_strängar_på_sin_X - många strängar på sin lyra

definition[Någon]Theme har [en mängd]Quantitative talanger
structure[mängd strängar1 Pnposs NPindef ]
common wordslyra1 många
examples
commentNone

mått_plus_adj - två meter lång

definitionEn [måttsenhet]Quantitative som tillsammans med ett [relativt adjektiv]Property bildar en adjektivfras.
structure[RG Npl Adj] NP
common wordsmeter1, hög1 kilo1, tung1 mil1, bred1
examples
commentMåttsenheten uttrycks i enskilda fall med morfologiskt singularis även om antalet är fler än en.

mått_plus_PP - tre meter i diameter

definitionCx består av en [måttsenhet]Entity som tillsammans med en [prepositionsfras]Property bildar en adjektivfras.
structure[AP]
common wordsi2, diameter1
examples
comment

nominal_bisats_som_attribut - den glada nyheten att norden nu har två länder som kan spela fotboll

definitionNarrativ (vanligen att-inledd) eller interrogativ (vanligen om- eller när-inledd) bisats kan fungera som attribut till vissa abstrakta substantiv i bestämd form.
structure[NPdef Ssub ]
examples
commentNone

nominal_som_adjektiv - Det låter väldigt 70-tal

definitionKonstruktionen innebär att substantiv kan användas som adjektiv, framförallt predikativt. Nominalet föregås vanligen av ett adverb.
structure[Nindef,sing]
examples
commentJfr NP_som_AP

nominal_som_adverbial - Måste han verkligen jobba fredag kväll?

definitionNominalfras fungerar som tidsadverbial.
structureVP [NP]
examples
commentNone

NP - en stor nyckelknippa i andra lådan uppifrån

definitionReferentiell konstruktion med substantiviskt eller pronominellt huvudord samt eventuella bestämningar.
structure[(Det) (R|Pn) (AP) N (XP)] | [Pn|Nprop (XP)]
commentNone

NP_definit.demonstrativ - den här boken

definitionNominalfras med utpekande betydelse.
structure[den2 | den_här1 | den_där1 Ndef ] | [denna1 N]
commentNone

NP_definit.enkel - basisten

definitionSyftar på någonting känt eller härledbart (≈du vet vilken jag menar).
structure[(*Det) (*Attr) Ndef ]
commentJfr NP_definit.modifierad

NP_definit.modifierad - den nya skivan

definitionSyftar på någonting känt eller härledbart (≈du vet vilken jag menar). Vid konstruktion med framförställt attribut markeras definithet med såväl framförställd bestämd artikel som bestämd form på frasens huvudord och attribut.
structure[Detdef Attrdef Ndef ]
commentJfr NP_definit.enkel och NP_definit.namn

NP_definit.namn - svarta änkan

definitionNominalfras med namnkaraktär konstrueras utan framförställd artikel
structure[ (Attrdef ) Ndef ]
commentJfr NP_definit.modifierad

NP_definit.possessiv - hennes bror

definitionI definit nominalfras med possessivt attribut står huvudordet i obestämd form.
structure[[Pnposs | NPgen ] Nindef ]
commentNone

NP_distans - Jag springer en runda

definitionngn rör sig en viss sträcka, under en viss tid, i ett event.
structure[V NP]
common wordsspringa1 1 stund1 varv1
examples
commentNone

NP_ensam - finansministern ensam representerar en stor del av marknaden

definition[Nominalfrasen]Agent innehåller ett [ensamt predikativt attribut]Property .
structure[NP ensam1]
examples
 • Frågan är bara om det är [ [kommunen]Agent [ensam]Property ]NP_ensam som skall driva en sådan eller om det finns möjlighet att driva den i samarbete med andra .
 • På Madeira tar [ [Emma]Agent [ensam]Property ]NP_ensam hand om resenärerna .
 • Eftersom [ [Jarl Kulle]Agent [ensam]Property ]NP_ensam köpte gården , som i dag är värd drygt tio miljoner kronor
commentJfr Predikativt_attribut.particip

NP_ensam.predikativt_attribut - Stina ensam tar över

definition[Adjektivet ensam]ensam..1 fungerar som predikativt attribut utan bestämningar. Konstruktionen innebär att [någon eller något]Theme bara i kraft av sig själv åstadkommer något. Kan användas om icke-animata ting eller fenomen som metaforiskt erhåller ett visst mått av agentivitet.
structure[NP ensam1 ]
examples
commentJfr Flerledad_fras_predikativ.själv

NP_för_NP - dag för dag

definitionNP_för_NP uttrycker att [någon eller något]Actant [behandlar]Event [ [varje exemplar av NP:n]Phenomenon för sig och att detta upprepas. ]NP_för_NP
structure[NP= för1 NP= ]
examples
commentNone

NP_i_genitiv.skalangivelse - Tio meters höjd

definition[Genitivfrasen]Quantitative anger ett värde på en skala som uttrycks av [nominalfrasen]Enhet .
structure[NPindef,gen NP]
examples
commentJfr NP_i_genitv.tidsangivelse

NP_i_genitiv.tidsangivelse - tre veckors semester.

definition[Genitivfrasen]Quantitative uttrycker längden i tid för [den händelse som anges av nominalfrasen]Theme .
structure[NPindef,gen NP]
examples
commentJfr NP_i_genitiv.skalangivelse

NP_indefinit - ett lärkträd

definitionSyftar på en (i normalfallet) specifik referent som inte antas vara känd av mottagaren.
structure[Detindef Nsg,indef] | [Npl,indef]
commentNone

NP_instrument - Stina hoppade Bingo Star

definitionngn rör sig med ett fordon
structure[V NP]
common wordshoppa1
examples
commentNone

NP_med_sina_NP - Alingsås med sina caféer

definitionEgenskapsbäraren i denna konstruktion karaktäriseras genom en eller flera samordnade nominalfraser som ingår i prespositionsfrasen. De framträdande egenskaperna hos dessa nominalfraser utgör karakteristika hos Egenskapsbäraren.
structure[NP1 med Pnposs NP2 (och NP3 )]
examples
commentNone

NP_naken - åka tåg, vara lokförare

definitionNominalfras konstrueras utan artikel vid syftning på en kategori snarare än på specifika individer.
structure[(*Det) Nindef ]
commentNone

NP_NP - Min son en tjuv?

definitionKonstruktionen utgör en mening av huvudsatstyp, trots att ett finit verb saknas. Uttrycker expressivitet i någon mån.
structure[NP1 NP2 ]
examples
commentNone

NP_PcP - Rökning förbjuden

definitionKonstruktionen utgör en mening bestående av två led, en nominalfras samt en particip- eller adjektivfras. Konstruktionen kan liknas vid en huvudsats trots att ett finit verb saknas.
structure[NP PcP|AP]
examples
commentNone

NP_som_AP - Det här låter lite sommar

definitionNP används med funktionen av en AP, där speciella egenskaper eller konnotationer till NP:n får utgöra det adjektiviska.
structure[lite1 NP]
common wordssommar
examples
commentJfr nominal_som_adj

NP_väg - Jag hoppade ett dike

definitionngn rör sig över eller förbi en förhållningspunkt
structure[V NP]
common wordshoppa1
commentNone

NP_vägverb - Vi passerade kyrkan.

definitionNågon rör sig från en utgångspunkt, till en slutpunkt eller i förhållande till en referenspunkt.
structure[V NP]
common wordspassera1 äntra1
examples
commentNone

NP:n_är_den - Saken är den att jag faktiskt är ganska blyg.

definitionNP:n är den att-konstruktionen inleder ett påstående som kan uppfattas som något som för den som yttrar det är lite problematiskt att säga eller omfattar sådant som måste tillstås.
structure[NPdef,sg vara1 den1]
common wordssaken problemet grejen situationen
examples
commentNone

N-vägra - vapenvägra

definitionEn sammansättningskonstruktion med verbet vägra som [efterled]vägra och ett nominellt [förled]det_som_vägras som beskriver vad [någon]vägrare vägrar.
structure[N+vägra1]
common wordsmat1 vapen1
examples
 • [ [Mat]det_som_vägras [vägra]vägra ]N-vägra
 • [Det lilla sockergrynet]vägrare [matvägrade]N-vägra för första gången i samband med en ilsk maginfluensa .
 • [Jag]vägrare har även hunnit med att [jobbvägra]N-vägra ett pass
 • [vänstersidan]vägrare har man också överseende med civil olydnad, men då handlar det om att [vapenvägra]N-vägra , eller att sabotera för storföretag .
 • Känner fler [tjejer]vägrare som kan [pussvägra]N-vägra på grund av sådana småsaker som … spilld mjölk .
comment

något_X

definition[något..1 X] innebär att det är obekant vilket elle vilket slags [X]Theme som avses.
structure[något1X]
common wordsslag1
commentNone

när_jag_säger_x_menar_jag_y - när jag säger arg menar jag ursinnig

definitioncx:en används ofta som en förklaring till tidigare sats och betyder att ett av ledens betydelse omdefinieras från gängse betydelse till en annan.
structure[när jag säger XP menar jag XP]
examples
commentNone

nörd-konstruktion - språknörd

definition[Någon]Egenskapshållare med stort [specialintresse]Specialintresse . Sammansättningskonstruktion med två nominala led N+N, där förledet beskriver specialintresset, och efterledet beskriver egenskapshållaren.
structure[N+N]
common wordsnörd1 data2 teknik1 freak1
examples
 • Det här är till alla mina fellow [grammatiknördar]nörd-konstruktion där ute.
 • Bara en vanlig tjej med brinnande intresse för korrekt språk. [grammatikfreak]nörd-konstruktion kan man nog säga.
 • Och jag får ursäkta mig till er [grammatikbögar]nörd-konstruktion där ute.
 • Nu har [TV-nörden]nörd-konstruktion i mig blivit trött ock tillfredsställd, han måste få sova.
 • Mycket rolig tjej och tillräckligt störd för att passa mig och de [bloggdårar]nörd-konstruktion jag börjat umgås med.
commentEfterledet kan utgöras av (åtminstone) fem olika semantiska typer: A) Mentalt tillstånd (idiot, psyko, dåre), B) Social status (tönt, nörd, fåne), C) Sexualitet (bög, hora,luder), D) Creature (freak, monster,apa), E) Narkoman (punkare, junkie, knarkare).

oavgränsad_aktion.i - Arbetet med översiktsplanen har pågått i flera år.

definitionPrepositionsfrasen uttrycker oavgränsad aktionsart för [handlingen]Event .
structure[i2 NP]
common wordsflera1
examples
commentNone

Object

definitionEnhet som förflyttas genom handling
commentObject är den prototypiska Trajector-rollen, notera att det är Theme som täcker in en Trajector som inte ingår i en förflyttning.

objektsförflyttning - Örjan knuffade lådan nerför trappan

definitionnågon orsakar att ngn/ngt rör sig, på ett visst sätt, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållning till en punkt.
structure[V (adv) NP (advl)]
common wordsputta1 knuffa1 placera1
examples
commentNone

objektsundertryckande_reflexiv - meddela sig via mobilen

definitionKonstruktionen innebär att reflexiven undertrycker objektets innehåll.
structureNPi [V Pnrefl,i ]
common wordsmeddela1 precisera1 publicera1
examples
commentNone

och_vilka_NP_sen - och vilka stövlar sen!

definitionKonstruktionen används ofta efter ett föregående NP-led och indikerar att det är en exceptionell variant av denna NP som är aktuell
structure[och1 vilken1 NPindef se(da)n]
examples
commentNone

om_inte_X_så_i_alla_fall_Y - om inte arg så i alla fall ganska irriterad

definitionKonstruktionen har fokuserande funktion. Talaren markerar att propositionen framförallt gäller för det [sistnämnda ledet]Fokuserat_led.
structure[om2 inte1 XP11 AdvP XP2]
examples
commentNone

om_inte_x_så_y - om inte gigantisk så åtmintsone rymlig

definitionCx anger en jämförelse, där det [förra ledet]Theme antyds, men tonas ned, eller görs mindre akut, till att omformuleras som [det senare.]Function
structure[om2 inte1 XP så1 åtminstone1 | i_alla_fall1 XP]
common wordsåtminstone1 i_alla_fall1
examples
commentNone

om_inte.adv - om inte tidigare

definitionKonstruktionen är en elliptisk fras som korrelerar med och kontrasterar föregående sats. Konstruktionen uttrycker talarens värdering och modifiering av innehållet i den föregående satsen.
structureVP [om3 inte1 AdvP]
common wordsfler1 mer1
examples
commentNone

om_inte.wh-sats - vem passar bäst om inte Karin

definitionKonstruktionen används i [kvesitiva huvudsatser]S.wh för att markera att [den efterföljande nominalfrasen]Entity (i sammanhanget) har en förvånande eller någon form av anmärkningsvärd eller förstärkt egenskap.
structureSinterrog. [om3 inte1 NP]|Sinterrog. [om3 inte1 AP]
examples
commentNone

om_jag_så_ska - om jag så ska göra det själv

definitionNone
structureS [om2 Pn så1 VP]
common wordsjag1
examples
commentNone

om.desiderativ - Om vi ändå kunde åka på semester!

definitionSats inledd med ["om"]om..2 fungerar som huvudsats med desiderativ betydelse. Satsen har [bisats-struktur (af)]S.sub och finitet har vanligen tempusförskjutning eller konjunktiv.
structure[om2 Ssub ]
common wordsändå1 bara1
examples
commentNone

P_NP.plats - Vi träffas på Stortorget, det låg runt hörnet, de bor i stan, lilla huset på prärien

definition[Något händer]Event / [något eller någon]Theme [finns]State [ [i relation till]P [en viss plats]Location ]P_NP.plats. Generellt mönster för platsangivelse i form av prepositionsfras.
structureNP (VP) [P NP]
common words1 i1
examples
commentNone

P_NP.tid - vi sprang i en timme, vi sprang en mil på en timme, vi sprang iväg efter en timme, vi ska ut och springa om en timme

definition[Något händer]Event [ [i relation till]P [en viss]Quantitative [tidsperiod]Landmark_T ]P_NP.tid. Generellt mönster för tidsangivelse i form av prepositionsfras.
structure[P RG |Pn NP]
examples
commentNone

Part

definition[Del]Part i visst [system]System
commentNone

passiv - maten åts upp

definitionCx uttrycker passiv egenskap hos satsen. Subjektet utgörs av typisk objektsroll medan agensen optionellt uttrycks med av-inlett adverbial.
structure[NP VPpass (PP)]
common wordsskriva1 spela2
examples
commentPassiv egenskap kan också uttryckas med hjälpverb (perifrastisk passiv). Varianten med s-suffix är den vanligaste.

passivV_som_AP/NP - betraktas som tråkig

definitionCxn beskriver en [egenskap]Evaluation som [tillskrivs]V.pass något eller någon enligt någon annan.
structure[Vpass som1 AP | NP]
examples
commentNone

Path

definitionRörelse/färd [längs någon väg]Path , skenbar eller verklig, som leder genom/förbi/runt något.
commentNone

Patient

definition[Enhet]Entity som förändras genom [handling]Event .
commentNone

Phenomenon

definitionFöremål för mentalt förlopp
commentNone

Pn_blir_nästan_Adj - Man blir nästan mörkrädd när man läser om skolpolitiken.

definitionCx:n används ofta för att markera att [adjektivet]Result används som ett understatement eller en överdrift, dvs. den som yttrar utsagan blir inte " [nästan]Quantitative " [Adj]Result, utan faktiskt [Adj]Result eller så är [Adj]Result alltför starkt i sammanhanget.
structure[Pn bli1 nästan1 Adj Ssub ]
common wordsmörkrädd tårögd löjligt
examples
commentNone

precis_överallt - Jag är precis slut!

definition"precis" som bestämning till ett adjektiv/adverb innebär att detta adjektiv förekommer i hög grad.
structure[precis1 Adj | Adv]
examples
commentNone

pred_som - Smart som hon är

definitionKonstruktionen utgörs av [ett huvud (AP, även NP)]Property med en som-bisats som bestämning. Satsen utgör ett fritt (icke-restriktivt) predikativ i den överordnade satsen till vilken den har en (mer eller mindre) kausal eller koncessiv relation. Predikationsbasen i konstruktionen är (vanligtvis) koreferentiellt med predikationsbasen i den överordnade satsen.
structure[AP|NP som1 Pn vara1|bli1 ] S
common wordsvara1 bli1
examples
 • [ [Dum]Property [som]cee [jag]Pn [var]V ]pred_som så sålde jag den.
 • Sen när vi skulle ta oss en matbit, [ [hungriga]Property [som]cee [vi]Pn hade [blivit]V ]pred_som , ja då var det stängt.
 • Och den alerta läsekretsen i form av Birgitta Hylin i Solna gav snabbt besked, [ [vismänniska]Property [som]cee [hon]Pn [är.]V ]pred_som
commentKonstruktionens huvud kan ha bestämningar i form av PP som ofta uttrycks i bisatsens slutfält.

Predikativt_attribut.particip - en diktsamling skriven av Munro

definitionKonstruktionen utgörs av [ett nominal]Theme med efterställt attribut i form av participfras. [Participfrasen]Predikativ har i sin tur [en efterställd bestämning]PP .
structure[NP Pc PP]
examples
commentJfr NP_ensam

prep_denna/detta_genitivattribut_NP - i denna skymningens timma

definitionCxn innebär att [det omtalade]Theme bestäms med ett [genitivattribut]NP som vanligen skulle ha uttryckts som en PP.
structure[i denna1 NPdef,gen NP]
examples
comment

presenteringskonstruktion - det står en bil på gatan, det låg en plånbok på bordet, det finns mat hemma

definition[Något]Theme [befinner sig på ett visst sätt]State [på en viss plats]Location.
structure[detexpl V NPindef PP|AdvP]
common wordsstå2 hänga1 ligga1 sitta1 sitta2 finnas1
examples
commentNone

progpart_add - Hon gick sjungande

definitionEn aktion som uttrycks med [verb]Event samt konjunktionellt [presensparticip]Activity ger progressiv aspekt.
structureNP [VP Pcpres ]
examples
commentVerbet representerar vanligtvis rörelse, position eller kommunikation. Participet representerar vanligtvis rörelse eller kommunikation. Relationen mellan verb och particip är inte adverbiell utan konjunktionellt additiv.

progpart_sätt - Han kom gående

definition[Sättet]Manner på vilket [ett händelseförlopp]Event utförs specificeras av [ett presensparticip]Manner och uttrycker därmed progressiv aspekt.
structure[VP Pcpres ]
common wordskomma1, springande1 bli1, sittande1 förbli1, stående2
examples
commentNone

Property

definition[Egenskap]Property hos en [entitet]Entity eller grupp av entiteter.
comment

proportion_i_om - två gånger om dagen, 120 kr i timmen

definitionFrekvensen av ett [skeende]Event uttrycks genom [en storhets antal]Quantitative i förhållande till en [tidsmarkerande definit enhet.]Context Konstruktionen har iterativ innebörd.
structure[NPindef [i2 | om1 ] Ndef ]
common wordsi2, månad1 kilometer1, i2, timme1 gång1, i2, vecka1 gång1, om1, dag1 om1, år1 om1, dygn1
examples
commentNone

proportion_per - 10 kr per kilo

definitionProportionen av ett [skeende]Event uttrycks genom en [enhets antal]Quantitative i förhållande till annan [indefinit enhet.]Context Cx har iterativ innebörd.
structure[NPindef per1 Nsg,indef ]
common wordstimme1, dag1 meter1, sekund1 krona1, person1 liter1, mil1
examples
commentNone

pseudosamordning - De står och tittar

definitionDe samordnade verbfraserna påminner om hjälpverb + huvudverb. [Det första verbet]Modifierare är obetonat och har vanligen en betydelse som uttrycker befintlighet eller förflyttning. Pseudosamordning används ofta för att modifiera [verbhandlingen]Huvudverb med avseende på aspektuella förhållanden och verbhandlingen får momentan istället för generell betydelse. Till skillnad från vanlig samordning utgör konstruktionen en enda verbhandling.
structure[V och1 VP ]
common words1 stå2 sitta1
examples
commentNone

pseudosamordning.vara - är och handlar

definitionPseudosamordning med [vara]Modifierare innebär att [verbhandlingen]Action ges oavgränsad aktionsart. Det innebär också att [handlingen]Action äger rum någon annanstans än platsen för talsituationen.
structure[vara1 och1 VP]
examples
commentNone

Purpose

definitionAgentens önskade resultat
commentNone

på_X_bekostnad - på skattebetalarnas bekostnad

definitionKonstruktionen innebär att [den eller det som uttrycks med nominalfrasen]Entity tjänar som underlag (ofta ekonomiskt) för [en handling]Event , på ett sätt som inte är gynnsamt för [densamme]Entity .
structure[på1 NPgen |Pnposs bekostnad1 ]
examples
commentNone

Quantitative

definitionför måttsuppgifter
commentNone

reaktiv_dubbel_aux - Kan kan jag väl

definitionEtt [finit hjälpverb]V från ett tidigare yttrande återanvänds och upprepas två gånger i följd för att modifiera den ursprungliga modaliteten och/eller relevansen. Den efterföljande satsen bidrar till att kontrastera den betydelsemässiga relevansen hos det ursprungliga finitet.
structure[V= V= ] ... men1 S
common wordskunna2 3 måste1 vilja1
examples
commentKonstruktionen är utpräglat interaktiv. Den fungerar även med pseudo-hjälpverb, tex våga, hinna, orka (och andra semantiskt svaga verb, tex komma, gå).

reaktiv_x_och_x - bra och bra

definition[Ett element]Item från ett tidigare yttrande återanvänds och upprepas med konjunktion [och]Konj för att modifiera eller relativisera elementets betydelse.
structure[X= och1 X= ]
examples
commentCx fungerar interaktivt.

Recipient

definitionKommer att disponera något.
commentNone

reciprok_refl - De förlovade sig

definition[Ömsesidig interaktion]Activity mellan [individer.]Agent
structureNPi [V Pnrefl,i ]
common wordsgifta_sig1 ena1 trolova1
examples
commentNone

redupl_VP - Han bara sover och sover och sover

definitionUpprepning av verbfras ger oavgränsad aktionsart alternativt uttrycker att aktionen utförs i (alltför) stor omfattning. Reduplikationen är vanligtvis koordinerad, men juxtaposition förekommer.
structure[VP= och1 VP= (och1 VP= )] | [VP=, VP=, (VP= )]
examples
commentNone

refl

definitionReflexivt [pronomen]pn i komplementposition, koreferent med externt [argument]Entity .
structure[Pn]
commentNone

reflexiv_resultativ - supa sig full

definition[Någon eller något]NP utför eller undergår [en aktion]Activity som leder (eller antas leda) till att [aktören / temat]Pn.refl , uttryckt med reflexiv, uppnår [ett tillstånd]Result .
structure[V Pnrefl AP]
common wordsäta1, mätt1 supa1, full2 skrika1, hes1 springa1
examples
commentDet finns också en variant där resultatet uttrycks med en prepositionsfras, t.ex. "träna sig i form".

Requirement

definitionNågot som behövs för något, d.v.s. en generalisering av Instrument, Material o.d.
commentNone

Result

definition[Resultatet]Result av en [aktion]Activity .
commentNone

RO_raka.genre_sport - Hon vann i tre raka.

definitionI sportsammanhang kan utelämning av nominalfras ske då referenten är underförstådd i kontexten. Utelämning är särskilt vanligt då nominalet föregås av det bestämda [attributet "raka"]Circumstance.
structure[RO (rak1def ) Ø]
examples
commentNone

Rörelse - börje går fram till bilen

definition(någon orsakar att) ngn/ngt rör sig, på ett visst sätt/en viss sträcka, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållning till en punkt.
structure[V (adv) (NP) (advl)]
common words1 springa1 putta1 knuffa1
examples
commentNone

S_som_om_Ssub - Lägenheten ser ut som om någon bombat den .

definition[Ett händelseförlopp eller situation]SoA.1 liknas vid [ett annat]SoA.2 .
structure[S som2 om2 Ssub ]
examples
commentNone

samma_X_som_Y - samma nyans som brandbilen

definitionKonstruktionen innebär att en [beskaffenhet hos något/någon]Entity jämförs med [något uttryckt i en komparativ subjunktionsfras.]Entity Cx anger att [likvärdighet råder mellan de båda komparanderna i fråga om identitet och beskaffenhet.]Marker Elementet i förgrundskomparanden kan innehålla konjunktionsfras. Cx fungerar adverbiellt gentemot [huvudsatsens predikat.]Theme
structure[samma1 NP som2 XP]
examples
comment

samordning - Två grisar, en häst, tolv höns och en katt.

definitionTvå eller flera [satsled]XP av liknande typ och funktion samordnas, typiskt med [konjunktion]Konj . Vid uppräkning, när fler än två led samordnas, ersätts konjunktionen ofta av kommatecken, utom före det sista ledet i samordningen.
structure[XP1 [(Konj) XP1 ]]
examples
commentKonstruktionen uttrycks sällan helt utan konjunktion.

samordning_grundtal.distributiv - två och två

definitionKonstruktionen fungerar syntaktiskt som predikativ och anger hur en gruppering av [något]Theme i fler än två grupper ska utformas.
structure[RG,= och1 RG,= ]
common wordstvå1
examples
commentNone

se_x - se nedan

definitionUppmaning [att ta del av]V.imp information på angivet [ställe]Goal eller i angiven [riktning]Path i samma text.
structure[Vimp (vidare1) AdvP|NP|PP]
common wordsse1 läsa1 jämföra1 nedan1 ovan1
examples
 • Svenska översättningar finns bl.a. av Erik Brate ( 1913 ) , Åke Ohlmarks ( 1948 resp. 1954 ) och Björn Collinder ( 1957 ) , [ [se]V [nedan]Path ]se_x.
 • Gamla bekantingar som Nyhetsbloggen ( Dan Lolax ) och Tatu Lertolas fotoblogg om gruvstaden Pargas hänger med , liksom ingången till e-tidningen (om nya , smidigare sätt att läsa den – [ [se]V [ovan]Path ]se_x )
 • En del prefekter vill inte säga något detaljerat om ekonomin medan utredningarna om ÅA:s framtid pågår ( [ [se]V [faktaruta]Goal ]se_x ) .
 • För svenskar och andra invandrare i Sverige har man först och främst varit jugoslav ( [ [jfr]V [uttrycket "jugoslaviska språk"]Goal. ]se_x )
 • George Bush vill plötsligt medverka till att sänka de globala utsläppen av koldioxid ( [ [läs]V [vidare]cee [på DN]Goal ]se_x ).
 • Namnbytet ska presenteras i Almedalen på söndagen ( [ [se]V [vidare]cee [DN och SvD]Goal ]se_x ).
commentjfr se vidare PP

semi-x - semisnygg

definitionKonstruktionen består av ett prefix med betydelsen 'halv-', som kan kombineras med N, Adj eller V. Ofta används konstruktionen för att uttrycka att ngt är tveksamt eller inte på riktigt.
structure[semi+N|Adj|V]
examples
 • Mario och Luigi är också bra , men jag pallar inte deras [semi-italienska]semi-x fraser de häver ur sig stup i ett .
 • I väster finns ett stort antal s k [semibantufolk]semi-x , av vilka bamiéléke är störst .
 • Operation [semifet]semi-x till [semisnygg]semi-x , vecka 1
 • eller alternativ tre som vore att [semi-ljuga]semi-x lite i artikeln för att knyta an till teman som jag kan expandera i.
commentNone

SI_refl - beklaga sig

definitionCx fungerar intransitivt och reflexiven är koreferent med subjektet.
structureNPi [V Pnrefl,i ]
common wordsförkovra1 skynda1
examples
commentNone

Situation

definitionEn situation med deltagare, alltså steget över Process och State.
commentNone

själva_NP:n - själva taket

definitionSjälva NP:n innebär att det är NP:n som sådan som fokuseras (till skillnad från kringomständigheter).
structure[själva NPdef ]
common words"verket"
examples
 • Båtens interiör totalförstördes men [ [själva]"själva" [båten]Theme ]själva_NP:n hölls flytande .
 • – Den här veckan håller jag väl mig mest på [ [själva]"själva" [gården]Theme ]själva_NP:nmen nästa vecka ska jag försöka åka runt och titta på det som hör till gården, säger han .
 • Varför utnyttjar man då inte effektivare den enorma resurs som vår sjöbefälskår i [ [själva]"själva" [verket]Theme ]själva_NP:n utgör ?
commentNone

skapa_en_adjektivare_NP - Skapa en bättre värld

definitionNone
structure[skapa1 Detindef Adjkomp NP]
common wordsbättre samhälle miljö värd
examples
commentNone

småsats_refl - Han tror sig veta

definitionReflexiven utgör objekt i den överordnade satsen men också subjekt i underordnad sats. Cx uppträder vanligtvis med kognitionsverb.
structure[NPi V Pnrefl,i ] InfP
common wordsanse1 tro1 veta1
examples
commentNone

snacka_NP - Vi ses och pratar skolminnen.

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [pratar om]Sägeverb [ett ämne]Theme .
structure[snacka1 | prata1 | tala1 NPindef]
examples
commentNone

snacka_NP.emfas - Vi snackar riktigt tunga favoriter.

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [pratar om]Sägeverb [ett ämne]Theme . Konstruktionen är emfatisk i någon mån vilket (ofta) markeras av [adjektivfras]Förstärkning.
structure[snacka1 |prata1 (AP) NPindef]
examples
commentKonstruktionen är vagt avgränsad mot ordinär konstruktion med prata/snacka/tala NP, jfr snacka_NP.

snarare/hellre_än_samordn - hellre springa än cykla

definitionCx är komparativ, där ett element föredras på ett annat elements bekostnad. Det negligerade elementet följer omedelbart efter den komparativa konjunktionen hellre än. Den föredragna konjunkten är vanligtvis placerad före konjunktionen. Konjunktionen kan vara diskontinuerlig och placeras då före och efter det föredragna elementet.
structure[snarare1 |hellre1 XP1 (än1 XP2) ]
examples
commentPå grund av svenskans möjligheter till ledföljdsvariation är ordningsföljden mellan leden inte fixerad; hellre..1 kommer dock alltid före än..1.

som_AP_AdvP - jag fick som ont

definitionI konstruktionen fungerar ["som"]som..2 ungefär som "liksom" eller "typ".
structure[som2 AP|AdvP]
examples
commentNone

som_den_värsta_NP - som den värsta häxa

definitionKonstruktionen betecknar att en [verbhandling]Theme [ liknas vid den typiska hos en [NP i obest. form]Property. ]som_den_värsta_NP
structureVP [som2 den1 värsta NPindef ]
examples
commentNone

som_den_X_jag_är - Som den medmänniska jag är frågar jag givetvis om personen i bilen vill ha hjälp.

definitionKonstruktionen utgör en [kausal bisats]som_den_X_jag_är i förhållande till [huvudsatsen]Huvudsats .
structure[som1 den1 Nindef Pn|Nprop vara1 ]
common wordsjag1
examples
commentNone

som_en_gnu - jobba som en gnu, hungrig som en gnu

definition[Göra något]VP [mycket intensivt/under stor ansträngning]som_en_gnu alt. någon/något har [mycket]som_en_gnu [av en viss egenskap]AdjP. Förstärkande av [verb]VP eller [adjektiv]AdjP genom jämförelse [med gnu]Corresponding
structureVP|AdjP [som1 en2 gnu1]
common wordsjobba1 arbeta1 trött1
examples
commentNone

som_helst.neg - inga som helst problem

definitionFrasen "som helst" fungerar fokuserande och ger särskilt eftertryck åt negationen.
structure[Pn som3 helst NPindef ]|[inte1 Pn som3 helst NPindef ]
examples
commentNone

som_NP - Jag hittade som små stenar

definitionI konstruktionen fungerar ["som"]som..2 som markör för ungefärlighet, i likhet med "liksom".
structure[som2 NPindef ]
examples
 • Den har börjat att få [ [som]som..2 [små små knölar]Theme ]som_NP längst ut ... Ska det verkligen bli så ?
 • Syns kanske inte så jättebra på bilderna , men den ger [ [som]som..2 [en höstkänsla]Theme ]som_NP över det hela .
 • Det var väl som i verkliga livet att det fanns [ [som]som..2 [en kod]Theme ]som_NP för hur det där skulle gå till , tänkte jag .
commentNone

som_superlativ - som vackrast

definitionAdverbiellt [som]cee används i uttryck med [superlativ]Property i komparativ fras, där predikationsbasen jämförs med sig själv.
structure[som3 Adjsuv |Advsuv ]
common wordsbra1 illa1 stor1
examples
commentNone

som_vore - som vore den av is

definitionKonstruktionen innebär att [en handling eller ett tillstånd]Referent beskrivs med hjälp av den jämförelse som uttrycks i [den som-inledda bisatsen.]som_vore
structure[som2 vore NP AP|AdvP|NP]
examples
commentJfr S_som_om_Ssub

som.pred_subjn - som ordförande har jag träffat många

definitionCx anger vad [predikationsbasen]Agent är med avseende på [egenskap eller funktion.]Entity
structureNP [som1 NPindef ]
examples
commentNone

Source

definitionUtgångspunkt vid [förflyttning, konkret eller abstrakt.]Event
commentNone

State

definition[Tillstånd.]State
commentNone

stå_som_negativ_NP - stå som ett fån

definitionden om vilket denna NP används snarare liknar än "står" i bokstavlig bemärkelse den NP som ingår i cx.
structure[stå1 som1 NPindef ]
examples
commentNone

superlativ - De snyggaste tapeterna

definitionSuperlativ anger att [predikationsbasen]Entity har den högsta av angiven [egenskap]Property än andra medlemmar av en specificerad eller underförstådd mängd. Cx bildas antingen med suffix, perifrastiskt superlativ eller suppletiv böjningsform. Superlativet kan modifieras.
structure[Detdef Adj|Advsuv (NP)] | [Det mest Adj|Advdef (NP)]
examples
comment

så_Adv_det_går - så fort det går

definitionKonstruktionen är en adverbiell bisats som innebär att [handlingen i den överordnade satsen]Korrelat ska optimeras på det sätt som uttrycks med [adverbet]Circumstance. Konstruktionens verbfras kan alterneras. [Det pronominella uttrycket]expl korrelerar med [verbhandlingen i den överordnade satsen]Korrelat.
structure[så1 Adv det5] | [så1 Adv det vara1 möjlig1neutr ]
common wordsgott1, går långt1, möjligt
examples
comment

så_AdvP_som_t-advl - Läraren jobbade som vanligt med eleverna så sent som på torsdagskvällen .

definitionKonstruktionen som helhet utgör ett [tidsadverbial]Location_T. Flerordsfrasen "så AdvP som" markerar att [AdvP]AdvP är av anmärkningsvärd grad.
structure[så1 AdvP som3 PP|NP]
common wordssent tidigt
examples
commentKonstruktionen ska inte förväxlas med liknande konstruktioner som "Vi sprang så fort som möjligt"

så_grad.resultat - Så stor att den inte gick att lyfta

definitionAdverbet []så..1 modifierar en graderbar adjektiv- eller adverbfras som betecknar [egenskapen]Property hos [en handling eller ett fenomen]Event . Cx anger att egenskapen är av så stor omfattning att den direkt eller indirekt [leder till en handling.]Result
structure[så1 AP|AdvP] att1 S]
examples
commentNone

så_liten_han_var - så gammal han är

definitionKonstruktionen utgör en koncessiv bisats och belyser att handlingen/tillståndet i den överordnade satsen kan utföras/råda trots [egenskapen]Property hos [predikationsbasen]Antecedent .
structure[så1 AP Pn vara1pres,pret ]
examples
commentNone

så_länge_det_finns_NP1_finns_det_NP2 - Så länge det finns liv finns det hopp.

definitionFörekomsten av [det förhållande]Condition som anges i bisatsens nominalfras är en förutsättning för [det förhållande]DA som anges i matrissatsens nominalfras.
structure[så4 länge1 detexpl finns NP1 finns detexpl NP2 ]
examples
commentNone

så_länge_S_S - Så länge du finner kraften att hålla dig till dina mål så kommer du finna din väg.

definitionFrasen så länge utgör subjunktion i konditional bisats. [Handlingen i bisatsen]S,,sub är en förutsättning för [propositionen i matrissatsen]S.
structure[så4 länge1 Ssub (så4) S]
examples
commentNone

så_NP_som_möjligt - Göteborgs kommun vill naturligtvis ha så många invånare som möjligt.

definitionKonstruktionen används för att ange en önskvärd, maximal eller minimal, mängd för den nominala referenten. Om referenten är känd används vanligen ett pronominellt uttryck i konstruktionen.
structure[så1 NP som3 möjligt]
common wordsmånga
examples
commentNone

säg_att_X_då_Y - Men säg att du har en stor källare som är lyxigt inredd, då kan det bli en 400 000-kronorsskada.

definitionEn bisats inledd med "säg" utgör ett hypotetiskt villkor för matrissatsen.
structure[säg Ssub1 S]
examples
 • Men [ [säg]Inledare [att]Subjn [fallet fortsätter ytterligare under sommaren]S_sub , []Adv [kanske Riksbanken får tänka till om hur snabbt de ska gå upp med räntan]S ]säg_att_X_då_Y .
 • Det stora inre ledbandet , [ [säg]Inledare [att]Subjn [det består av 100 fibrer]S_sub , []Adv [kanske det är två som har gått sönder]S ]säg_att_X_då_Y .
 • [ [säg]Inledare [att]Subjn [temperaturen stigit med två grader över den pre-industriella nivån]S_sub , [ja då]Adv [innebär ju varje extra ton koldioxidutsläpp att temperaturen stiger ytterligare]S ]säg_att_X_då_Y .
commentNone

säg_den_NP_som_VP - Men säg den glädje som varar

definitionKonstruktionen har pragmatisk betydelse och innebär att talaren anser [propositionen]Event vara så gott som osannolik.
structure[(men1) säg den1 NPindef som1 VP]
common wordsglädje1 lycka1 vara2
examples
commentNone

säg_NP.fokuserande_advl - den kanske pågår i säg sex månader.

definitionI konstruktionen fungerar ["säg"]"säg" som framhävande adverbial med betydelsen 'till exempel' eller 'ungefär'.
structure[säg NP]
examples
commentNone

sätta_upp_mål - sätta upp regler

definitionKonstruktionen betyder att [någon]Actor [ [ställer in sig på eller beslutar om]Action [ett visst (framtida) resultat]Result . ]sätta_upp_mål
structureNP [sätta1 upp1 NPindef]
common wordsmål1 regel1
examples
 • Jag säger till dem att arbeta hårt, [[sätta]Action [|[upp]upp..1 [mål]Result ]sätta_upp_mål och vara disciplinerad, säger Boyd .
 • Ett avtal mellan USA och Sovjetunionen begränsar rätten att [ [sätta]Action [upp]upp..1 [system för att spåra och skjuta ned angripande kärnvapenrobotar]Result. ]sätta_upp_mål
 • [Varje fotograf, eller konstnär]Actor, måste begränsa sig, [ [sätta]Action [upp]upp..1 [regler]Result ]sätta_upp_mål , göra våld på världens möjligheter .
commentNone

ta_del_av_NP - ta del av informationen

definitionAtt få vetskap om något i ett specifikt sammanhang - t.ex. genom att höra talas om det, läsa något etc.
structure[ta1 del1sg,indef av1 NP]
examples
commentNone

ta_Fordon.rörelse - jag tog bilen till jobbet

definitionNågon förflyttar sig genom att använda ett fordon.
structure[ta3 NP (adv) (PP)]
examples
commentNone

ta_NP_med_jämnmod - tar beslutet med jämnmod

definitionKonstruktionen betyder att [någon]Actor (medvetet) [ behandlar [en viss företeelse]Phenomenon [på ett visst sätt]Evaluation, där detta sätt uttrycks som ett instrument. ]ta_NP_med_jämnmod
structure[ta1 NPdef med1 NPindef ]
examples
commentNone

ta_NP.rörelse - vi tog bussen till Örebro

definitionNågon tar ett fordon eller en väg någonstans.
structure[ta3 NP (adv) (PP)]
commentNone

ta_sig_Det_NP - Ebba kanske tar sig en smygcigg när ingen ser.

definitionBetydelsen av denna cx är att [ [någon]Actor för egen del [använder, utnyttjar eller på annat sätt gör bruk av]Action [det NP:n anger]Theme ]ta_sig_en_titt (och cx implicerar också ofta att handlingen är avdramatiserad eller inkränkt till enstaka eller kortare tillfälle)
structure[ta1 Pnrefl Detindef NP]
examples
commentJfr trans_plus_refl

ta_Väg.rörelse - ta kungsgatan upp till brandstationen

definitionNågon rör sig längs en angiven väg till eller från någonstans.
structure[ta3 NPdef (adv) (PP)]
examples
commentNone

ta_X_som_den/det/de_är - Aldrig en lugn stund där man bara får vila och ta dagen som den är.

definitionNågon skall förhålla sig lugn eller okritisk till den [NP]Theme som cxn omfattar
structure[ta1 NPdef som2 den2 [vara1 | komma1 ]pres ]
common wordsdag1
examples
commentNone

tack_vare - Vi är verkligen superglada över att ha fått denna möjlighet, tack vare Perfect Sit!

definitionKonstruktionen uttrycker [gynnsam orsak]Condition till [föregående proposition]Event.
structure[tack_vare1 Ssub|NP]
examples
commentNone

Tala_om_NP - Snacka om otur!

definitionKonstruktionen har formen av en direktiv huvudsats och saknar subjektsled. Konstruktionen har exklamativ funktion.
structure[snacka1 |tala1 |prata1 om1 NP]
common wordssnacka1 tala1
examples
commentEnligt SAG kan imperativen även tolkas som infinitiv.

tautologi - pojkar är pojkar

definitionEn egensak hos [något eller någon]Theme är oföränderlig och måste så accepteras. Egenskapen uttrycks genom [en upprepning av det som har egenskapen]Class.
structure[XP= vara1 XP= ]
common wordspojke1 man2 flicka1 kvinna1
examples
commentNone

Theme

definitionDen entitet som fokuseras.
commentTheme innefattar den generella Trajector-rollen. Använd Object när det rör sig om förflyttning. Ev. kan vi komma att förenkla systemet. Känns som att distinktionen mellan det relaterade objektet (trajektorn) och referenserna (landmärkena) borde räcka.

tiden_är_inne - tidpunkten är inne

definitionKonstruktionen innebär att [en viss tidpunkt]Goal_T [ [föreligger]State ]adv (ibland med en dramatisk underton)
structure[NPdef,sg vara1pres,pret inne2 ]
common wordstiden stunden ögonblicket sommaren
examples
commentNone

tidsangivelse.avgränsad - Jag gjorde det på fem minuter

definitionTidsangivelse med prepositionen på anger varaktigheten för en avgränsad handling.
structure[på1 NP]
examples
commentNone

tidsangivelse.klockslag - Matchen börjar 15.00.

definitionVid angivelse av klockslag anges endast tidsuttrycket, optionellt föregånget av attributet "klockan" eller förkortat "kl."
structure[(klockan) RG ]
examples
commentNone

tidsangivelse.polaritet - Jag har inte träffat henne på jättelänge.

definitionTidsangivelse inlett med preposition på anger [vid negation (också fråga/irrealis)]Neg [ [den tidsrymd som förflutit]Adverbial ]Adverbial.nom sedan [propositionens handling]Event senast ägde rum.
structureNeg [på1 AdvP|NP]
examples
commentNone

tidsangivelse.årtal - Hon föddes 1989

definition[Tidsadverbial för punkthändelse med årtal]Location_T innehåller inga andra lingvistiska enheter än årtalsangivelsen. Ibland används attributivt "år".
structure[(år1) RG ]
examples
commentNone

Totality

definitionSystem (med viss del)
commentNone

Trajector

definitionDet relaterade objektet.
commentEn Trajector (tr) är ett objekt som relateras till en utgångspunkt, ett Landmark (lm). Jämför Landmark.

trans_plus_refl - Hon tog av sig hatten

definitionCx omfattar bitransitiva konstruktionsvarianter med dubbelt objekt, predikativ eller bundet adverbial. Cx är vanlig med partikelverb.
structure[NPi V Pnrefl,i NP|PP]
examples
commentJfr ta_sig_Det_NP

trans_refl - Han tvättar sig

definitionCx har transitiv funktion med innebörden att [den som agerar]Actor också är [den som påverkas.]Patient
structureNPi [V refli]
common wordshejda1 sminka1
examples
commentNone

transitiv_resultativ - måla huset grönt

definition[Någon]Cause [påverkar]Påverka [något]Patient så att detta erhåller en (ny) viss [egenskap]Result .
structure[VP NP AP]
examples
commentJfr reflexiv_resultativ

tänk_om.suppositiv - Tänk om jag hade en miljon.

definitionSatsen inleds med imperativen ["tänk"]"tänk" följt av subjunktionen ["om"]Subjn eller ["ifall"]Subjn . Den efterföljande [satsen, som är av bisatskaraktär (af)]S.sub , är suppositiv och uttrycker ett antagande.
structure[tänk om2 |ifall1 Ssub ]
examples
commentNone

tänk.interjektion - Tänk, här sprang barnen och lekte.

definitionDet inledande verbet "tänk" (imperativ) fungerar närmast som interjektion och ger därmed uttryck för förvåning eller expressivitet inför den efterföljande satsen. Satsen kan vara deklarativ, desiderativ, suppositiv eller expressiv.
structure[ Tänk S]
examples
commentNone

under_livets_gång - under resans gång

definitionKonstruktionen avser den tid tid som förflyter och/eller den aktivitet som äger rum under det att [NP:n]Material pågår eller finns.
structure[under2 NPdef,gen gång2 ]
common wordsliv2 tid2 resa2
examples
commentNone

Undergoer

definition[Objektet]Undergoer för en [handling]Action .
commentPatient, Föremål och

unikhet - Den enda som är odödlig

definition[En eller flera individer]Theme är ensamma inom [en kategori]Head om att besitta [en viss egenskap]Property .
structure[Detdef enda1 (N) Srel ]
examples
comment

upprepad_komparativ - Hon sprang snabbare och snabbare.

definitionNär komparativformen av ett adjektiv eller adverb upprepas åtskild av konjunktionen och får frasen en progressiv betydelse.
structure[[Adj|Adv]komp,= och1 [Adj|Adv]komp,= ]
examples
commentNone

Utbrytningskonstruktion - Det var Han Solo som blev nedfryst

definitionKonstruktion med expletivt "det" som subjekt och kopulaverb, där ett led (XP) kontrasteras gentemot en tänkt mängd eller befrågas, och den öppna proposition som uttrycks i utbrytningssatsen är logiskt presupponerad.
structure[det vara1 |bli1 XP S]
examples
commentNone

ute_och_verbar - Hon är ute och springer

definitionKonstruktionen utgör en verbhandling där adverbet modifierar verbhandlingen så att den ges durativ betydelse.
structure[ute4 och1 VP]
examples
commentNone

ute_på_NP - ute på stan, ute på sjön, ute på kundbesök

definition[ Befintlighet på [plats, ofta förknippat med viss typ av aktivitet]Location , [utanför den baslokalitet någon vanligtvis befinner sig på/utgår ifrån]ute..4 (t.ex. hemmet eller kontoret) i den aktuella situationen ]ute_på_NP.
structure[ute41 NP]
examples
commentJfr ute_och_verbar

V_av_NP - dö av skam

definition[Någon]Experiencer [drabbas av viss händelse eller inträder i ett visst tillstånd]Event till följd av [något annat, som uttrycks av ett substantiv som nomen actionis]Cause.
structure[V av1 NPnaken]
common words1
examples
commentNone

v_och_v - går och går

definitionReduplikation av [verb, finit eller infinit]Event, åtskiljt av ["och"]Konj ger uttryck för en attityd att [handlingen]Event pågått eller kommer att pågå anmärkningsvärt länge.
structure[V= och1 V= ]
examples
commentNone

V_PcP - Maskarna ligger hopkurade

definitionKonstruktionen är en verbfras med bundet predikativ i form av [particip eller adjektiv]Tillstånd . Konstruktionen fungerar med [en begränsad mängd verb, som har en försvagad betydelse]Kopula och fungerar ungefär som kopulaverb.
structure[V PcP|AP]
common wordsstå3, parkerad ligga1, hopkrupen1
examples
commentNone

V_refl.rörelse - ålade sig fram

definition[En aktör]Actor , uttryckt med reflexiv, [förflyttas]V [i en riktning, längs en väg, från en plats eller till en plats]Locative . [Verbet]V beskriver typiskt hur förflyttningen går till. Cx omfattar även handlingar som uttrycker avsedd rörelse och icke-rörelse.
structureNPi [V Pnrefl,i PP | AdvP]
common wordsta1, fram1
examples
commentJämför med Goldbergs "bilen skramlar nedför gatan". Verbet är en Activity på sätt och vis, men också en Method att utföra en aktivitet.

V_som_particip - stod som förstummad

definitionDet ingående verbet bestäms med en liknelse som gäller verbets subjekt
structure[V som2 PcPperf ]
examples
commentNone

V_vad_som_helst - ta vad som helst

definitionI konstruktionen innebär det pronominella uttrycket "vad som helst" att det inte råder några begränsningar för vad som kan utgöra objekt eller nominala predikativ i verbhandlingen.
structure [V vad_som_helst1]
examples
commentNone

vad_har_X_P_Y_att_göra - Vad hade de på vägkanten att göra?

definitionKonstruktionen har formen av en kvesitiv huvudsats men har ofta pragmatisk betydelse. Frågan kan närmast tolkas som att talaren ifrågasätter att X alls har någon anknytning till Y, i fysisk eller icke-fysisk bemärkelse.
structure[vad1 ha1fin NP1 P NP2 att1 göra1?]
examples
commentNone

vad_som_attribut - vad kläder han hittade

definitionPronomenet vad fungerar attributivt i relativ bisats.
structure[vad1 NPindef ] S
examples
commentNone

vadå_XP - vadå aldrig sett?

definition["Vadå"]vadå..1 inleder [en fras eller sats från ett tidigare yttrande]Theme , för att ifrågasätta eller modifiera dess innehåll. [förhållande]XP stämmer inte.
structure[vadå1 XP]
examples
commentNone

vara_AP_av_sig - Han är glad av sig

definitionKonstruktionen innebär att man framhäver en [egenskap]Property hos [någon]Egenskapsbäraren_NP, antingen bestående eller för en viss tidsperiod.
structureNPi [vara1 AP av1 Pni ]
common wordssig1
examples
commentNone

vara_beredd_på_VP - vara beredd på att jobba hårt

definition[Vara]vara..1 [villig]beredd..1 [att göra något]Activity för att uppnå något annat.
structure[vara1 beredd1 (på1) VPinf ]
common words3 måste1
examples
commentkontamination med [vara redo att VP] i L2-material

vara_vid_liv - Han är vid medvetande

definitionVara vid NP innebär [ att [någon]Experiencer) [befinner sig i]State [det tillstånd som betecknas av NP:n]Situation ]vara_vid_liv
structure[vara1 vid1 NPnaken ]
common wordsliv1 medvetande1 hälsa2
examples
commentNone

vem_NP_än_VP.koncessiv - vem du än möter

definitionKonstruktionen innebär att [propositionen i satsen]Matrissats gäller oavsett vilken referent som avses med ["vem"]vem..1 .
structure[vem1 Pnpers än1 VP] S
common wordsdu1, vara1 "det", bli1
examples
commentNone

vem_tror_du_att_du_är - Vem tror han att han är egentligen?

definitionKonstruktionen utgörs av en fråga av retorisk karaktär. Talaren uttrycker därmed ett missnöje pga tidigare erfarenheter av någon. [Nominalfrasen]Theme och [det efterföljande pronomenet]Theme har samma referens.
structure[vem1 |vad1|vilka tro3 NPi att2 Pni vara1 ]
common wordsdu1 hon1 han1
examples
commentNone

verba_av_sig - klä av sig

definition[En substans]Theme lämnar [en källa]Actor och hamnar någon annanstans. Det kan ske bokstavligt eller i mer metaforisk betydelse. Substansen kan minska hos källan, eller inte.
structure[V av1 refl]
common wordsklä_av_sig1 klä1
examples
commentNone

verba_av_sig.frigöra - snacka av sig

definition[Någon]Actor [utför en handling]Means för att frigöra sig från ett obehag av något slag eller på annat sätt uppnå ett större mått av välmående.
structure[VP av1 refl]
common wordsprata1 snacka1
examples
commentNone

verba_av_sig.sprida - smitta av sig

definitionNågot avslägsnas från någon och sprids till andra utan att mängden av substansen (ofta abstrakt) hos källan minskar. Det är substansen som är predikationsbas i satsen.
structure[V av1 Pnrefl ]
common wordssmitta1
examples
commentNone

verba_av_sig.sprida_avgränsad - De ynglar av sig

definitionNågot sprids från en källa och fokus läggs vid det som sprids.
structure[V av1 Pnrefl ]
common wordsyngla
examples
commentNone

verba_av_sig.transitiv - ta av sig skorna

definition[Någon]Agent avlägsnar [något]Theme från en kropp, ofta den egna. Det är själva avlägsnandet som är i fokus.
structure[V av1 Pnrefl (NP)]
common wordsta1 klä1
examples
commentNone

verba_efter_sig.städa

definitionKonstruktionen innebär att man [iordningställer]Action en plats där [man själv eller någon annan]Agent på något sätt skräpat eller smutsat ned. Pronomenet betecknar [den person som skräpat ned]Pn .
structure[VP efter1Pn]
common wordssig1 städa1 plocka_undan1
examples
commentNone

verba_in_i.rörelse - bollen susade in i bortre krysset

definitionNågon eller något förflyttar sig in i ett utrymme eller område.
structure[V in1 i2 NP]
commentNone

verba_in_sig.ingå - De köpte in sig i företaget

definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [utför en handling för att komma in i]Action [en grupp eller en gemenskap]Goal. Det kan vara i fysisk eller i mer metaforisk bemärkelse.
structure[V in1 Pnrefl (själv3)]
examples